รองพล เจริญพันธุ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รองพล เจริญพันธุ์
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
1 สิงหาคม พ.ศ. 2549 – 28 กันยายน พ.ศ. 2550
ก่อนหน้าบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ถัดไปสุรชัย ภู่ประเสริฐ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด10 กันยายน พ.ศ. 2490
เสียชีวิต2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
คู่สมรสนิทรา เจริญพันธุ์

รองพล เจริญพันธุ์ เป็นนักกฎหมายชาวไทย อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี[1] และอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี[2] และเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทในการปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญาของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2522[3]

ประวัติ[แก้]

รองพล เจริญพันธุ์ หรือ ดร.รองพล เจริญพันธุ์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยโมนาช (Monash University) ประเทศออสเตรเลีย ในปี พ.ศ. 2518

การทำงาน[แก้]

รองพล เจริญพันธุ์ เริ่มงานครั้งแรกในตำแหน่งอาจารย์สอนวิชาสอนวิชานิติปรัชญา ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักนายกรัฐมนตรี เช่น เลขานุการกรรมการร่างกฎหมาย (2521-2528), ผู้อำนวยการกองกฎหมายต่างประเทศ (2528-2534), รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (2538-2543) รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (2543-2547)

ระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหาร 10) ก็มีโอกาสได้เข้าเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 41 และรู้จักมักคุ้นกับคนดังจากแวดวงต่างๆ เช่น พล.อ.วินัย ภัททิยกุล ปลัดกระทรวงกลาโหม เลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) (ซึ่งขณะนั้นยังติดยศ พลโท และมีตำแหน่งเป็นเจ้ากรมข่าวทหาร) คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ พล.ต.ท.จงรัก จุฑานนท์ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก เป็นต้น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/A/106/11.PDF
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 86ง วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2549
  3. หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพนายรองพล เจริญพันธุ์, 2554
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2015-09-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๙ ข หน้า ๒, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๗, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2021-10-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๒๐๐, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