สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ มี 3 เขตการเลือกตั้ง (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 3 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศ

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดกระบี่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ พระบริรักษ์ราชอักษร (มาตย์ ณ ถลาง)

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกระบี่, อำเภออ่าวลึก, อำเภอปลายพระยา และ อำเภอเขาพนม (เฉพาะตำบลหน้าเขา และตำบลเขาดิน)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเหนือคลอง, อำเภอคลองท่อม, อำเภอเกาะลันตา, อำเภอลำทับ และ อำเภอเขาพนม (ยกเว้นตำบลหน้าเขา และตำบลเขาดิน)
2 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกระบี่ และ อำเภอเหนือคลอง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภออ่าวลึก, อำเภอปลายพระยา และ อำเภอเขาพนม
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอคลองท่อม, อำเภอลำทับ และ อำเภอเกาะลันตา
3 คน (เขตละ 1 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1 – 7 ; พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 พระบริรักษ์ราชอักษร (มาตย์ ณ ถลาง)
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายทองใบ สุคนธกนิษฐ
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 นายเต๋ พวงนุ่น
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายปริญญา จูฑามาตย์
สิงหาคม พ.ศ. 2489 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายเนิ่น เกษสุวรรณ
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายเนิ่น เกษสุวรรณ

ชุดที่ 8 – 13 ; พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2522[แก้]

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายเนิ่น เกษสุวรรณ
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายฟื้น สุคนธกนิษฐ
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายปรีดา อร่าม
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายปริญญา จูฑามาตย์
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 นายกวี ใสยิด
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายวาสนา บุญภูพันธ์ตันติ

ชุดที่ 14 – 20 ; พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
      พรรคกิจประชาคม
      พรรคประชาชนพรรคเอกภาพ
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายอาคม เอ่งฉ้วน นายวาสนา บุญภูพันธ์ตันติ
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายสมบูรณ์ สิทธิมนต์ นายวาสนา บุญภูพันธ์ตันติ
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายสมบูรณ์ สิทธิมนต์ นายอาคม เอ่งฉ้วน
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นายอาคม เอ่งฉ้วน นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายอาคม เอ่งฉ้วน นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล นายสาคร เกี่ยวข้อง

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นายสาคร เกี่ยวข้อง นายสุชีน เอ่งฉ้วน นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]