น้ำมันพืชไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:TVO)
ก่อตั้งพ.ศ. 2528
สำนักงานใหญ่149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม.[1]
ผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง เลซิติน วัตถุดิบเพื่อเลี้ยงลูกสุกรและไก่ [2]
เว็บไซต์http://www.tvothai.com

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:TVO)[3] บริษัทดำเนินกิจการเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตร สินค้าหลักที่บริษัทผลิตได้แก่ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันทานตะวัน กากทานตะวัน กากถั่วเหลืองเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว์ วัตถุดิบเพื่อใช้ผสมอาหารเพื่อเลี้ยงลูกสุกรและไก่ เป็นต้น

ประวัติ[แก้]

บริษัทน้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2528 โดยเริ่มแรกบริษัทตั้งโรงงานสกัดและกลั่นน้ำมันถั่วเหลืองด้วยกำลังการผลิต 400 ตันเมล็ดถั่วเหลืองต่อวัน ต่อมาในปี 2533 บริษัทได้เข้าไปซื้อทรัพย์สินของบริษัทโรงกลั่นน้ำมันนครไชยศรี จำกัด และได้ทำการขยายกำลังการผลิตเพิ่มจนเป็น 800 ตันเมล็ดถั่วเหลืองต่อวัน และในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2533 ได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2535 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทน้ำมันบริโภคไทย จำกัด ในสัดส่วน 14% ปี 2536 ลงทุนในบริษัท พรอดดิจิ จำกัด ในสัดส่วน 43% ปี 2537 ลงทุนในบริษัทไทย เวทเจ็ดเทเบิล ออยล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในสัดส่วน 65% ปี 2540 บริษัทขยายกำลังการผลิตเป็น 1,500 ตันต่อวัน ปี 2543 บริษัทได้ขยายกำลังการผลิตเพิ่มเป็น 2,000 ตันเมล็ดถั่วเหลือง/วัน ต่อมาในปี 2544 บริษัทได้ขยายกำลังการผลิตเป็น 3,500 ตัน เมล็ดถั่วเหลือง/วัน และในปี 2554 บริษัทได้ขายเงินลงทุนใน บริษัทไทย เว็ดเจ็ดเทเบิ้ลออยล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ออกไป และขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 6,000 ตันเมล็ดถั่วเหลือง/วัน [4]

การประกอบธุรกิจ[แก้]

บริษัทผลิตสินค้าหลัก 8 ชนิด ดังนี้

 • 1. น้ำมันถั่วเหลืองตรา “องุ่น” เป็นน้ำมันพืชที่ผลิตจากถั่วเหลือง 100% ใช้สำหรับปรุงอาหารในครัวเรือน และยังเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญของอุตสาหกรรมผลิตอาหารสำเร็จรูปต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตปลากระป๋อง อุตสาหกรรมผลิตน้ำพริกเผา
 • 2. กากถั่วเหลือง เป็นวัตถุดิบหลักที่ต้องใช้เพื่อผลิตอาหารสัตว์ กากถั่วเหลืองของบริษัทจำหน่ายภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ไฮโปรมีล”
 • 3. ดีฮัล ซอยมีล เป็นเนื้อถั่วเหลืองกะเทาะผิวออกสำหรับทำเป็นอาหารสัตว์ ให้โปรตีนและคุณค่าอาหารที่สูงขึ้น ใช้สำหรับสัตว์ที่ต้องการอาหารคุณภาพสูงเพื่อการเติบโตและให้ผลผลิตที่สูงขึ้น บริษัทได้ผลิตภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ดีฮัล ซอยมีล”
 • 4. ฟูลแฟตซอย เป็นวัตถุดิบใช้ผสมอาหารเพื่อเลี้ยงลูกสุกรและไก่ บริษัทผลิตภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ฟูลแฟตซอย”
 • 5. ดีฮัล ฟูลแฟตซอย ถั่วเหลืองอบไขมันเต็มชนิดกะเทาะผิว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำเมล็ดถั่วเหลืองไขมันเต็มคุณภาพสูงมารฐานอาหารคน มากะเทาะผิวออก แล้วนำไปผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานสูง (Extruded Thermal Treatment) ทำให้ได้รับความร้อนในปริมาณที่สุกพอดี เพื่อกำจัดสารขัดขวางโภชนะในเมล็ดถั่วเหลืองให้มากที่สุด เป็นอาหารสัตว์สำหรับเลี้ยงสัตว์วัยอ่อน เช่น ลูกสุกรระยะดูดนมและอนุบาล ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด และสัตว์น้ำ เช่น กุ้ง ปลา รวมถึงสัตว์ที่ต้องการพลังงานสูงมากๆ เช่น แม่สุกรระยะเลี้ยงลูก บริษัทผลิตภายใต้ชื่อ “ทีวีโอ ดีฮัล ฟูลแฟตซอย”
 • 6. เลซิติน เป็นสารสำคัญในอาหารกุ้ง ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารกุ้ง ไก่ และหมู
 • 7. น้ำมันทานตะวัน
 • 8. กากทานตะวัน เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ให้โปรตีนและคุณค่าอาหารอื่นๆ ทำให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งยังมีไฟเบอร์ซึ่งช่วยในเรื่องระบบขับถ่าย สามารถใช้แทนกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารสัตว์ได้บางส่วนเพื่อลดต้นทุนค่าอาหาร [4]


บริษัทย่อย

 • บริษัท พรอดดิจิ จำกัด TVO ถือหุ้น 43% บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายขวดพลาสติก PET เพื่อใช้สำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงน้ำมันพืชของบริษัทโดยจำหน่ายให้กับทั้งบริษัท และลูกค้าภายนอก [5]
 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด TVO ถือหุ้น 14% บริษัทเป็นผู้ผลิตน้ำมันรำข้าวและรำสกัดน้ำมันคุณภาพสูง ตรา “คิง” พร้อมทั้งจำหน่ายและส่งออกไปยังต่างประเทศ [4] [6]


โครงสร้างรายได้

ผลิตภัณฑ์ (รายได้ในประเทศ) ดำเนินการโดย % การถือหุ้น รายได้ (ปี 2559) % รายได้
น้ำมันถั่วเหลือง TVO 100 7,727 27.36
อุตสหกรรมอาหารสัตว์ TVO 100 18,031 63.84
อื่นๆ TVO 100 1,384 4.90
บรรจุภัณฑ์ พรอดดิจิ 31.85 319 1.13
ผลิตภัณฑ์ (รายได้ในต่างประเทศ) ดำเนินการโดย % การถือหุ้น (รายได้ปี 2559) % รายได้
น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ TVO 100 2,215 8.27
อื่นๆ TVO 100 41 0.15
รวมทั้งสิ้น 28,243 100

[4]

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

 • ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 [7]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ 61,787,400 7.64%
2 นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์ 58,767,228 7.27%
3 นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์ 45,000,000 5.57%
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 29,836,065 3.69%
5 นาย ชัยยงค์ วิทยฐานกรณ์ 22,125,000 2.74%

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์ เซ็ทเทรดดอตคอม
 2. ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
 3. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ แบบรายงาน56-1 น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2559
 5. ผลิตภัณฑ์[ลิงก์เสีย]บริษัท พรอดดิจิ จำกัด
 6. ผลิตภัณฑ์ บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
 7. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม