ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุสรณ์ วงศ์วรรณ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| name = อนุสรณ์ วงศ์วรรณ
| image = อนุสรณ์ วงศ์วรรณ.jpg
| imagesize = 120px
| order = [[รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]]
| term_start = [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2551]]
| footnotes =
}}
 
'''อนุสรณ์ วงศ์วรรณ''' อดีตรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]] ในรัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงวัฒนธรรม]] ในรัฐบาลของนาย[[สมัคร สุนทรเวช]] เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [[จังหวัดลำพูน]] [[พรรคพลังประชาชน]]
 
 
== ประวัติ ==
เกิดมื่อวันที่ [[7 มกราคม]] [[พ.ศ. 2495]] เป็นบุตรของนาย[[ณรงค์ วงศ์วรรณ]] อดีตหัวหน้า[[พรรคสามัคคีธรรม]] และ นางอุไร วงศ์วรรณ สำเร็จการศึกษามัธยมต้นจาก[[โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย]] จ.เชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากวิทยาลัยบางแสน จ.ชลบุรี ระดับปริญญาตรี WIDENER COLLEGE , PENSYLVANIA ,USA และระดับปริญญาโท (ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ) จาก[[มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาสเตท]] [[ประเทศสหรัฐอเมริกา]]
เกิดมื่อวันที่ 7 มกราคม [[พ.ศ. 2495]]
เป็นบุตรของนาย[[ณรงค์ วงศ์วรรณ]] อดีตหัวหน้า[[พรรคสามัคคีธรรม]] และ นางอุไร วงศ์วรรณ
 
 
== การศึกษา ==
-มัธยมต้นจาก[[โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย]] จ.เชียงใหม่
 
-มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยบางแสน จ.ชลบุรี
 
-ปริญญาตรี WIDENER COLLEGE , PENSYLVANIA ,USA
 
-ปริญญาโทที่ NORTH CAROLINA STATEU ,NORTH CAROLINA,USA(ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ)
 
== ตำแหน่งทางการเมือง ==
-สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [[จังหวัดลำพูน]] 5 สมัย
 
นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [[จังหวัดลำพูน]] 5 สมัย เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี 4 กระทรวง ได้แก่
-* รัฐมนตรีช่วยว่าการ[[กระทรวงอุตสาหกรรม]]
 
-* รัฐมนตรีช่วยว่าการ[[กระทรวงมหาดไทย]] (รัฐบาลนาย[[บรรหาร ศิลปอาชา]])
-* รัฐมนตรีช่วยว่าการ[[กระทรวงวัฒนธรรมแรงงานและสวัสดิการสังคม]] (รัฐบาล นาย[[สมัคร ชวน สุนทรเวชหลีกภัย]])
 
-* รัฐมนตรีช่วยว่าการ[[กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวัฒนธรรม]] (รัฐบาล นาย[[ชวนสมัคร หลีกภัยสุนทรเวช]])
-* รัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]] (รัฐบาลนาย[[สมัคร สุนทรเวช]])
 
-รัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงวัฒนธรรม]] (รัฐบาลนาย[[สมัคร สุนทรเวช]])
 
-รัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]] (รัฐบาลนาย[[สมัคร สุนทรเวช]])
 
== เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ==
* [[มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก]]
* [[มหาวชิรมงกุฏ]]
 
[[มหาวชิรมงกุฏ]]
 
== อ้างอิง ==
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์}}
 
[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:ชาวแพร่]]
[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไทย]]
[[หมวดหมู่:พรรคชาติพัฒนา]]
[[หมวดหมู่:พรรคพลังประชาชน]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]

รายการเลือกการนำทาง