กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.png
ตราพระประชาบดี
ที่ทำการ
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2545
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร ไทย
งบประมาณ 10,078.1627 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
รัฐมนตรีว่าการ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์
ผู้บริหาร พุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ [2], ปลัดกระทรวง
ว่าที่ร้อยตรี ศรัณย์ สมานพันธ์[3], รองปลัดกระทรวง
ไพรวรรณ พลวัน [4], รองปลัดกระทรวง
ณรงค์ คงคำ [5], รองปลัดกระทรวง
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
M-SOCIETY.go.th

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อังกฤษ: Ministry of Social Development and Human Security) เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง ทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน

ประวัติ[แก้]

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 [6] ในสมัยรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีสำนักงานที่ตั้งอยู่ที่วังสะพานขาว ซึ่งอดีตเคยเป็นตำหนักที่ประทับของกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

ส่วนราชการ[แก้]

ส่วนราชการประจำจังหวัด

  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

รัฐวิสาหกิจ[แก้]

องค์กรมหาชน[แก้]

รายนามปลัดกระทรวง[แก้]

รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - 30 กันยายน พ.ศ. 2546
2. นายอภัย จันทนจุลกะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
3. นายวัลลภ พลอยทับทิม 4 มิถุนายน พ.ศ. 2547 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
4. นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2555
5. นาย วิเชียร ชวลิต[7] 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558
6. นาย ไมตรี อินทุสุต[8] 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560
7. นาย พุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์[9] 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 220 ง หน้า 10 6 กันยายน พ.ศ. 2560
  3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/203/9.PDF
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอน 226 ง พิเศษ หน้า 02 15 กันยายน พ.ศ. 2560
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอน 226 ง พิเศษ หน้า 02 15 กันยายน พ.ศ. 2560
  6. ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
  7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00169756.PDF
  8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00169756.PDF
  9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 220 ง หน้า 10 6 กันยายน พ.ศ. 2560

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]