สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดชลบุรี มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 8 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 8 คน จากทั้งหมด 350 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดชลบุรีมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ นายนิติ โสรัต

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2518 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชลบุรี, อำเภอพานทอง และอำเภอพนัสนิคม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบ้านบึง, อำเภอศรีราชา, อำเภอบางละมุง, อำเภอสัตหีบ และ กิ่งอำเภอสีชัง
4 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2519 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชลบุรี, อำเภอพานทอง และอำเภอพนัสนิคม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบ้านบึง, อำเภอศรีราชา, อำเภอบางละมุง, อำเภอสัตหีบ, กิ่งอำเภอสีชัง และ กิ่งอำเภอหนองใหญ่
พ.ศ. 2522 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชลบุรี, อำเภอพนัสนิคม, อำเภอพานทอง, อำเภอบ้านบึง, กิ่งอำเภอหนองใหญ่ และ กิ่งอำเภอบ่อทอง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอศรีราชา, อำเภอบางละมุง, อำเภอสัตหีบ และ กิ่งอำเภอเกาะสีชัง
5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน
ส่วนเขต 2 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2526 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชลบุรี, อำเภอพานทอง, อำเภอพนัสนิคม, อำเภอบ้านบึง, อำเภอหนองใหญ่ และ กิ่งอำเภอบ่อทอง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอศรีราชา, อำเภอบางละมุง, อำเภอสัตหีบ และ กิ่งอำเภอเกาะสีชัง
พ.ศ. 2529 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชลบุรี, อำเภอพนัสนิคม, อำเภอพานทอง, อำเภอบ้านบึง, อำเภอหนองใหญ่ และอำเภอบ่อทอง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอศรีราชา, อำเภอบางละมุง, อำเภอสัตหีบ และ กิ่งอำเภอเกาะสีชัง
พ.ศ. 2531 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชลบุรี, อำเภอพานทอง, อำเภอพนัสนิคม และอำเภอบ่อทอง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองใหญ่, อำเภอบ้านบึง, อำเภอศรีราชา, อำเภอบางละมุง, อำเภอสัตหีบ และ กิ่งอำเภอเกาะสีชัง
6 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชลบุรี, อำเภอพานทอง, อำเภอพนัสนิคม, และอำเภอบ่อทอง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองใหญ่, อำเภอบ้านบึง, อำเภอศรีราชา, อำเภอบางละมุง, อำเภอสัตหีบ และอำเภอเกาะสีชัง
พ.ศ. 2539 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชลบุรี, อำเภอพานทอง, อำเภอพนัสนิคม และอำเภอบ่อทอง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองใหญ่, อำเภอบ้านบึง, อำเภอศรีราชา และอำเภอเกาะสีชัง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบางละมุงและอำเภอสัตหีบ
7 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน ส่วนเขต 2 และเขต 3 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชลบุรี (เฉพาะตำบลเหมือง ตำบลแสนสุข ตำบลบ้านปึก ตำบลอ่างศิลา ตำบลเสม็ด ตำบลห้วยกะปิ ตำบลหนองข้างคอก ตำบลหนองรี และตำบลบ้านสวน)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพานทอง, อำเภอเมืองชลบุรี (เฉพาะตำบลบางปลาสร้อย ตำบลมะขามหย่ง ตำบลบ้านโขด ตำบลบางทราย ตำบลหนองไม้แดง ตำบลคลองตำหรุ ตำบลดอนหัวฬ่อ ตำบลนาป่า และตำบลสำนักบก) และอำเภอบ้านบึง (เฉพาะตำบลหนองซ้ำซาก)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอพนัสนิคมและ กิ่งอำเภอเกาะจันทร์
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอบ่อทอง, อำเภอหนองใหญ่ และอำเภอบ้านบึง (ยกเว้นตำบลหนองซ้ำซาก)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอศรีราชา (ยกเว้นตำบลทุ่งสุขลา)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอเกาะสีชัง, อำเภอศรีราชา (เฉพาะตำบลทุ่งสุขลา) และอำเภอบางละมุง (ยกเว้นตำบลห้วยใหญ่ ตำบลโป่ง และตำบลเขาไม้แก้ว)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอสัตหีบและอำเภอบางละมุง (เฉพาะตำบลห้วยใหญ่ ตำบลโป่ง และตำบลเขาไม้แก้ว)
7 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชลบุรี (เฉพาะตำบลแสนสุข ตำบลเหมือง ตำบลบ้านปึก ตำบลเสม็ด ตำบลอ่างศิลา และตำบลบ้านสวน)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองชลบุรี (ยกเว้นตำบลแสนสุข ตำบลเหมือง ตำบลบ้านปึก ตำบลเสม็ด ตำบลอ่างศิลา และตำบลบ้านสวน) และอำเภอพานทอง (เฉพาะตำบลบางนาง ตำบลบ้านเก่า และตำบลหนองตำลึง)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอพนัสนิคม และอำเภอพานทอง (ยกเว้นตำบลบางนาง ตำบลบ้านเก่า และตำบลหนองตำลึง)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอบ่อทอง, อำเภอหนองใหญ่, อำเภอบ้านบึง (เฉพาะตำบลหนองชาก ตำบลหนองอิรุณ และตำบลหนองไผ่แก้ว) และกิ่งอำเภอเกาะจันทร์
