กระทรวงวัฒนธรรม (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงวัฒนธรรม
U262 normal.png
เครื่องหมายราชการของกระทรวงวัฒนธรรม
ที่ทำการ
ไทย
อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 18-23 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°45′01″N 100°29′51″E / 13.750385°N 100.49749°E / 13.750385; 100.49749
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 (ครั้งแรก)
3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 (ครั้งที่ 2)
วันยุบเลิก 29 สิงหาคม พ.ศ. 2501[1](ครั้งแรก)
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 7,742.3046 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[2]
รัฐมนตรีว่าการ วีระ โรจน์พจนรัตน์
ผู้บริหาร ศาสตราจารย์ดร.อภินันท์ โปษยานนท์, ปลัดกระทรวง
ดำรงค์ ทองสม, รองปลัดกระทรวง
วิมลลักษณ์ ชูชาติ, รองปลัดกระทรวง
วิโรจน์ ใจอารีรอบ, ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
www.m-culture.go.th

กระทรวงวัฒนธรรม (อังกฤษ: Ministry of Culture) เป็นกระทรวงที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีอื่น ๆ

ประวัติ[แก้]

การดำเนินงานด้านวัฒนธรรมของชาติ มีการพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคสมัย รูปแบบของหน่วยงานเริ่มจากกองวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมแห่งชาติและจัดตั้งเป็นกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 โดย จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมด้วย ใน พ.ศ. 2501 เนื่องจากสภาวะผันแปรทางการเมือง กระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบเลิกตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยโอนย้ายไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ต่อมากระทรวงวัฒนธรรมได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ถือเป็น 1 ใน 20 กระทรวงหลักของประเทศ ตามนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล

ตราสัญลักษณ์[แก้]

ตราแรกของกระทรวงวัฒนธรรมนั้น [3]เป็นรูปพระพรหม 4 หน้า 4 หัตถ์ ประทับอยู่บนดอกบัวบานโพล่จากน้ำ หัตถ์ซ้ายบนถือสมุดดำ (หมายถึงศิลปวิทยา)หัตถ์ซ้ายล่างถือประดำ (เกี่ยวกับคะแนนนับ)หัตถ์ขวาบนถือช้อนตักเนย (แสดงว่าไม่มีอาวุธอย่างไร)หัตถ์ขวาล่างถือหม้อน้ำ (เกี่ยวกับน้ำอมฤต) ภายในกรอบวงกลมเบื้องล่างมีอักษร "กระทรวงวัฒนธรรม"

ตรากระทรวงวัฒนธรรมเมื่อแรกเริ่มใช้

ตราสัญลักษณ์เป็นรูปดวงประทีปภายในบุษบก เหนือหมู่ลายเมฆหมอก หมายถึง ปัญญาซึ่งเป็นรากฐานของวัฒนธรรม (กรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบ โดยศึกษาจากรูปแบบตราสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2485 และนำมาดัดแปลง ปรับรูปแบบให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

หน่วยงาน[แก้]

ส่วนราชการในสังกัด[แก้]

หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]