สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี มี 5 เขตการเลือกตั้ง[1] (ปี พ.ศ. 2554) มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 5 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดสุพรรณบุรีมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ นายมนูญ บริสุทธิ์[2]

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 4 คน (เขตละ 4 คน)
พ.ศ. 2518 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุพรรณบุรี, อำเภอบางปลาม้า, อำเภอสองพี่น้อง และ อำเภออู่ทอง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอดอนเจดีย์, อำเภอศรีประจันต์, อำเภอสามชุก, อำเภอเดิมบางนางบวช และ กิ่งอำเภอด่านช้าง
5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน และ เขต 2 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุพรรณบุรี, อำเภอบางปลาม้า, อำเภอสองพี่น้อง และ อำเภออู่ทอง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอดอนเจดีย์, อำเภอศรีประจันต์, อำเภอสามชุก, อำเภอเดิมบางนางบวช และ อำเภอด่านช้าง
พ.ศ. 2529 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุพรรณบุรี, อำเภอบางปลาม้า, อำเภอสองพี่น้อง และ อำเภออู่ทอง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอดอนเจดีย์, อำเภอศรีประจันต์, อำเภอสามชุก, อำเภอเดิมบางนางบวช, อำเภอด่านช้าง และ กิ่งอำเภอหนองหญ้าไซ
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุพรรณบุรี, อำเภอบางปลาม้า, อำเภอสองพี่น้อง และ อำเภออู่ทอง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอดอนเจดีย์, อำเภอศรีประจันต์, อำเภอสามชุก, อำเภอเดิมบางนางบวช, อำเภอด่านช้าง และ อำเภอหนองหญ้าไซ
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุพรรณบุรี (ยกเว้น ตำบลตลิ่งชัน และ ตำบลสนามคลี), อำเภอบางปลาม้า, อำเภอสองพี่น้อง และ อำเภออู่ทอง (ยกเว้น ตำบลบ้านโข้ง ตำบลพลับพลาไชย ตำบลดอนคา และ ตำบลหนองโอ่ง)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองสุพรรณบุรี (เฉพาะ ตำบลตลิ่งชัน และ ตำบลสนามคลี), อำเภออู่ทอง (เฉพาะ ตำบลบ้านโข้ง ตำบลพลับพลาไชย ตำบลดอนคา และ ตำบลหนองโอ่ง), อำเภอดอนเจดีย์, อำเภอศรีประจันต์, อำเภอสามชุก, อำเภอเดิมบางนางบวช, อำเภอด่านช้าง และ อำเภอหนองหญ้าไซ
6 คน (2 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุพรรณบุรี (ยกเว้น ตำบลตลิ่งชัน และ ตำบลสนามคลี)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองสุพรรณบุรี (เฉพาะ ตำบลตลิ่งชัน และ ตำบลสนามคลี), อำเภอดอนเจดีย์, อำเภอหนองหญ้าไซ (เฉพาะ ตำบลหนองหญ้าไซ ตำบลทัพหลวง และ ตำบลหนองราชวัตร) และ อำเภออู่ทอง (เฉพาะ ตำบลเจดีย์ ตำบลกระจัน ตำบลหนองโอ่ ตำบลดอนคา ตำบลพลับพลาไชย และ ตำบลบ้านโข้ง)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบางปลาม้า และ อำเภอสองพี่น้อง (เฉพาะ ตำบลหัวโพธิ์ ตำบลบางพลับ ตำบลบ้านกุ่ม ตำบลบ้านช้าง ตำบลบางตาเถร ตำบลบางตะเคียน ตำบลบางเลน และ ตำบลต้นตาล)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอสองพี่น้อง (ยกเว้น ตำบลหัวโพธิ์ ตำบลบางพลับ ตำบลบ้านกุ่ม ตำบลบ้านช้าง ตำบลตาเถร ตำบลบางตาเคียน ตำบลบางเลน และ ตำบลต้นตาล) และ อำเภออู่ทอง (ยกเว้น ตำบลเจดีย์ ตำบลกระจัน ตำบลหนองโอ่ง ตำบลดอนคา ตำบลพลับพลาไชย และ ตำบลบ้านโข้ง)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอศรีประจันต์, อำเภอสามชุก และ อำเภอหนองหญ้าไซ (ยกเว้น ตำบลหนองหญ้าไซ ตำบลทัพหลวง และ ตำบลหนองราชวัตร
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอด่านช้าง และ อำเภอเดิมบางนางบวช
6 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุพรรณบุรี, อำเภอบางปลาม้า, อำเภอสองพี่น้อง และ อำเภออู่ทอง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอดอนเจดีย์, อำเภอศรีประจันต์, อำเภอสามชุก, อำเภอเดิมบางนางบวช, อำเภอด่านช้าง และ อำเภอหนองหญ้าไซ
5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน และ เขต 2 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และ อำเภอดอนเจดีย์ (เฉพาะ ตำบลไร่รถ)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบางปลาม้า และ อำเภอสองพี่น้อง (เฉพาะ ตำบลบางเลน ตำบลบางตาเถร ตำบลบางตะเคียน ตำบลบ้านกุ่ม ตำบลหัวโพธิ์ ตำบลบางพลับ ตำบลเนินพระปรางค์ ตำบลบ้านช้าง ตำบลต้นตาล ตำบลศรีสำราญ ตำบลดอนมะนาว และ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภออู่ทอง, อำเภอสองพี่น้อง (เฉพาะ ตำบลทุ่งคอก เทศบาลตำบลทุ่งคอก ตำบลหนองบ่อ และ ตำบลบ่อสุพรรณ) และ อำเภอดอนเจดีย์ (เฉพาะ ตำบลสระกระโจม และ เทศบาลตำบลสระกระโจม)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอสามชุก, อำเภอศรีประจันต์, อำเภอดอนเจดีย์ (เฉพาะ ตำบลดอนเจดีย์ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ตำบลหนองสาหร่าย และ ตำบลทะเลบก) และ อำเภอหนองหญ้าไซ (เฉพาะ ตำบลหนองหญ้าไซ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ และ ตำบลหนองโพธิ์)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอด่านช้าง, อำเภอเดิมบางนางบวช และ อำเภอหนองหญ้าไซ (เฉพาะ ตำบลหนองราชวัตร ตำบลแจงงาม ตำบลหนองขาม และ ตำบลทัพหลวง)
5 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1 – 3 ; พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2481[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 นายมนูญ บริสุทธิ์
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายสว่าง สนิทพันธ์
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 นายสว่าง สนิทพันธ์ (เสียชีวิต)
นายแสวง สนิทพันธ์ (แทนนายสว่าง)

