สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น มี 10 เขตการเลือกตั้ง (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 10 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดขอนแก่นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ หลวงพิพัฒน์พลกาย (กระจ่าง วิโรจน์เพชร)

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอพระลับ, อำเภอคูเวียง, และ อำเภอน้ำพอง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอกุดเค้า, อำเภอชนบท และ อำเภอพล
2 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองขอนแก่น, อำเภอน้ำพอง, อำเภอชุมแพ และ อำเภอภูเวียง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพล, อำเภอบ้านไผ่ และ อำเภอมัญจาคีรี
พ.ศ. 2491 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด
พ.ศ. 2492 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2495 4 คน (เขตละ 4 คน)
พ.ศ. 2500/1 5 คน (เขตละ 5 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 7 คน (เขตละ 7 คน)
พ.ศ. 2518 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองขอนแก่น, อำเภอบ้านไผ่ และ อำเภอกระนวน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอชุมแพ, อำเภอสีชมพู, อำเภอภูเวียง, อำเภอหนองเรือ, อำเภอน้ำพอง และ กิ่งอำเภออุบลรัตน์
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอมัญจาคีรี, อำเภอพล, อำเภอหนองสองห้อง, อำเภอชนบท และ อำเภอแวงน้อย
8 คน (เขต 1 และ เขต 2 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 3 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2519 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองขอนแก่น, อำเภอบ้านไผ่, อำเภอกระนวน และ กิ่งอำเภอบ้านฝาง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอชุมแพ, อำเภอสีชมพู, อำเภอภูเวียง, อำเภอหนองเรือ, อำเภอน้ำพอง และ กิ่งอำเภออุบลรัตน์
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอมัญจาคีรี, อำเภอพล, อำเภอหนองสองห้อง, อำเภอชนบท และ กิ่งอำเภอแวงน้อย
พ.ศ. 2522 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองขอนแก่น, อำเภอกระนวน, อำเภอน้ำพอง, กิ่งอำเภอพระยืน และ กิ่งอำเภอเขาสวนกวาง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองเรือ, อำเภอภูเวียง, อำเภอชุมแพ, อำเภอสีชมพู, กิ่งอำเภอบ้านฝาง และ กิ่งอำเภออุบลรัตน์
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบ้านไผ่, อำเภอมัญจาคีรี, อำเภอพล, อำเภอหนองสองห้อง, อำเภอชนบท, อำเภอแวงน้อย, กิ่งอำเภอเปือยน้อย และ กิ่งอำเภอแวงใหญ่
9 คน (3 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2526 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองขอนแก่น, อำเภอกระนวน, อำเภอน้ำพอง และ กิ่งอำเภอเขาสวนกวาง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองเรือ, อำเภอภูเวียง, อำเภอชุมแพ, อำเภอสีชมพู, อำเภอบ้านฝาง, อำเภออุบลรัตน์, กิ่งอำเภอพระยืน และ กิ่งอำเภอภูผาม่าน
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบ้านไผ่, อำเภอมัญจาคีรี, อำเภอพล, อำเภอหนองสองห้อง, อำเภอชนบท, อำเภอแวงน้อย, กิ่งอำเภอเปือยน้อย และ กิ่งอำเภอแวงใหญ่
พ.ศ. 2529 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองขอนแก่น, อำเภอบ้านฝาง และ อำเภอมัญจาคีรี
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบ้านไผ่, อำเภอพล, อำเภอหนองสองห้อง, อำเภอชนบท, อำเภอแวงน้อย, กิ่งอำเภอพระยืน, กิ่งอำเภอแวงใหญ่ และ กิ่งอำเภอเปือยน้อย
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอชุมแพ, อำเภอภูเวียง, อำเภอสีชมพู และ กิ่งอำเภอภูผาม่าน
