สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

จังหวัดปัตตานี มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 4 คน จากทั้งหมด 350 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดปัตตานีมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ นายแทน วิเศษสมบัติ[2]

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2518 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองปัตตานี, อำเภอยะหริ่ง, อำเภอปะนาเระ, อำเภอสายบุรี, อำเภอไม้แก่น และอำเภอกะพ้อ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองจิก, อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอยะรัง, อำเภอมายอ, อำเภอทุ่งยางแดง และ กิ่งอำเภอแม่ลาน
4 คน
(2 เขต เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2539 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองปัตตานี, อำเภอยะหริ่ง, อำเภอปะนาเระ, อำเภอสายบุรี, อำเภอไม้แก่น และอำเภอกะพ้อ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองจิก, อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอยะรัง, อำเภอมายอ และอำเภอทุ่งยางแดง
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองปัตตานี (ยกเว้นตำบลปะกาฮะรังและตำบลปูยุด) และอำเภอยะหริ่ง (ยกเว้นตำบลจะรัง ตำบลสาบัน ตำบลตอหลัง ตำบลตันหยงจึงงา ตำบลบาโลย ตำบลตันหยงดาลอ ตำบลมะนังยง และตำบลหนองแรต)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแม่ลาน, อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอหนองจิก และอำเภอเมืองปัตตานี (เฉพาะตำบลปะกาฮะรังและตำบลปูยุด)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอกะพ้อ, อำเภอไม้แก่น, อำเภอสายบุรี, อำเภอปะนาเระ และอำเภอยะหริ่ง (เฉพาะตำบลจะรัง ตำบลสาบัน ตำบลตอหลัง ตำบลตันหยงจึงงา ตำบลบาโลย ตำบลตันหยงดาลอ ตำบลมะนังยง และตำบลหนองแรต)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอมายอ, อำเภอทุ่งยางแดง และอำเภอยะรัง
4 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองปัตตานี, อำเภอหนองจิก, อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน และอำเภอยะหริ่ง (ยกเว้นตำบลจะรัง ตำบลสาบัน ตำบลตอหลัง ตำบลตันหยงจึงงา ตำบลบาโลย ตำบลตันหยงดาลอ ตำบลมะนังยง และตำบลหนองแรต)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอยะรัง, อำเภอมายอ, อำเภอทุ่งยางแดง, อำเภอกะพ้อ, อำเภอไม้แก่น, อำเภอสายบุรี, อำเภอปะนาเระ และอำเภอยะหริ่ง (เฉพาะตำบลจะรัง ตำบลสาบัน ตำบลตอหลัง ตำบลตันหยงจึงงา ตำบลบาโลย ตำบลตันหยงดาลอ ตำบลมะนังยง และตำบลหนองแรต)
4 คน (2 เขต เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองปัตตานีและอำเภอยะหริ่ง (ยกเว้นตำบลจะรัง ตำบลสาบัน ตำบลตอหลัง ตำบลตันหยงจึงงา ตำบลบาโลย ตำบลตันหยงดาลอ ตำบลมะนังยง และตำบลหนองแรต)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองจิก, อำเภอโคกโพธิ์ และอำเภอแม่ลาน
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอกะพ้อ, อำเภอไม้แก่น, อำเภอสายบุรี, อำเภอปะนาเระ และอำเภอยะหริ่ง (เฉพาะตำบลจะรัง ตำบลสาบัน ตำบลตอหลัง ตำบลตันหยงจึงงา ตำบลบาโลย ตำบลตันหยงดาลอ ตำบลมะนังยง และตำบลหนองแรต)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอมายอ, อำเภอทุ่งยางแดง และอำเภอยะรัง
Pattani Constituencies for MPs 2014.svg 4 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1–7; พ.ศ. 2476–2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 นายแทน วิเศษสมบัติ
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 พระพิพิธภักดี (ตนกูมุกดา อับดุลบุตร)
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายเจริญ สืบแสง
สิงหาคม พ.ศ. 2489 นายจรูญ สืบแสง (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายเจริญ สืบแสง
พ.ศ. 2492 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 พระพิพิธภักดี (ตนกูมุกดา อับดุลบุตร)

ชุดที่ 8–10; พ.ศ. 2500–2512[แก้]

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคสหประชาไทย
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายบันเทิง อับดุลบุตร นายอามีน โต๊ะมีนา
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายเจริญ สืบแสง นายอามีน โต๊ะมีนา
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายวิไล เบญจลักษณ์ นายบันเทิง อับดุลบุตร

(เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่)

ชุดที่ 11–18; พ.ศ. 2518–2535[แก้]

      พรรคชาติไทย
      พรรคเกษตรสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคสยามประชาธิปไตย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคสหประชาธิปไตย
      พรรคประชาชน (พ.ศ. 2531)พรรคเอกภาพ
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคความหวังใหม่
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายทวีศักดิ์ อับดุลบุตร นายกำธร ลาชโรจน์ นายสุดิน ภูยุทธานนท์
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 นายเด่น โต๊ะมีนา นายสุรพงษ์ ราชมุกดา นายสุดิน ภูยุทธานนท์
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายทวีศักดิ์ อับดุลบุตร นายกำธร ลาชโรจน์ (เสียชีวิต)
นายวัยโรจน์ พิพิธภักดี (แทนนายกำธร)
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายเด่น โต๊ะมีนา นายทวีศักดิ์ อับดุลบุตร นายเที่ยง เรืองประดิษฐ์
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายเด่น โต๊ะมีนา นายปรีชา บุญมี นายสุดิน ภูยุทธานนท์
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายเด่น โต๊ะมีนา นายปรีชา บุญมี นายทวีศักดิ์ อับดุลบุตร
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายเด่น โต๊ะมีนา นายมุข สุไลมาน นายสุดิน ภูยุทธานนท์
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 นายสุดิน ภูยุทธานนท์

ชุดที่ 19–20; พ.ศ. 2538–2539[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคความหวังใหม่
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 นายวัยโรจน์ พิพิธภักดี นายมะรีเป็ง จะปะกิยา นายมุข สุไลมาน นายสุดิน ภูยุทธานนท์
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นายเด่น โต๊ะมีนา พันตำรวจโท เจ๊ะอิสมาแอ เจ๊ะโมง

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 4
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นายวัยโรจน์ พิพิธภักดี พันตำรวจโท เจ๊ะอิสมาแอ เจ๊ะโมง นายสมมารถ เจ๊ะนา นายมุข สุไลมาน
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นายอันวาร์ สาและ นายอิสมาแอล เบญอิบรอฮีม ว่าที่ร้อยตรี โมฮามัดยาสรี ยูซง นายซาตา อาแวกือจิ

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคเพื่อแผ่นดิน
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายอันวาร์ สาและ นายอิสมาแอล เบญอิบรอฮีม นายนิมุคตาร์ วาบา นายยุซรี ซูสารอ

ชุดที่ 24–25; พ.ศ. 2554–2562[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคมาตุภูมิ
      พรรคภูมิใจไทย
      พรรคประชาชาติ (พ.ศ. 2561)
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 4
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นายอันวาร์ สาและ นายอิสมาแอล เบญอิบรอฮีม นายอนุมัติ ซูสารอ นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์
ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562 นายอับดุลบาซิม อาบู นายอนุมัติ ซูสารอ นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (10 ก): 2. 24 มกราคม 2562. Check date values in: |date= (help)
  2. อาร์วายทีไนน์, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งครั้งแรก

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]