ชุดที่ 4 ; พ.ศ. 2489[แก้]

เขต ชุดที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2489 ชุดที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2489
เลือกตั้งเพิ่มเติม
1 หลวงชายภูเบศร์ นายกมล ชลศึกษ์
2 - นายสนิท บริสุทธิ์

ชุดที่ 5 – 7 ; พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 ขุนวีระประศาสน์ นายขวัญชัย ภมรพล
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 เรือเอกพระสาครบุรานุรักษ์ นายสานนท์ สายสว่าง

ชุดที่ 8 – 9 ; พ.ศ. 2500[แก้]

      พรรคขบวนการไฮด์ปาร์ค
      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคสหภูมิ
      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายพีร์ บุนนาค นายทองหยด จิตตะวีระ นายถวิล วัฎฎานนท์
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายพีร์ บุนนาค นายทองหยด จิตตะวีระ นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ

ชุดที่ 10 ; พ.ศ. 2512[แก้]

      พรรคสหประชาไทย
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512
1 นายสุจิตต์ ศิลาเจริญ
2 นายทองหยด จิตตะวีระ
3 นายวิภาศ อินสว่าง
4 นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ

ชุดที่ 11 – 18 ; พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2535[แก้]

      พรรคธรรมสังคม
      พรรคชาติไทย
      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2517)
      พรรคกิจสังคม
      พรรคสหประชาธิปไตย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ นายทองหยด จิตตวีระ นายวิรัช วัฒนไกร นายประภัตร โพธสุธน นายพีร์ บุนนาค
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 นายบรรหาร ศิลปอาชา นายทองหยด จิตตวีระ นายไพศาล แสนใจงาม นายสกนธ์ วัชราไทย
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายชุมพล ศิลปอาชา นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ นายประมวล สุวรรณเกิด
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายบรรหาร ศิลปอาชา นายจองชัย เที่ยงธรรม
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายจองชัย เที่ยงธรรม
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายจองชัย เที่ยงธรรม
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535

ชุดที่ 19 – 20 ; พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคชาติไทย
เขต ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539
1 นายบรรหาร ศิลปอาชา
นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ
นายชุมพล ศิลปอาชา นายชุมพล ศิลปอาชา
(ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่)
2 นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา
นายประภัตร โพธสุธน
นายจองชัย เที่ยงธรรม

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548[แก้]

      พรรคชาติไทย
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นายวราวุธ ศิลปอาชา
2 นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา
3 นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ
4 นายบรรหาร ศิลปอาชา
5 นายประภัตร โพธสุธน นายยุทธนา โพธสุธน
6 นายจองชัย เที่ยงธรรม นายเสมอกัน เที่ยงธรรม

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคชาติไทยพรรคชาติไทยพัฒนา
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 23[3][4] พ.ศ. 2550 นายบรรหาร ศิลปอาชา
(ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี)
นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ
(ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี)
นายวราวุธ ศิลปอาชา
(ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี)
นายเสมอกัน เที่ยงธรรม
(ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี)
นายยุทธนา โพธสุธน
(ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี)
นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง
(แทนนายบรรหาร)
นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ
(แทนนายณัฐวุฒิ)
นายนพดล มาตรศรี
(แทนนายวราวุธ)
นายเจรจา เที่ยงธรรม
(แทนนายเสมอกัน)
นางสาวพัชรี โพธสุธน
(แทนนายยุทธนา)

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคชาติไทยพัฒนา
      พรรคเพื่อไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 4 เขตเลือกตั้งที่ 5
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นายสรชัด สุจิตต์ นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ นายนพดล มาตรศรี นางสาวพัชรี โพธสุธน นายสหรัฐ กุลศรี

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘, ตอน ๑๙ก, ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๒๙
  2. อาร์วายทีไนน์,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งครั้งแรก
  3. รัฐสภาไทย,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 23
  4. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง,เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๔ ก, ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒, หน้า ๘

ดูเพิ่ม[แก้]