ข้ามไปเนื้อหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดกระบี่
เขตเลือกตั้งในปัจจุบัน
จำนวนเขต3
คะแนนเสียง136,397 (ภูมิใจไทย)
เขตเลือกตั้งปัจจุบัน
ก่อตั้งพ.ศ. 2476
ที่นั่งภูมิใจไทย (3)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดูในบทความ

จังหวัดกระบี่ มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2566)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 3 คน จากทั้งหมด 400 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดกระบี่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ พระบริรักษ์ราชอักษร (มาตย์ ณ ถลาง)

เขตเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกระบี่, อำเภออ่าวลึก, อำเภอปลายพระยา และอำเภอเขาพนม (เฉพาะตำบลหน้าเขาและตำบลเขาดิน)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเหนือคลอง, อำเภอเกาะลันตา, อำเภอคลองท่อม, อำเภอลำทับ และอำเภอเขาพนม (ยกเว้นตำบลหน้าเขาและตำบลเขาดิน)
2 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกระบี่และอำเภอเหนือคลอง (ยกเว้นตำบลปกาสัย ตำบลโคกยาง และตำบลห้วยยูง)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภออ่าวลึก, อำเภอปลายพระยา และอำเภอเขาพนม
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอลำทับ, อำเภอคลองท่อม, อำเภอเกาะลันตา และอำเภอเหนือคลอง (เฉพาะตำบลปกาสัย ตำบลโคกยาง และตำบลห้วยยูง)
3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2550 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกระบี่และอำเภอเหนือคลอง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภออ่าวลึก, อำเภอปลายพระยา และอำเภอเขาพนม
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอลำทับ, อำเภอคลองท่อม และอำเภอเกาะลันตา
3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกระบี่, อำเภออ่าวลึก, อำเภอปลายพระยา และอำเภอเขาพนม (เฉพาะตำบลหน้าเขาและตำบลเขาดิน)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเหนือคลอง, อำเภอเกาะลันตา, อำเภอคลองท่อม, อำเภอลำทับ และอำเภอเขาพนม (ยกเว้นตำบลหน้าเขาและตำบลเขาดิน)
2 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2566 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกระบี่และอำเภอเหนือคลอง (ยกเว้นตำบลปกาสัย ตำบลโคกยาง และตำบลห้วยยูง)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภออ่าวลึก, อำเภอปลายพระยา และอำเภอเขาพนม
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอลำทับ, อำเภอคลองท่อม, อำเภอเกาะลันตา และอำเภอเหนือคลอง (เฉพาะตำบลปกาสัย ตำบลโคกยาง และตำบลห้วยยูง)
3 คน (เขตละ 1 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1–7; พ.ศ. 2476–2495[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 พระบริรักษ์ราชอักษร (มาตย์ ณ ถลาง)
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายทองใบ สุคนธกนิษฐ
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 นายเต๋ พวงนุ่น
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายปริญญา จูฑามาตย์
สิงหาคม พ.ศ. 2489 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายเนิ่น เกษสุวรรณ
พ.ศ. 2492 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายเนิ่น เกษสุวรรณ

ชุดที่ 8–13; พ.ศ. 2500–2522[แก้]

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายเนิ่น เกษสุวรรณ
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายฟื้น สุคนธกนิษฐ
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายปรีดา อร่าม
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายปริญญา จูฑามาตย์
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 นายกวี ใสยิด
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายวาสนา บุญภูพันธ์ตันติ

ชุดที่ 14–20; พ.ศ. 2526–2539[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
      พรรคกิจประชาคม
      พรรคประชาชนพรรคเอกภาพ
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายอาคม เอ่งฉ้วน นายวาสนา บุญภูพันธ์ตันติ
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายสมบูรณ์ สิทธิมนต์ นายวาสนา บุญภูพันธ์ตันติ
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายสมบูรณ์ สิทธิมนต์ นายอาคม เอ่งฉ้วน
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นายอาคม เอ่งฉ้วน
2 นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550[แก้]

เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
1 นายอาคม เอ่งฉ้วน
นายสาคร เกี่ยวข้อง
นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล

ชุดที่ 24–26; พ.ศ. 2554–2566[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคภูมิใจไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นายสาคร เกี่ยวข้อง นายสุชีน เอ่งฉ้วน นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล
ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562 นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ยุบเขต 3
ชุดที่ 26 พ.ศ. 2566 นายกิตติ กิตติธรกุล นายถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 140 (14 ก): 38–42. 3 มีนาคม 2566.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]