รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงยุติธรรม
Seal of the Ministry of Justice of Thailand.svg
ตรากระทรวง
Flag of the Minister of Justice of Thailand (1939).svg
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ตำแหน่งว่าง

ตั้งแต่ 8 มกราคม พ.ศ. 2519
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งหลวงชำนาญนิติเกษตร
สถาปนาพ.ศ. 2484
เว็บไซต์MOJ.go.th

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 หลวงชำนาญนิติเกษตร.jpg หลวงชำนาญนิติเกษตร 20 มีนาคม พ.ศ. 2484 26 กันยายน พ.ศ. 2484
2 Seal of the Ministry of Justice of Thailand.svg เขมชาติ บุณยรัตพันธุ์ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 11 มกราคม พ.ศ. 2494
3 Seal of the Ministry of Justice of Thailand.svg หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร) มกราคม 2494 29 พฤศจิกายน 2494
4 เลียง ไชยกาล.jpg เลียง ไชยกาล 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
5
(1,2)
Seal of the Ministry of Justice of Thailand.svg พลโท อัมพร จินตกานนท์ 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
6 Seal of the Ministry of Justice of Thailand.svg พลโท อัมพร ศรีไชยยันต์ 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513
7 มนูญ บริสุทธิ์.jpg มนูญ บริสุทธิ์ 23 พฤศิกายน พ.ศ. 2513 17 พฤศิกายน พ.ศ. 2514
8
(1,2,3)
Seal of the Ministry of Justice of Thailand.svg ศาสตราจารย์ สมภพ โหตระกิตย์ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
9
(1,2)
Chuan Leekpai 2010-04-01.jpg ชวน หลีกภัย 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
10 Seal of the Ministry of Justice of Thailand.svg บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 8 มกราคม พ.ศ. 2519

ดูเพิ่ม[แก้]