วีระ โรจน์พจนรัตน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วีระ โรจน์พจนรัตน์
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม 2557 – 10 กรกฎาคม 2562
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า สนธยา คุณปลื้ม
ถัดไป อิทธิพล คุณปลื้ม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 มีนาคม พ.ศ. 2495 (68 ปี)
ศาสนา พุทธ

วีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย[1]กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ [2] ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และเป็นอดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา[3]

ประวัติ[แก้]

วีระ โรจน์พจนรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2495 เป็นบุตรของนายบ้วนเคง แซ่โตว กับนางอุ้ยเอ็ง แซ่ผู้ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบางมูลนากราษฎร์อุทิศ ชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มัธยมปลายจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ ระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมหลัก จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระดับปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน[แก้]

วีระ โรจน์พจนรัตน์ เริ่มรับราชการในตำแหน่งสถาปนิก ระดับ 3 ประจำโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กรมศิลปากร เมื่อปี 2521 เป็นเลขานุการกรมศิลปากร ในปี 2536 ถึงปี 2542 เป็นรองอธิบดีกรมศิลปากร ในปี 2542 ถึงปี 2546 และเป็นรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม[4] ในปี พ.ศ. 2546 ถึงปี พ.ศ. 2549

ในปี 2549 นายวีระ ได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงวัฒนธรรม[5] โดยการสนับสนุนของคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ[6] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2553 จึงถูกย้ายมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ[7][8]

ในปี 2557 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[9]

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เขาได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์คณะที่ 2 ถึง 7 จำนวน 42 ราย[10] ในวันที่ 25 มกราคม 2559 เขาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะที่1[11]

  1. นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ประธานกรรมการ
  2. นายอาณัติ ชวนะเกรียงไกร กรรมการ
  3. นางระวิวรรณ พงษ์พานิช กรรมการ
  4. นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี กรรมการ
  5. นายสุทธินันท์ จันทระ กรรมการ
  6. นายศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ กรรมการ
  7. นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน กรรมการ

ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559 เขาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะที่ 3[12]เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

  1. พลตำรวจเอก เรืองศักดิ์ จริตเอก กรรมการ
  2. นางดาวลดา พันธ์วร กรรมการ
  3. นายเกียรติพล ภู่จำรูญ กรรมการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ก่อนหน้า วีระ โรจน์พจนรัตน์ ถัดไป
สนธยา คุณปลื้ม 2leftarrow.png Symbol of Ministry of Culture, Kingdom of Thailand.png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
(30 สิงหาคม 2557 – 10 กรกฎาคม 2562)
2rightarrow.png อิทธิพล คุณปลื้ม