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอเกาะสีชัง และอำเภอศรีราชา (ยกเว้นตำบลบึง ตำบลเขาคันทรง และตำบลบ่อวิน)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอบ้านบึง (ยกเว้นตำบลหนองชาก ตำบลหนองอิรุณ และตำบลหนองไผ่แก้ว), อำเภอบางละมุง (เฉพาะตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลโป่ง ตำบลบางละมุง และตำบลตะเคียนเตี้ย) และอำเภอศรีราชา (เฉพาะตำบลบึง ตำบลเขาคันทรง และตำบลบ่อวิน)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอบางละมุง (เฉพาะตำบลหนองปรือ ตำบลหนองปลาไหล และตำบลนาเกลือ)
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอสัตหีบ และอำเภอบางละมุง (เฉพาะตำบลห้วยใหญ่)
8 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชลบุรี, อำเภอพานทอง และอำเภอพนัสนิคม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอสัตหีบ, อำเภอบางละมุง, อำเภอเกาะสีชัง และอำเภอศรีราชา (เฉพาะตำบลศรีราชา ตำบลสุรศักดิ์ และตำบลทุ่งสุขลา)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเกาะจันทร์, อำเภอบ่อทอง, อำเภอหนองใหญ่, อำเภอบ้านบึง และอำเภอศรีราชา (ยกเว้นตำบลศรีราชา ตำบลสุรศักดิ์ และตำบลทุ่งสุขลา)
8 คน (เขต 1 และเขต 2 เขตละ 3 คน
ส่วนเขต 3 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชลบุรี (เฉพาะตำบลสำนักบก ตำบลนาป่า ตำบลหนองรี ตำบลหนองข้างคอก ตำบลห้วยกะปิ ตำบลเหมือง ตำบลแสนสุข ตำบลบ้านปึก ตำบลอ่างศิลา และตำบลเสม็ด)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองชลบุรี (เฉพาะตำบลบ้านสวน ตำบลบางปลาสร้อย ตำบลมะขามหย่ง ตำบลบ้านโขด ตำบลบางทราย ตำบลหนองไม้แดง ตำบลคลองตำหรุ และตำบลดอนหัวฬ่อ) และอำเภอพานทอง (ยกเว้นตำบลมาบโป่งและตำบลหนองหงษ์)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเกาะจันทร์, อำเภอพนัสนิคม และอำเภอพานทอง (เฉพาะตำบลมาบโป่งและตำบลหนองหงษ์)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอบ้านบึง, อำเภอหนองใหญ่ และอำเภอบ่อทอง
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอศรีราชา (ยกเว้นตำบลทุ่งสุขลาและตำบลบึง)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอเกาะสีชัง, อำเภอศรีราชา (เฉพาะตำบลทุ่งสุขลาและตำบลบึง) และอำเภอบางละมุง (เฉพาะตำบลบางละมุง ตำบลนาเกลือ ตำบลหนองปลาไหล และตำบลตะเคียนเตี้ย)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอบางละมุง (เฉพาะตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลโป่ง ตำบลหนองปรือ และตำบลห้วยใหญ่)
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอสัตหีบ
Chon Buri Constituencies for MPs 2014.svg 8 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชลบุรี (เฉพาะตำบลสำนักบก ตำบลนาป่า ตำบลหนองรี ตำบลหนองข้างคอก ตำบลห้วยกะปิ ตำบลเหมือง ตำบลแสนสุข ตำบลบ้านปึก ตำบลอ่างศิลา และตำบลเสม็ด)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองชลบุรี (เฉพาะตำบลบ้านสวน ตำบลบางปลาสร้อย ตำบลมะขามหย่ง ตำบลบ้านโขด ตำบลบางทราย ตำบลหนองไม้แดง ตำบลคลองตำหรุ และตำบลดอนหัวฬ่อ) และอำเภอพานทอง (ยกเว้นตำบลมาบโป่งและตำบลหนองหงษ์)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเกาะจันทร์, อำเภอพนัสนิคม และอำเภอพานทอง (เฉพาะตำบลมาบโป่งและตำบลหนองหงษ์)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอบ้านบึง, อำเภอหนองใหญ่ และอำเภอบ่อทอง
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอเกาะสีชังและอำเภอศรีราชา (ยกเว้นตำบลทุ่งสุขลาและตำบลบึง)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอศรีราชา (เฉพาะตำบลทุ่งสุขลาและตำบลบึง) และอำเภอบางละมุง (เฉพาะตำบลบางละมุง ตำบลนาเกลือ ตำบลหนองปลาไหล และตำบลตะเคียนเตี้ย)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอบางละมุง (เฉพาะตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลโป่ง ตำบลหนองปรือ และตำบลห้วยใหญ่)
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอสัตหีบ
Chon Buri Constituencies for the 2019 Elections.svg 8 คน (เขตละ 1 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1–7; พ.ศ. 2476–2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 นายนิติ โสรัต
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายเสงี่ยม เจริญฮวด
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 นายจันทรเขตร์ ฉัตรภูติ
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายธรรมนูญ เทียนเงิน
สิงหาคม พ.ศ. 2489 หม่อมเจ้านนทิยาวัด สวัสดิวัตน์ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายชวลิต อภัยวงศ์
พ.ศ. 2492 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายชาย สุอังคะ

