สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย มี 4 เขตการเลือกตั้ง (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 4 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดเลยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ นายบุญมา เสริฐศรี

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2518 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเลย, อำเภอเชียงคาน, อำเภอท่าลี่, อำเภอภูเรือ, อำเภอด่านซ้าย, อำเภอนาแห้ว และ กิ่งอำเภอภูหลวง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอวังสะพุง, อำเภอปากชม, อำเภอภูกระดึง, กิ่งอำเภอผาขาว และ กิ่งอำเภอนาด้วง
4 คน (2 เขต เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2535/1 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเลย, อำเภอเชียงคาน, อำเภอท่าลี่, อำเภอภูเรือ, อำเภอด่านซ้าย, อำเภอนาแห้ว และ กิ่งอำเภอภูหลวง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอวังสะพุง, อำเภอปากชม, อำเภอภูกระดึง, อำเภอนาด้วง และ กิ่งอำเภอผาขาว
พ.ศ. 2535/2 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเลย, อำเภอเชียงคาน, อำเภอท่าลี่, อำเภอภูเรือ, อำเภอด่านซ้าย, อำเภอนาแห้ว และ อำเภอภูหลวง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอวังสะพุง, อำเภอปากชม, อำเภอภูกระดึง, อำเภอนาด้วง และ กิ่งอำเภอผาขาว
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเลย, อำเภอเชียงคาน, อำเภอท่าลี่, อำเภอภูเรือ, อำเภอด่านซ้าย, อำเภอนาแห้ว และ อำเภอภูหลวง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอวังสะพุง, อำเภอปากชม, อำเภอภูกระดึง, อำเภอนาด้วง, อำเภอผาขาว และ กิ่งอำเภอเอราวัณ
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเลย, อำเภอนาด้วง (เฉพาะ ตำบลท่าสะอาจ และ ตำบลท่าสวรรค์) และ กิ่งอำเภอเอราวัณ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอผาขาว, อำเภอวังสะพุง (เฉพาะ ตำบลผาบิ้ง ตำบลหนองหญ้าปล้อง และ ตำบลโคกขมิ้น), อำเภอภูกระดึง อำเภอภูหลวง และ กิ่งอำเภอหนองหิน
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอวังสะพุง (ยกเว้น ตำบลผาบิ้ง ตำบลหนองหญ้าปล้อง และ ตำบลโคกขมิ้น), อำเภอภูเรือ, อำเภอด่านซ้าย และ อำเภอนาแห้ว
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเชียงคาน, อำเภอปากชม, อำเภอนาด้วง (ยกเว้น ตำบลท่าสะอาด และ ตำบลท่าสวรรค์) และ อำเภอท่าลี่]
4 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเลย, อำเภอเชียงคาน, อำเภอท่าลี่, อำเภอภูเรือ, อำเภอด่านซ้าย, อำเภอนาแห้ว และ อำเภอภูหลวง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอวังสะพุง, อำเภอปากชม, อำเภอภูกระดึง, อำเภอนาด้วง, อำเภอผาขาว, อำเภอเอราวัณ และ อำเภอหนองหิน
4 คน (2 เขต เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเลย, อำเภอท่าลี่ และ อำเภอภูเรือ (เฉพาะ ตำบลสานตม และ ตำบลท่าศาลา)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอวังสะพุง (เฉพาะ ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลผาบิ้ง และ ตำบลโคกขมิ้น), อำเภอผาขาว, อำเภอภูกระดึง, อำเภอภูหลวง และ อำเภอหนองหิน
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอวังสะพุง (ยกเว้น ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลผาบิ้ง และ ตำบลโคกขมิ้น), อำเภอด่านซ้าย, อำเภอนาแห้ว และ อำเภอภูเรือ (ยกเว้นตำบลสานตม และตำบลท่าศาลา)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเชียงคาน, อำเภอปากชม, อำเภอนาด้วง และ อำเภอเอราวัณ
4 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1 – 7 ; พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2492[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 นายบุญมา เสริฐศรี
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายเฉลิม ศรีประเสริฐ
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 พระยาศรีนครชัย (ประวงษ์ อมาตยกุล)
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 ร้อยตำรวจโทสงกรานต์ อุดมสิทธิ์
สิงหาคม พ.ศ. 2489 นายทองหนัก สุวรรณสิงห์ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายมา เสริฐศรี
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 ร้อยตำรวจตรีสัมฤทธิ์ อินทรตระกูล

ชุดที่ 8 – 9 ; พ.ศ. 2500[แก้]

      พรรคเสรีประชาธิปไตย
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายบัวพัน ไชยแสง
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นางเอิ้ออารี อุดมสิทธิ์

ชุดที่ 10 ; พ.ศ. 2512[แก้]

      พรรคอิสระ
      พรรคประชาชน (พ.ศ. 2511)
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายประชา บุณยเนตร นายสะดวก เชื้อบุญมี

ชุดที่ 11 – 15 ; พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2529[แก้]

      พรรคธรรมสังคม
      พรรคสังคมชาตินิยม
      พรรคชาติไทย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคสหประชาธิปไตย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายปรีชา เพ็ชรสิงห์ นายประดิษฐ์ เสริฐศรี นายชาญยุทธ สุทธิรักษ์
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 พันตำรวจเอกกฤช สังขทรัพย์ นายประชา บุณยเนตร นายวัชรินทร์ เกตะวันดี
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 พันตำรวจเอกกฤช สังขทรัพย์ (เสียชีวิต) นายสะดวก เชื้อบุญมี
นายทศพล สังขทรัพย์ (แทนพันตำรวจเอกกฤช)
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายทศพล สังขทรัพย์ นายวัชรินทร์ เกตะวันดี
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข นายประชา บุณยเนตร

ชุดที่ 16 – 20 ; พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคปวงชนชาวไทย
      พรรคชาติไทย
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
      พรรคความหวังใหม่
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก นายประชา บุณยเนตร นายพินิจ สิทธิโห นายทศพล สังขทรัพย์
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก นายวัชรินทร์ เกตะวันดี นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 นายสมศักดิ์ แสงเจริญรัตน์ นายพินิจ สิทธิโห
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด นายธนเทพ ทิมสุวรรณ

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548[แก้]

      พรรคไทยรักไทย
      พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2535)พรรคไทยรักไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 4
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นายทศพล สังขทรัพย์ นายธนเทพ ทิมสุวรรณ นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข นายสุวิชญ์ โยทองยศ
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นางนันทนา ทิมสุวรรณ นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข นางจันทร์เพ็ญ แสงเจริญรัตน์

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคภูมิใจไทย
ชุดที่ ปี เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข นางพัฒนา สังขทรัพย์ นางนันทนา ทิมสุวรรณ นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคเพื่อไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 4
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข นางนันทนา ทิมสุวรรณ นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข นายวันชัย บุษบา

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]