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอน้ำพอง, อำเภอหนองเรือ, อำเภอกระนวน, อำเภอเขาสวนกวาง และ อำเภออุบลรัตน์
10 คน (เขต 1 และ เขต 2 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 3 และ เขต 4 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2531 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองขอนแก่น, อำเภอพระยืน และ อำเภอมัญจาคีรี
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบ้านไผ่, อำเภอพล, อำเภอหนองสองห้อง, อำเภอชนบท, อำเภอแวงน้อย, กิ่งอำเภอแวงใหญ่ และ กิ่งอำเภอเปือยน้อย
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอน้ำพอง, อำเภอหนองเรือ, อำเภอกระนวน, อำเภอเขาสวนกวาง และ อำเภออุบลรัตน์
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอชุมแพ, อำเภอภูเวียง, อำเภอบ้านฝาง, อำเภอสีชมพู และ กิ่งอำเภอภูผาม่าน
11 คน (เขต 1 - 3 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 4 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2535/1 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองขอนแก่น, อำเภอพระยืน และ อำเภอมัญจาคีรี
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบ้านไผ่, อำเภอพล, อำเภอหนองสองห้อง, อำเภอชนบท, อำเภอแวงน้อย, อำเภอแวงใหญ่ และ กิ่งอำเภอเปือยน้อย
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอน้ำพอง, อำเภอหนองเรือ, อำเภอกระนวน, อำเภอบ้านฝาง, อำเภอเขาสวนกวาง และ อำเภออุบลรัตน์
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอชุมแพ, อำเภอภูเวียง, อำเภอสีชมพู และ กิ่งอำเภอภูผาม่าน
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองขอนแก่น, อำเภอพระยืน, อำเภอมัญจาคีรี และ กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบ้านไผ่, อำเภอพล, อำเภอหนองสองห้อง, อำเภอชนบท, อำเภอแวงน้อย, อำเภอแวงใหญ่, อำเภอเปือยน้อย และ กิ่งอำเภอบ้านแฮด
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอน้ำพอง, อำเภอหนองเรือ, อำเภอกระนวน, อำเภอบ้านฝาง, อำเภอเขาสวนกวาง, อำเภออุบลรัตน์ และ กิ่งอำเภอซำสูง
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอชุมแพ, อำเภอภูเวียง, อำเภอสีชมพู, อำเภอภูผาม่าน และ กิ่งอำเภอหนองนาคำ
พ.ศ. 2539 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองขอนแก่น, อำเภอพระยืน, อำเภอมัญจาคีรี และ กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบ้านไผ่, อำเภอพล, อำเภอหนองสองห้อง, อำเภอชนบท, อำเภอแวงน้อย, อำเภอแวงใหญ่, อำเภอเปือยน้อย, กิ่งอำเภอบ้านแฮด และ กิ่งอำเภอโนนศิลา
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอน้ำพอง, อำเภอหนองเรือ, อำเภอกระนวน, อำเภอบ้านฝาง, อำเภอเขาสวนกวาง, อำเภออุบลรัตน์ และ กิ่งอำเภอซำสูง
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอชุมแพ, อำเภอภูเวียง, อำเภอสีชมพู, อำเภอภูผาม่าน และ กิ่งอำเภอหนองนาคำ
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะเทศบาลนครขอนแก่น ตำบลพระลับ และ ตำบลบึงเนียม)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะ ตำบลสำราญ ตำบลท่าพระ ตำบลบ้านทุ่ม ตำบลเมืองเก่า ตำบลบ้านเป็ด ตำบลสาวะถี ตำบลดอนหัน ตำบลบ้านค้อ ตำบลศิลา และ ตำบลแดงใหญ่)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะ ตำบลโคกสี และ ตำบลหนองตูม), อำเภอน้ำพอง (เฉพาะ ตำบลพังทุย ตำบลบัวเงิน ตำบลบัวใหญ่ ตำบลบ้านขาม และ ตำบลทรายมูล), อำเภอกระนวน และ กิ่งอำเภอซำสูง
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะ ตำบลโนนท่อน) อำเภอน้ำพอง (ยกเว้น ตำบลพังทุย ตำบลบัวเงิน ตำบลบัวใหญ่ ตำบลบ้านขาม และ ตำบลทรายมูล), อำเภออุบลรัตน์ และ อำเภอเขาสวนกวาง