ชุดที่ 8–9; พ.ศ. 2500[แก้]

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคประชาธิปัตย์
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ชุดที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2500
พลตรี ศิริ สิริโยธิน พลตรี ศิริ สิริโยธิน
พันเอก ประยงค์ เฉลิมสุข นายธรรมนูญ เทียนเงิน

ชุดที่ 10; พ.ศ. 2512[แก้]

      พรรคอิสระ
      พรรคสหประชาไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512
1 นายประสงค์ เนื่องจำนงค์
2 พลตรี ศิริ สิริโยธิน
3 นายอุทัย พิมพ์ใจชน

ชุดที่ 11–12; พ.ศ. 2518–2519[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
      พรรคสันติชน
      พรรคชาติไทย
เขต ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519
1 นายอุทัย พิมพ์ใจชน
นายบุญชู โรจนเสถียร
2 นายดรงค์ สิงห์โตทอง นายประสิทธิ์ จิตต์อารีย์
นายประจวบ ศิริวรวาท พลตรี ศิริ สิริโยธิน

ชุดที่ 13–15; พ.ศ. 2522–2529[แก้]

      พรรคสยามประชาธิปไตย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคชาติไทย
      พรรคชาติประชาธิปไตย
      พรรคก้าวหน้า
เขต ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529
1 นายประโยชน์ เนื่องจำนงค์ นายประโยชน์ เนื่องจำนงค์ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
นายดรงค์ สิงห์โตทอง พันตำรวจตรี รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์
นายโกวิท ศรีสวัสดิ์ นายอุทัย พิมพ์ใจชน
2 พลตรี ศิริ สิริโยธิน (เสียชีวิต) นายนิคม แสนเจริญ
นายคณิน บุญสุวรรณ (แทนพลตรีศิริ)
จ่าสิบเอก อุดม โอภาศรี นายจรูญ งามพิเชษฐ์

