คลองบางสะแก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คลองบางสะแกตรงย่านดาวคะนอง

คลองบางสะแก เป็นคลองในท้องที่เขตธนบุรีและเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ปากคลองตั้งต้นโดยแยกจากคลองบางกอกใหญ่ในแขวงตลาดพลู ผ่านถนนเทอดไท วัดบางสะแกนอก วัดบางสะแกใน ไปออกคลองดาวคะนอง มีความยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตร[1] คลองมีความกว้าง 4–15 เมตร[2] ปัจจุบันมีสภาพน้ำในคลองเน่าเสีย และเป็นคลองที่มีความสำคัญในการระบายน้ำ

เมื่อ พ.ศ. 2510 คณะรัฐมนตรีลงมติคลองบางสะแกเป็นหนึ่งในรายการคลองอนุรักษ์[3] ที่วัดบางสะแกนอกพบอาคารอุโบสถและใบเสมาสมัยอยุธยาตอนปลาย[4]

บริเวณปากคลองบางสะแกตรงจุดตัดกับคลองดาวคะนองเป็นที่ตั้งของย่านดาวคะนอง ในอนาคตจะเป็นที่ตั้งของสถานีดาวคะนองของรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (โครงการช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ-ครุใน) คาดว่าสถานีตั้งอยู่กลางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินช่วงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 44 และคลองบางสะแก[5] ส่วนปากคลองอีกฝั่งบริเวณตัดกับคลองบางกอกใหญ่เป็นที่ตั้งของย่านตลาดพลู มีชุมชนอาศัยมายาวนาน ในอดีตเป็นตลาดท้องน้ำ ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้า โดยเฉพาะมีชื่อเสียงเรื่องพลูและหมากที่ปลูกกันมากในสวนเมืองบางกอก อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในเรื่องรสชาติ โดยเฉพาะพลูเหลืองที่ปลูกกันเป็นขนัดใหญ่ในแถบนี้[6]

อ้างอิง[แก้]

  1. ศิลปากร, กรม. กองจดหมายเหตุแห่งชาติ. จดหมายเหตุการณ์อนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ ห้างหุ่นส่วนสามัญนิติบุคคล สหประชาพาณิชย์, 2525.
  2. "บัญชีคลองในเขตกรุงเทพมหานคร".
  3. "คลองบางสะแก". ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม.
  4. ประภัสสร์ ชูวิเชียร. "อยุธยาในย่านกรุงเทพฯ ศิลปกรรมที่สัมพันธ์กับแม่น้ำลำคลอง". p. 340.
  5. "สายสีม่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะลุ้นเสนอประมูลปลายปีนี้". ฐานเศรษฐกิจ.
  6. ปิลันธน์ ไทยสรวง. ""ตลาดพลู" ไชน่าทาวน์ฝั่งธนฯ ในวันไร้พลู". มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-07-13. สืบค้นเมื่อ 2022-07-13.