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะ ตำบลบ้านหว้า และ ตำบลดอนช้าง), อำเภอมัญจาคีรี, อำเภอพระยืน, อำเภอบ้านฝาง (เฉพาะ ตำบลบ้านเหล่า) และ กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอชุมแพ, อำเภอภูผาม่าน และ อำเภอสีชมพู (เฉพาะ ตำบลนาจาน)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอภูเวียง (ยกเว้น ตำบลกุดขอนแก่น ตำบลสงเปือย และ ตำบลนาชุมแสง), อำเภอสีชมพู (ยกเว้น ตำบลนาจาน) และ กิ่งอำเภอหนองนาคำ
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอหนองเรือ, อำเภอบ้านฝาง (ยกเว้น ตำบลบ้านเหล่า), อำเภอภูเวียง (เฉพาะ ตำบลกุดขอนแก่น ตำบลสงเปือย และ ตำบลนาชุมแสง)
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : อำเภอพล (ยกเว้น ตำบลหัวทุ่ง ตำบลหนองแวงนางเบ้า และ ตำบลเก่างิ้ว), อำเภอชนบท (เฉพาะ ตำบลห้วยแก และ ตำบลวังแสง), อำเภอแวงน้อย และ อำเภอแวงใหญ่
· เขตเลือกตั้งที่ 10 : อำเภอหนองสองห้อง, อำเภอชนบท (เฉพาะ ตำบลบ้านแท่น และ ตำบลปอแดง), อำเภอบ้านไผ่ (เฉพาะ ตำบลป่าปอ), อำเภอพล (เฉพาะ ตำบลหัวทุ่ง ตำบลหนองแวงนางเบ้า และ ตำบลเก่างิ้ว), กิ่งอำเภอโนนศิลา และ อำเภอเปือยน้อย
· เขตเลือกตั้งที่ 11 : อำเภอบ้านไผ่ (ยกเว้น ตำบลป่าปอ), อำเภอชนบท (เฉพาะ ตำบลชนบท ตำบลโนนพยอม ตำบลกุดเพียขอม และ ตำบลศรีบุญเรือง) และ กิ่งอำเภอบ้านแฮด
11 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองขอนแก่น, อำเภอมัญจาคีรี และ อำเภอบ้านแฮด
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบ้านไผ่, อำเภอพล, อำเภอหนองสองห้อง, อำเภอชนบท, อำเภอแวงน้อย, อำเภอแวงใหญ่, อำเภอเปือยน้อย, อำเภอโนนศิลา และ อำเภอโคกโพธิ์ไชย
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอน้ำพอง, อำเภอหนองเรือ, อำเภอกระนวน, อำเภอบ้านฝาง, อำเภอเขาสวนกวาง, อำเภออุบลรัตน์, อำเภอซำสูง และ อำเภอพระยืน
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอชุมแพ, อำเภอภูเวียง, อำเภอสีชมพู, อำเภอภูผาม่าน, อำเภอหนองนาคำ และ อำเภอเวียงเก่า
11 คน (เขต 1 - 3 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 4 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลบ้านเป็ด และ ตำบลแดงใหญ่)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะ เทศบาลตำบลบ้านทุ่ม เทศบาลตำบลพระลับ เทศบาลตำบลหนองตูม เทศบาลตำบลท่าพระ ตำบลโคกสี ตำบลบึงเนียม ตำบลบ้านหว้า ตำบลดอนช้าง ตำบลดอนหัน ตำบลศิลา และ ตำบลท่าพระ) และ อำเภอซำสูง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอกระนวน และ อำเภอน้ำพอง
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะ เทศบาลตำบลบ้านค้อ เทศบาลตำบลสำราญ เทศบาลตำบลโนนท่อน และ เทศบาลตำบลสาวะถี), อำเภอเขาสวนกวาง, อำเภออุบลรัตน์ และ อำเภอบ้านฝาง
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอหนองนาคำ, อำเภอภูเวียง, อำเภอเวียงเก่า และ อำเภอสีชมพู (ยกเว้น ตำบลนาจาน ตำบลซำยาง ตำบลภูห่าน และตำบลหนองแดง)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอชุมแพ, อำเภอภูผาม่าน, และ อำเภอสีชมพู (เฉพาะตำบลนาจาน ตำบลซำยาง ตำบลภูห่าน และตำบลหนองแดง)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอหนองเรือ และ อำเภอมัญจาคีรี
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอพล, อำเภอแวงน้อย, อำเภอแวงใหญ่ และ อำเภอโคกโพธิ์ไชย
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : อำเภอหนองสองห้อง, อำเภอโนนศิลา, อำเภอชนบท และ อำเภอเปือยน้อย
· เขตเลือกตั้งที่ 10 : อำเภอบ้านไผ่, อำเภอบ้านแฮด และ อำเภอพระยืน
10 คน (เขตละ 1 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1 ; พ.ศ. 2476[แก้]

ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476
หลวงพิพัฒน์พลกาย (กระจ่าง วิโรจน์เพชร)

ชุดที่ 2 – 4 ; พ.ศ. 2480 - พ.ศ. 2489[แก้]

เขต ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 ชุดที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2489 ชุดที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2489
เลือกตั้งเพิ่มเติม
1 นายโสภัณ สุภธีระ นายกระจ่าง ตุลารักษ์ ร้อยโทจารุบุตร เรืองสุวรรณ
2 นายผล แสนสระดี ร้อยตำรวจโทเสวตร ชุมแวงวาปิ ร้อยตรีไฉยา เกตุเลขา
3 - - นายทิม ภูริพัฒน์ -

ชุดที่ 5 – 6 ; พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2492[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายทัศน์ กลีบโกมุท
นายโสภัณ สุภธีระ
นายประวัติ จันทนพิมพ์
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 ร้อยโทจารุบุตร เรืองสุวรรณ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)

ชุดที่ 7 ; พ.ศ. 2495[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495
1 ร้อยโทจารุบุตร เรืองสุวรรณ
2 นายประหยัด เอี่ยมศิลา
3 นายสวัสดิ์ พึ่งตน
4 นายแคล้ว นรปติ

ชุดที่ 8 – 9 ; พ.ศ. 2500[แก้]

      พรรคเศรษฐกร
      พรรคขบวนการไฮด์ปาร์ค
      พรรคเสรีประชาธิปไตย
ชุดที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ชุดที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2500
นายแคล้ว นรปติ
นายทวีศักดิ์ ตรีพลี
นายเจริญ ปราบณศักดิ์
นายสว่าง ตราชู
นายอินทร์ ประจันตะเสน ร้อยโทจารุบุตร เรืองสุวรรณ

ชุดที่ 10 ; พ.ศ. 2512[แก้]

      พรรคแนวร่วม-เศรษฐกร
      พรรคอิสระ
      พรรคสหประชาไทย
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512
1 นายแคล้ว นรปติ
2 นายมีเดช วรสีหะ
3 นายสนั่น ธีระศรีโชติ
4 นายวิญญู เสนาวงษ์
5 นายเลิศสิน หงษ์แสงไทย
6 นายสุธน ชื่นสมจิตต์
7 นายสว่าง ตราชู

ชุดที่ 11 – 12 ; พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2519[แก้]

      พรรคแนวร่วมสังคมนิยม
      พรรคพลังใหม่
      พรรคชาติไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคแนวร่วมสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
      พรรคธรรมสังคม
เขต ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519
1 นายแคล้ว นรปติ นายเสรี พงษ์ภิญโญ
นายเจริญ ปราบณศักดิ์ นายสุวัฒน์ วีระเศรษฐกุล
นายวิรัช กมุทมาศ นายบุญยง แก้วฝ่ายนอก
2 นายสันติ์ อรุโณทัย ร้อยโทจารุบุตร เรืองสุวรรณ
นายสว่าง ตราชู นายสุธน ชื่นสมจิตต์
นายแถม ดีบุญมี ณ ชุมแพ
3 นายทองปักษ์ เพียงเกษ นายสมชาญ ศรีสองชัย
นายกระแส ชนะวงศ์

ชุดที่ 13 – 14 ; พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2526[แก้]

      พรรคพลังใหม่
      พรรคกิจสังคม
      พรรคชาติไทย
      พรรคสังคมประชาธิปไตย
      พรรคชาติประชาธิปไตย
      พรรคประชากรไทย
เขต ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526
1 นายบุญเรือง ถาวรสวัสดิ์ นายแคล้ว นรปติ
นายบุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล นายสุวิทย์ คุณกิตติ
นายบุญยง แก้วฝ่ายนอก นายสุทัศน์ ศรีรัตนพรรณ
2 นายสันติ์ อรุโณทัย
นายจันทรา จรรยาคำนึง นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
นายแถม ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายแถม ดีบุญมี ณ ชุมแพ
3 นายธำรง ธนะเสนา ร้อยตำรวจเอกสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์
นายสุรศักดิ์ บางปา นายจักรวาล ชาญนุวงศ์
นายอินทร์ ประจันตเสน
(เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่)
นายศุภสิทธิ์ เตชะตานนท์

ชุดที่ 15 ; พ.ศ. 2529[แก้]

      พรรคกิจประชาคม
      พรรคราษฎร (พ.ศ. 2529)
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
      พรรคสหประชาธิปไตย
เขต ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529
1 นายสุทัศน์ ศรีรัตนพรรณ
นายแคล้ว นรปติ (พ้นจากตำแหน่ง)
นายประสม ประคุณศึกษาพันธ์ (แทนนายแคล้ว)
นายสุวัฒน์ วีระเศรษฐกุล
2 ร้อยตำรวจเอกสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์
นายศุภสิทธิ์ เตชะตานนท์
นายชวลิต โอสถานุเคราะห์
3 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
นายคำมี ผาคำ
4 นายสุวิทย์ คุณกิตติ
นายพงส์ สารสิน

