วงเวียนใหญ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
วงเวียน วงเวียนใหญ่
Wong Wian Yai.jpg
ภาพถ่ายจากด้านบนของวงเวียนใหญ่ เมื่อ พ.ศ. 2559
ชื่ออักษรไทย วงเวียนใหญ่
ชื่ออักษรโรมัน Wongwian Yai
รหัสทางแยก N109
ที่ตั้ง แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
ทิศทางการจราจร
ทิศเหนือ
ถนนประชาธิปก
» แยกบ้านแขก
ทิศตะวันออก
ถนนลาดหญ้า
» แยกลาดหญ้า-ท่าดินแดง
ทิศใต้
ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
» แยกตากสิน
ทิศตะวันตก
ถนนอินทรพิทักษ์
» แยกบางยี่เรือ

วงเวียนใหญ่ เป็นวงเวียนที่ถนนประชาธิปก ถนนลาดหญ้า ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน และถนนอินทรพิทักษ์มาบรรจบกันในพื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี บริเวณใกล้เคียงเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ ซึ่งเป็นสถานีต้นทางของทางรถไฟสายแม่กลอง (วงเวียนใหญ่-มหาชัย)

ประวัติ[แก้]

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2496 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกแบบและควบคุมการหล่อโดยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ศิลปินผู้ปั้นคือนายแสวง สงฆ์มั่งมี เป็นพระบรมรูปทรงเครื่องกษัตริย์ ประทับบนหลังม้า ทรงพระมาลา เบี่ยงหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สู่จันทรบุรี พระหัตถ์ขวา ทรง พระแสงดาบชูออกไปเหนือพระเศียร พระหัตถ์ซ้ายทรงบังเหียน ท่านำพลรุกไล่ข้าศึก

โดยที่พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ ทางรัฐบาลได้ให้ประชาชนออกเงินบริจาคสร้าง และเปิดโอกาสให้ได้ออกเสียงเลือกแบบด้วย ซึ่งเสียงส่วนใหญ่เลือกแบบในปัจจุบันนี้

ทางราชการได้ประกอบพระราชพิธีเปิดและถวายบังคมพระบรมราชาอนุสาวรีย์ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2497 และในวันที่ 28 ธันวาคม ปีเดียวกัน จึงมีรัฐพิธีเปิดเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินทรงวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ

เนื่องจากในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 เป็นวันที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงกอบกู้เอกราชชาติไทยกลับคืนหลังจากการเสียกรุงครั้งที่สอง ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันถวายบังคมพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี จะมีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของพระองค์ ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ วงเวียนใหญ่

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 กรุงเทพมหานครได้ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์วงเวียนใหญ่ให้แลดูสวยงามขึ้น มีการติดตั้งไฟส่องพระบรมราชานุสาวรีย์ในเวลากลางคืน และมีอุโมงค์คนเดินจากทางเท้าเข้าไปถึงวงเวียนและตัวพระบรมราชานุสาวรีย์ได้ แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551

จุดเชื่อมต่อการเดินทาง[แก้]

การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะสู่วงเวียนใหญ่

บริการ สถานี/ป้ายหยุดรถ สายทาง
รถโดยสารประจำทาง TransLink-op-head-bus-right.png ประชาธิปก 3 4 7 7ก 21 37 82 85 149 177 529 710
TransLink-op-head-bus-right.png ลาดหญ้า 3 20 84 89 105 111 120 149 177
TransLink-op-head-bus-right.png สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ 20 21 37 82 85 120 529
TransLink-op-head-bus-right.png บางยี่เรือ 4 7 7ก 9 42 84 84ก 89 111 710
รถไฟชานเมือง การรถไฟแห่งประเทศไทย.jpg สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ ทางรถไฟสายแม่กลอง

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]