สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร มี 3 เขตการเลือกตั้ง[1] (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 3 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดสมุทรสาครมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ ขุนสุคนธวิทศึกษากร (สำอางค์ สุคนธวิท) [2]

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2518 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตำบลท่าทราย ตำบลท่าจีน ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลโกรกกราก ตำบลท่าฉลอม ตำบลมหาชัย ตำบลโคกขาม ตำบลพันท้ายนรสิงห์ และตำบลคอกกระบือ)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตำบลนาดีและตำบลบางน้ำจืด)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบ้านแพ้วและอำเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตำบลนาโคก ตำบลกาหลง ตำบลบางโทรัด ตำบลบ้านบ่อ ตำบลบางกระเจ้า ตำบลชัยมงคล และตำบลบ้านเกาะ)
3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตำบลท่าทราย ตำบลมหาชัย ตำบลโกรกกราก ตำบลท่าฉลอม ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลโคกขาม ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ตำบลบางน้ำจืด และตำบลคอกกระบือ)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอกระทุ่มแบน (ยกเว้นตำบลหนองนกไข่และตำบลบางยาง) และอำเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตำบลนาดี)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบ้านแพ้ว, อำเภอกระทุ่มแบน (เฉพาะตำบลหนองนกไข่และตำบลบางยาง) และอำเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตำบลนาโคก ตำบลกาหลง ตำบลบางโทรัด ตำบลบ้านบ่อ ตำบลบางกระเจ้า ตำบลชัยมงคล ตำบลบ้านเกาะ และตำบลท่าจีน)
Samut Sakhon Constituencies for MPs 2014.svg 3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1 – 7 ; พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 ขุนสุคนธวิทศึกษากร (สำอางค์ สุคนธวิท)
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 ขุนสุคนธวิทศึกษากร (สำอางค์ สุคนธวิท)
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 นายยืนยง (ย้ง) เจียมไชยศรี (เสียชีวิต)
ขุนสุคนธวิทศึกษากร (สำอางค์ สุคนธวิท) (แทนนายยืนยง)
ชุดที่ 4 พ.ศ. 2489 -
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายลาภ เงินดี
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายพร มลิทอง

ชุดที่ 8 – 10 ; พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2512[แก้]

      พรรคธรรมาธิปัตย์ (พ.ศ. 2498)
      พรรคชาตินิยม
      พรรคสหประชาไทย
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 พ.ศ. 2500/1 นายบุญล้อม ศรีสุวรรณ (เสียชีวิต)
นายเฉลิม ศรีสุวรรณ (แทนนายบุญล้อม)
ชุดที่ 9 พ.ศ. 2500/2 นายเฉลิม ศรีสุวรรณ
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายสุรินทร์ เทพกาญจนา

ชุดที่ 11 – 18 ; พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2535[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคกิจสังคม
      พรรคความหวังใหม่
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายณรงค์ สุนทรวร นายสุรินทร์ เทพกาญจนา
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 นายเอนก ทับสุวรรณ
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายเจี่ย ก๊กผล
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531
ชุดที่ 17 พ.ศ. 2535/1 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายศุภพรพงศ์ ชวนบุญ
ชุดที่ 18 พ.ศ. 2535/2 นายเอนก ทับสุวรรณ

ชุดที่ 19 – 20 ; พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคความหวังใหม่
      พรรคมวลชน
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายเจี่ย ก๊กผล
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นายเจี่ย ก๊กผล

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย
      พรรคไทยรักไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นายเอนก ทับสุวรรณ นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ นายศุภพรพงศ์ ชวนบุญ นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายครรชิต ทับสุวรรณ นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคเพื่อไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นายครรชิต ทับสุวรรณ นายบุญชู นิลถนอม นายนิติรัฐ สุนทรวร

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]