ชุดที่ 16 – 20 ; พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525)
      พรรคราษฎร (พ.ศ. 2529)
      พรรคมวลชน
      พรรคกิจสังคม
      พรรคชาติไทย
      พรรครวมไทย (พ.ศ. 2529)พรรคเอกภาพ
      พรรคกิจประชาคมพรรคเอกภาพ
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคพลังธรรม
      พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2535)
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
      พรรคนำไทย
เขต ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 ชุดที่ 17 เดือน มีนาคม 2535 ชุดที่ 18 เดือน กันยายน 2535 ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539
1 นายสุนทร ลีซีทวน นายสุทัศน์ ศรีรัตนพรรณ นายพงษ์ศักดิ์ อินทรพาณิชย์ นายกวี สุภธีระ นายกวี สุภธีระ
นายประสม ประคุณศึกษาพันธ์ นายประสม ประคุณศึกษาพันธ์ นายภูมิ สาระผล นายอำนวย วีรวรรณ นายภูมิ สาระผล
นายอดิศร เพียงเกษ พลเอกพัฒน์ อัคนิบุตร นายอดิศร เพียงเกษ นายอดิศร เพียงเกษ นายอดิศร เพียงเกษ
2 นายชวลิต โอสถานุเคราะห์ นายชวลิต โอสถานุเคราะห์ นายอำนาจ ชนะวงศ์ นายอำนาจ ชนะวงศ์ นายพงศกร อรรณนพพร
นายศุภสิทธิ์ เตชะตานนท์ นายสมพร ศรีวงษ์ นายศุภสิทธิ์ เตชะตานนท์ นายศุภสิทธิ์ เตชะตานนท์
นายสมพร ศรีวงษ์ นายพา อักษรเสือ นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ
3 นายสุวิทย์ คุณกิตติ นายสุวิทย์ คุณกิตติ
นายสมศักดิ์ คุณเงิน นายสมศักดิ์ คุณเงิน นายปัญญา ศรีปัญญา นายสมศักดิ์ คุณเงิน นางมุกดา พงษ์สมบัติ
นายพงส์ สารสิน นายประสงค์ ศรีวัฒน์ นายณรงค์เลิศ สุรพล นายปัญญา ศรีปัญญา นายณรงค์เลิศ สุรพล
4 นายทองปาน พรมโสภา นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
นายแถม ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายสุเทพ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายสฤต สันติเมทนีดล นางศรีนวล ศรีตรัย นายสุเทพ ดีบุญมี ณ ชุมแพ

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548[แก้]

      พรรคไทยรักไทย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2535)พรรคไทยรักไทย
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
      พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร
2 นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ
3 นายณรงค์เลิศ สุรพล นายจตุพร เจริญเชื้อ
4 นางมุกดา พงษ์สมบัติ
5 นายภูมิ สาระผล
6 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
7 นายสุชาย ศรีสุรพล
8 นายสมศักดิ์ คุณเงิน นายสมศักดิ์ คุณเงิน
9 นายอรรถสิทธิ์ กาญจนสินิทธ์
10 นายพงศกร อรรณนพพร Yellow card.svg นายพงศกร อรรณนพพร
นายศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ Yellow card.svg
นายพงศกร อรรณนพพร
11 นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ นายเรืองเดช สุพรรณฝ่าย

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคภูมิใจไทย
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
1 นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ
นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร
นายภูมิ สาระผล
2 ร้อยโทปรีชาพล พงษ์พานิช
นางดวงแข อรรณนพพร
นายเรืองเดช สุพรรณฝ่าย
3 นายนวัธ เตาะเจริญสุข
นายปัญญา ศรีปัญญา
นายจตุพร เจริญเชื้อ
4 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
นายสุชาย ศรีสุรพล

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคเพื่อไทย
เขต ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554
1 นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร
2 นายภูมิ สาระผล
3 นายจตุพร เจริญเชื้อ
4 นางมุกดา พงษ์สมบัติ
5 นายสุชาย ศรีสุรพล
6 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
7 นายนวัธ เตาะเจริญสุข
8 นางดวงแข อรรณนพพร
9 ร้อยโทปรีชาพล พงษ์พานิช
10 นายเรืองเดช สุพรรณฝ่าย

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]