ชุดที่ 16–19; พ.ศ. 2531–2538[แก้]

      พรรคก้าวหน้า (2531) → พรรคเอกภาพ (2535)
      พรรคกิจสังคม
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
      พรรคชาติไทย
เขต ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 ชุดที่ 17 เดือน มีนาคม 2535 ชุดที่ 18 เดือน กันยายน 2535 ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538
1 นายนิคม แสนเจริญ นายสง่า ธนสงวนวงศ์ นายวิทยา คุณปลื้ม นายวิทยา คุณปลื้ม
นายอุทัย พิมพ์ใจชน นางสาวเสาวลักษณ์ สุริยาทิพย์ นายสง่า ธนสงวนวงศ์
นายเทอดธรรม อัมราลิขิต นายเทอดธรรม อัมราลิขิต นายคณิน บุญสุวรรณ นายสมชาย สหชัยรุ่งเรือง
2 นายดรงค์ สิงห์โตทอง นายสนธยา คุณปลื้ม นายสนธยา คุณปลื้ม นายสนธยา คุณปลื้ม
นายจรูญ งามพิเชษฐ์ นายจรูญ งามพิเชษฐ์ นายธงชัย พิมพ์สกุล นายสันต์ศักย์ งามพิเชษฐ์
นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ นายอุทัย พิมพ์ใจชน นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์

ชุดที่ 20; พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคชาติไทย
เขต ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539
1 นายวิทยา คุณปลื้ม
นายสง่า ธนสงวนวงศ์
นายสมชาย สหชัยรุ่งเรือง
2 นายสนธยา คุณปลื้ม
นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์
3 นายสันต์ศักย์ งามพิเชษฐ์
นายชาญศักดิ์ ชวลิตนิติธรรม

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548[แก้]

      พรรคชาติไทย
      พรรคไทยรักไทย
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นายสง่า ธนสงวนวงศ์ นายสง่า ธนสงวนวงศ์
2 นายวิทยา คุณปลื้ม นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ
3 นายสมชาย สหชัยรุ่งเรือง นายวิทยา คุณปลื้ม
4 นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์
5 นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายอิทธิพล คุณปลื้ม
6 นายชาญศักดิ์ ชวลิตนิติธรรม นายชาญยุทธ เฮงตระกูล
7 พลเรือโทโรช วิภัติภูมิประเทศ

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
1 นายประมวล เอมเปีย
นายบรรจบ รุ่งโรจน์
นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์
2 นางพจนารถ แก้วผลึก
นายฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์
นายไมตรี สอยเหลือง
3 นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์
พลตำรวจตรีวีระ อนันตกูล

ชุดที่ 24–25; พ.ศ. 2554–2562[แก้]

      พรรคพลังชล
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคเพื่อไทย
      พรรคพลังประชารัฐ
      พรรคพลังประชารัฐ พรรคเศรษฐกิจไทย
      พรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกล
      พรรคอนาคตใหม่พรรคพลังท้องถิ่นไท
เขต ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562
1 นายสุชาติ ชมกลิ่น นายสุชาติ ชมกลิ่น
(ลาออก / ไม่มีเลือกตั้งซ่อม)
2 นายอุกฤษณ์ ตั๊นสวัสดิ์ ร้อยเอก จองชัย วงศ์ทรายทอง
3 นายรณเทพ อนุวัฒน์ นายรณเทพ อนุวัฒน์
4 นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์
5 นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา นายขวัญเลิศ พานิชมาท
(ลาออก / ไม่มีเลือกตั้งซ่อม)
6 นางสุกุมล คุณปลื้ม นายจรัส คุ้มไข่น้ำ
7 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นางสาวกวินนาถ ตาคีย์
8 พลเรือเอก สุรพล จันทน์แดง นายสะถิระ เผือกประพันธุ์
(ลาออก / ไม่มีเลือกตั้งซ่อม)

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (10 ก): 2. 24 Jan 2019.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]