สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก มี 3 เขตการเลือกตั้ง[1] (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 3 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดตากมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ พระประนาทกรณี (ถม อินทรสูต)[2]

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2518 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองตาก, อำเภอบ้านตาก (ยกเว้น ตำบลเกาะตะเภา และ ตำบลท้องฟ้า) และ กิ่งอำเภอวังเจ้า
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแม่สอด (ยกเว้น ตำบลแม่กาษา), อำเภอพบพระ และ อำเภออุ้มผาง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอสามเงา, อำเภอท่าสองยาง, อำเภอแม่ระมาด, อำเภอบ้านตาก (เฉพาะตำบลเกาะตะเภา และ ตำบลท้องฟ้า) และ อำเภอแม่สอด (เฉพาะตำบลแม่กาษา)
3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองตาก, อำเภอบ้านตาก (ยกเว้น ตำบลเกาะตะเภา และ ตำบลท้องฟ้า) และ อำเภอวังเจ้า
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแม่สอด (ยกเว้น ตำบลแม่กาษา), อำเภอพบพระ และ อำเภออุ้มผาง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอสามเงา, อำเภอท่าสองยาง, อำเภอแม่ระมาด, อำเภอบ้านตาก (เฉพาะ ตำบลเกาะตะเภา และ ตำบลท้องฟ้า) และ อำเภอแม่สอด (เฉพาะตำบลแม่กาษา)
3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1 – 7 ; พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 พระประนาทกรณี (ถม อินทรสูต)
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายหมัง สายชุ่มอินทร์
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายเทียม ไชยนันทน์
สิงหาคม พ.ศ. 2489 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายเทียม ไชยนันทน์
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายเทียม ไชยนันทน์

ชุดที่ 8 – 10 ; พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2512[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคสหประชาไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายเทียม ไชยนันทน์
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายอุดร ตันติสุนทร

ชุดที่ 11 – 18 ; พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2535[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคชาติไทย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคราษฎร
      พรรคพลังธรรม
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายเทียม ไชยนันทน์ นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 นายอุดร ตันติสุนทร
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายเทียม ไชยนันทน์
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายอุดร ตันติสุนทร
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายเฉลียว วัชรพุกก์
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายอุดร ตันติสุนทร
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายถาวร กาสมสัน
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 นายอุดร ตันติสุนทร

ชุดที่ 19 – 20 ; พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 นายรักษ์ ตันติสุนทร นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ นายถาวร กาสมสัน
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคไทยรักไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 21[3] พ.ศ. 2544 นายธนญ ตันติสุนทร นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ นายธนิตพล ไชยนันทน์
ชุดที่ 22[4] พ.ศ. 2548 นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 23[5] พ.ศ. 2550 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ นายธนิตพล ไชยนันทน์ นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ นายธนิตพล ไชยนันทน์

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]