ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไทย
ตราสัญลักษณ์
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งพลโท ประยูร ภมรมนตรี
สถาปนา14 กันยายน พ.ศ. 2475 (91 ปี)
เว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 11 (ประเภทบริหาร ระดับสูง) สังกัดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำหน้าที่ปฏิบัติงานในส่วนของการประชุม และให้บริการคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ การนำมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่อยู่ภายใต้กระทรวงใดไปปฏิบัติ เช่น การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเปิดและปิดสมัยประชุมสภา เป็นต้น

ตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนี้มักสับสนกับตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งปฏิบัติงานเฉพาะในส่วนของนายกรัฐมนตรี และ รองนายกรัฐมนตรี เท่านั้น

รายนามเลขาธิการคณะรัฐมนตรี[แก้]

นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังนี้

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 พลโท ประยูร ภมรมนตรี 14 กันยายน พ.ศ. 2475[1] 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2476
2 พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2476 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478
3 ดิเรก ชัยนาม 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2476 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2483
4 ทวี บุณยเกตุ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486
5 พันโท ไชย ประทีปะเสน 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 5 สิงหาคม พ.ศ. 2487
- ทวี บุณยเกตุ

(รักษาการ)[2]

5 สิงหาคม พ.ศ. 2487 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489
6 หลวงคหกรรมบดี (ชม จารุรัตน์) 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 27 มีนาคม พ.ศ. 2489
7 หลวงชำนาญอักษร (ศริ เพ็ชรบุล) 28 มีนาคม พ.ศ. 2489 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
8 มนูญ บริสุทธิ์ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 11 มีนาคม พ.ศ. 2512
9 พลตำรวจตรีสง่า กิตติขจร 11 มีนาคม พ.ศ. 2512 7 ตุลาคม พ.ศ. 2514
10 พลเรือเอกอนันต์ เนตรโรจน์ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2514 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
11 ปลั่ง มีจุล 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 30 กันยายน พ.ศ. 2528
12 อนันต์ อนันตกูล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2528 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
13 อภิลาส โอสถานนท์ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 30 กันยายน พ.ศ. 2533
14 พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2533 4 มีนาคม พ.ศ. 2534
15 นาวาอากาศเอก โสภณ สุวรรณะรุจิ 5 มีนาคม พ.ศ. 2534 30 กันยายน พ.ศ. 2535
16 บดี จุณณานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2535 30 กันยายน พ.ศ. 2536
17 วิษณุ เครืองาม 1 ตุลาคม พ.ศ. 2536 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545
18 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 10 มิถุนายน พ.ศ. 2549
19 รองพล เจริญพันธุ์ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2549 28 กันยายน พ.ศ. 2550
20 สุรชัย ภู่ประเสริฐ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 30 กันยายน พ.ศ. 2553
21 อำพน กิตติอำพน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553[3] 30 กันยายน พ.ศ. 2559
22 ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

(รักษาการแทน)

26 มกราคม พ.ศ. 2560
26 มกราคม พ.ศ. 2560[4] 30 กันยายน พ.ศ. 2564
23 ณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564[5] ปัจจุบัน


อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]