ข้ามไปเนื้อหา

กรองกาญจน์ วีสมหมาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรองกาญจน์ วีสมหมาย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด20 ตุลาคม พ.ศ. 2482 (84 ปี)
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสบุญชง วีสมหมาย

ทันตแพทย์หญิง กรองกาญจน์ วีสมหมาย (เกิด 20 ตุลาคม พ.ศ. 2482) เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ 5 สมัย[1] อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดศรีสะเกษ และเป็นภริยาของบุญชง วีสมหมาย อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

ประวัติ[แก้]

กรองกาญจน์ วีสมหมาย เกิดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2482 สำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล สมรสกับบุญชง วีสมหมาย อดีต ส.ส.ศรีสะเกษ

กรองกาญจน์ วีสมหมาย เริ่มเข้าสู่งานการเมืองในปี พ.ศ. 2522 ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 ในนามพรรคกิจสังคม และได้รับเลือกตั้งต่อเนื่อง 4 สมัย โดยไม่ย้ายพรรคเลย คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531

ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จึงย้ายไปสังกัดพรรคความหวังใหม่ และได้รับเลือกตั้งอีกเป็นสมัยที่ 5

กรองกาญจน์ เคยเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2534

ในปี พ.ศ. 2539 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในวุฒิสภาไทย ชุดที่ 7[2] และในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กรองกาญจน์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดศรีสะเกษ[3]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 กรองกาญจน์ ได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ระบบสัดส่วน ในนามพรรคชาติไทย[4] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]