ข้ามไปเนื้อหา

พรรคราษฎร (พ.ศ. 2529)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรรคราษฎร
(ชื่อเดิม พรรคสหชาติ)
หัวหน้ายงยุทธ สันทนาประสิทธิ์
เลขาธิการเอนก นาวาพานิช
คำขวัญพูดจริง ทำจริง พึ่งพิงได้
ก่อตั้ง25 มิถุนายน พ.ศ. 2525
ถูกยุบ7 สิงหาคม พ.ศ. 2539
อุดมการณ์ชาตินิยม [1]
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคราษฎร ชื่อเดิม พรรคสหชาติ เป็นพรรคการเมืองในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเป็นพรรคการเมือง ในปี พ.ศ. 2525 ในชื่อพรรคสหชาติ โดยมี ดร.พัฒนา พยัคฆนิธิ เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก และมีนายนิพนธ์ ช่อชัยทิพย์ เป็นเลขาธิการพรรค

ประวัติ[แก้]

พรรคสหชาติ ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นพรรคการเมือง ลำดับที่ 4/2525 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2525 โดยมี ดร.พัฒนา พยัคฆนิธิ เป็นหัวหน้าพรรค นายเอื้อ บุษปะเกศหงสกุล พลเอก กาจบัณฑิต โชติกญาณ และนายพูนสวัสดิ์ กำลังงาม เป็นรองหัวหน้าพรรค และมีนายนิพนธ์ ช่อชัยทรัพย์ เป็นเลขาธิการพรรค[2]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 พรรคสหชาติได้เปลี่ยนชื่อพรรคจากเดิมเป็น "พรรคราษฎร" โดยมีพลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์ เป็นหัวหน้าพรรค มีรองหัวหน้าพรรค 5 คน ได้แก่ ดร.พัฒนา พยัคฆนิธิ นายวิเชียร จันทาภากุล พลเอก กาจบัณฑิต โชติกญาณ นายนิพนธ์ ศศิธร และนายไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน และมีพลเอกมานะ รัตนโกเศศ เป็นเลขาธิการพรรค[3]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 พรรคราษฎร ไม่ส่งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงต้องถูกยุบพรรคตามคำสั่งศาลฎีกา ที่ 5041/2539 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2539[4]

รายนามหัวหน้าพรรค[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่งสำคัญ
1 พัฒนา พยัคฆนิธิ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2525 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
2 พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 22 มกราคม พ.ศ. 2535 • อดีตรองนายกรัฐมนตรี
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
3 พลเอก มานะ รัตนโกเศศ
(รักษาการ)
22 มกราคม พ.ศ. 2535 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 • อดีตรองนายกรัฐมนตรี
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
4 ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 • อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
• อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
• อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
5 ยงยุทธ สันทนาประสิทธิ์
(รักษาการ)
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 7 สิงหาคม พ.ศ. 2539

รายนามเลขาธิการพรรค[แก้]

  1. นิพนธ์ ช่อชัยทรัพย์ (25 มิถุนายน พ.ศ. 2525 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2529)
  2. พลเอก มานะ รัตนโกเศศ (19 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2535)
  3. ชาญชัย รามโกมุท (รักษาการ) (21 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536)
  4. ร้อยเอก เอนก นาวาพานิช (21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2538)

การเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2529[แก้]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 พรรคราษฎร ได้รับเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 20 คน ยกเว้นในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตภาคใต้ ภายหลังการเลือกตั้ง พรรคประชาธิปัตย์ 99 เสียง พรรคชาติไทย 64 เสียง พรรคกิจสังคม 51 เสียง และพรรคราษฎร 20 เสียง โดยเสียงทั้งหมดในสภาผู้แทนราษฎรมีทั้งหมด 347 เสียง ได้มีมติสนับสนุนพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัย โดยในส่วนของพรรคราษฎร มีรัฐมนตรีในสังกัดของพรรค จำนวน 3 คน คือ พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เฉลียว วัชรพุกก์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ พลเอก มานะ รัตนโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2531[แก้]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 พรรคราษฎร ได้รับเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 21 คน โดยได้รับเลือกตั้งในเฉพาะพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคอีสานเท่านั้น และในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคราษฎรได้เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคชาติไทย โดยมีพลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยในส่วนของพรรคราษฎร มีรัฐมนตรีในสังกัดของพรรค จำนวน 4 คน คือ พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี ไพฑูรย์ แก้วทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม วัฒนา อัศวเหม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และพลเอก มานะ รัตนโกเศศ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กระทั่งในปี พ.ศ. 2533 นายกรัฐมนตรีประกาศลาออกจากตำแหน่ง

ในคณะรัฐมนตรีชุดต่อมา พรรคราษฎร ได้เข้าร่วมรัฐบาลของพรรคชาติไทย โดยมีสมาชิกพรรคได้รับตำแหน่งรัฐมนตรี คือ พลเอก มานะ รัตนโกเศศ รองนายกรัฐมนตรี วัฒนา อัศวเหม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ บุญถึง ผลพานิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การเลือกตั้ง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2535[แก้]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 พรรคราษฎร ได้รับเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 4 คน คือ พลเอก มานะ รัตนโกเศศ ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ สุรพล เลี้ยงบำรุง และ ร้อยเอก เอนก นาวาพานิช หลังการเลือกตั้งได้เข้าร่วมรัฐบาลของพรรคสามัคคีธรรม ซึ่งสนับสนุนพลเอก สุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี โดย ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

การเลือกตั้ง เดือนกันยายน พ.ศ. 2535[แก้]

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 ซึ่งมีขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2535 พรรคราษฎร มีสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 1 คน คือ ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ หัวหน้าพรรคฯ จากจังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 1


ผลการเลือกตั้งทั่วไป[แก้]

การเลือกตั้ง จำนวนที่นั่ง ที่นั่งเปลี่ยน ผลการเลือกตั้ง ผู้นำเลือกตั้ง
2529
20 / 347
เพิ่มขึ้น 20 ร่วมรัฐบาล พัฒนา พยัคฆนิธิ
2531
21 / 357
เพิ่มขึ้น 1 ร่วมรัฐบาล พลเอกเทียนชัย สิริสัมพันธ์
มีนาคม
พ.ศ. 2535
4 / 360
ลดลง 17 ร่วมรัฐบาล
กันยายน
พ.ศ. 2535
1 / 360
ลดลง 3 ฝ่ายค้าน ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์

พรรคราษฎร (พ.ศ. 2541)[แก้]

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 มีการจัดตั้งพรรคราษฎรขึ้นมาใหม่ ถึงแม้กรรมการบริหารพรรคจะไม่ใช่ชุดเดิม แต่ว่ามีการใช้สัญลักษณ์พรรคใกล้เคียงกับของเดิมมาก

อ้างอิง[แก้]