สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา มี 3 เขตการเลือกตั้ง[1] (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 3 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดยะลามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ นายสง่า สายศิลป์[2]

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองยะลา (ยกเว้นตำบลเปาะเส้ง ตำบลบันนังสาเรง และตำบลบุดี)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอกาบัง, อำเภอรามัน, อำเภอยะหา (ยกเว้นตำบลปะแต) และอำเภอเมืองยะลา (เฉพาะตำบลเปาะเส้ง ตำบลบันนังสาเรง และตำบลบุดี)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเบตง, อำเภอธารโต, อำเภอบันนังสตา, อำเภอยะหา (เฉพาะตำบลปะแต) และ กิ่งอำเภอกรงปินัง
Yala Constituencies for MPs 2014.svg 3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองยะลา (ยกเว้นตำบลเปาะเส้ง ตำบลบันนังสาเรง และตำบลบุดี)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอกาบัง, อำเภอรามัน, อำเภอยะหา (ยกเว้นตำบลปะแต) และอำเภอเมืองยะลา (เฉพาะตำบลเปาะเส้ง ตำบลบันนังสาเรง และตำบลบุดี)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเบตง, อำเภอธารโต, อำเภอบันนังสตา, อำเภอกรงปินัง และอำเภอยะหา (เฉพาะตำบลปะแต)
Yala Constituencies for MPs 2014.svg 3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1 – 7 ; พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 นายสง่า สายศิลป์
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายแวและ เบญอาบัชร์
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 นายวิไล เบญจลักษณ์
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายประสาท ไชยะโท
สิงหาคม พ.ศ. 2489 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายสาลี กูลณรงค์
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายประสาท ไชยะโท

ชุดที่ 8 – 12 ; พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2519[แก้]

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคสหภูมิ
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายประสาท ไชยะโท
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายอดุล ภูมิณรงค์
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายอดุล ภูมิณรงค์
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายประสาท ไชยะโท
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 นายอุสมาน อุเซ็ง

ชุดที่ 13 – 18 ; พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2535[แก้]

      พรรคกิจสังคม
      พรรคสยามประชาธิปไตย
      พรรคชาติไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคสหประชาธิปไตย
      พรรคประชาชน (พ.ศ. 2531)พรรคเอกภาพ
      พรรคความหวังใหม่
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายอดุล ภูมิณรงค์
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายเฉลิม เบ็ญหาวัน นายอดุล ภูมิณรงค์
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายอดุล ภูมิณรงค์
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายไพโรจน์ เฉลียวศักดิ์
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายไพศาล ยิ่งสมาน
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535

ชุดที่ 19 – 20 ; พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคความหวังใหม่
      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ นายบูราฮานูดิน อุเซ็ง
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นายไพศาล ยิ่งสมาน

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 21[3] พ.ศ. 2544 นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ นายไพศาล ยิ่งสมาน นายบูราฮานูดิน อุเซ็ง
ชุดที่ 22[4] พ.ศ. 2548 นายอับดุลการิม เด็งระกีนา นายณรงค์ ดูดิง

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 23[5] พ.ศ. 2550 นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ นายอับดุลการิม เด็งระกีนา นายซูการ์โน มะทา

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ นายอับดุลการิม เด็งระกีนา นายณรงค์ ดูดิง

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]