วงเวียนใหญ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วงเวียน วงเวียนใหญ่
Wong Wian Yai.jpg
ภาพถ่ายจากด้านบนของวงเวียนใหญ่ เมื่อ พ.ศ. 2559
ชื่ออักษรไทยวงเวียนใหญ่
ชื่ออักษรโรมันWongwian Yai
รหัสทางแยกN109
ที่ตั้งแขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
ทิศทางการจราจร
ทิศเหนือ
ถนนประชาธิปก
» แยกบ้านแขก
ทิศตะวันออก
ถนนลาดหญ้า
» แยกลาดหญ้า-ท่าดินแดง
ทิศใต้
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
» แยกตากสิน
ทิศตะวันตก
ถนนอินทรพิทักษ์
» แยกบางยี่เรือ

วงเวียนใหญ่ เป็นวงเวียนที่ถนนประชาธิปก ถนนลาดหญ้า ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน และถนนอินทรพิทักษ์มาบรรจบกันในพื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี บริเวณใกล้เคียงเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ ซึ่งเป็นสถานีต้นทางของทางรถไฟสายแม่กลอง (วงเวียนใหญ่-มหาชัย)

ประวัติ[แก้]

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2496 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกแบบและควบคุมการหล่อโดยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ศิลปินผู้ปั้นคือนายแสวง สงฆ์มั่งมี เป็นพระบรมรูปทรงเครื่องกษัตริย์ ประทับบนหลังม้า ทรงพระมาลา เบี่ยงหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สู่จันทรบุรี พระหัตถ์ขวา ทรง พระแสงดาบชูออกไปเหนือพระเศียร พระหัตถ์ซ้ายทรงบังเหียน ท่านำพลรุกไล่ข้าศึก

โดยที่พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ ทางรัฐบาลได้ให้ประชาชนออกเงินบริจาคสร้าง และเปิดโอกาสให้ได้ออกเสียงเลือกแบบด้วย ซึ่งเสียงส่วนใหญ่เลือกแบบในปัจจุบันนี้

ทางราชการได้ประกอบพระราชพิธีเปิดและถวายบังคมพระบรมราชาอนุสาวรีย์ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2497 และในวันที่ 28 ธันวาคม ปีเดียวกัน จึงมีรัฐพิธีเปิดเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินทรงวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ

เนื่องจากในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 เป็นวันที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงกอบกู้เอกราชชาติไทยกลับคืนหลังจากการเสียกรุงครั้งที่สอง ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันถวายบังคมพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี จะมีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของพระองค์ ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ วงเวียนใหญ่

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 กรุงเทพมหานครได้ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์วงเวียนใหญ่ให้แลดูสวยงามขึ้น มีการติดตั้งไฟส่องพระบรมราชานุสาวรีย์ในเวลากลางคืน และมีอุโมงค์คนเดินจากทางเท้าเข้าไปถึงวงเวียนและตัวพระบรมราชานุสาวรีย์ได้ แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551

จุดเชื่อมต่อการเดินทาง[แก้]

การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะสู่วงเวียนใหญ่

บริการ สถานี/ป้ายหยุดรถ สายทาง
รถโดยสารประจำทาง TransLink-op-head-bus-right.png ประชาธิปก 3 4 7 7ก 21 37 82 85 149 177 529 710
TransLink-op-head-bus-right.png ลาดหญ้า 3 20 4384 89 105 111 120 149 177
TransLink-op-head-bus-right.png สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ 20 21 37 82 85 120 529
TransLink-op-head-bus-right.png บางยี่เรือ 4 7 7กA9 42 4384 84ก 89 111 710
รถไฟชานเมือง การรถไฟแห่งประเทศไทย.jpg สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ ทางรถไฟสายแม่กลอง
รถไฟฟ้าชานเมือง การรถไฟแห่งประเทศไทย.jpg สถานีวงเวียนใหญ่ (โครงการ)  สายสีแดงเข้ม 
รถไฟฟ้ามหานคร MRT (Bangkok) Purple logo.svg สถานีวงเวียนใหญ่ (โครงการ)  สายฉลองรัชธรรม 

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]