รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงยุติธรรม
ตรากระทรวง
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ซูการ์โน มะทา

ตั้งแต่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งหลวงชำนาญนิติเกษตร
สถาปนาพ.ศ. 2484
เว็บไซต์MOJ.go.th

รายนาม[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 หลวงชำนาญนิติเกษตร 9 20 มีนาคม พ.ศ. 2484 26 กันยายน พ.ศ. 2484
2 เขมชาติ บุณยรัตพันธุ์ 22 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 11 มกราคม พ.ศ. 2494
3
(1)
หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร) 22 11 มกราคม 2494 29 พฤศจิกายน 2494
4 เลียง ไชยกาล 26 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
5
(1,2)
พลโท อัมพร จินตกานนท์ 27 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
พลโท อัมพร จินตกานนท์ 28 1 มกราคม พ.ศ. 2501 7 สิงหาคม พ.ศ. 2501
3
(2)
หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร) 7 สิงหาคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
6 พลโท อัมพร ศรีไชยยันต์ 31 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 20 ตุลาคม พ.ศ. 2513
(ถึงแก่อนิจกรรม)
7 มนูญ บริสุทธิ์ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
8
(1,2,3)
ศาสตราจารย์ สมภพ โหตระกิตย์ 32 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
33 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
34 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
9
(1)
ชวน หลีกภัย 35 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
10 บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ 36 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 8 มกราคม พ.ศ. 2519
9
(2)
ชวน หลีกภัย 37 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519

ดูเพิ่ม[แก้]