สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ มี 10 เขตการเลือกตั้ง[1] (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 10 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดเชียงใหม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ หลวงศรีประกาศ (ฉันท์ วิชยาภัย) และขุนพินิจธนากร (บุญเพ็ง ยุกตะนันทน์)[2]

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2480 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงใหม่, อำเภอสารภี, อำเภอสันกำแพง, อำเภอดอยสะเก็ด และ อำเภอสะเมิง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหางดง, อำเภอบ้านแม, อำเภอจอมทอง, อำเภอฮอด และ อำเภอช่างเคิ่ง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอแม่ริม, อำเภอสันทราย, อำเภอสันมหาพน, อำเภอเชียงดาว, อำเภอพร้าว และ อำเภอฝาง
3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2481 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงใหม่, อำเภอสารภี, อำเภอสันกำแพง และ อำเภอดอยสะเก็ด
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบ้านแม, อำเภอจอมทอง และ อำเภอฮอด
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอแม่ริม, อำเภอสันทราย, อำเภอสันมหาพน, อำเภอเชียงดาว, อำเภอพร้าว และ อำเภอฝาง
พ.ศ. 2489 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงใหม่, อำเภอสารภี, อำเภอสันป่าตอง, อำเภอจอมทอง และ อำเภอฮอด
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอสันกำแพง, อำเภอดอยสะเก็ด, อำเภอแม่ริม, อำเภอสันทราย, อำเภอแม่แตง, อำเภอเชียงดาว, อำเภอพร้าว และ อำเภอฝาง
พ.ศ. 2491 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495 4 คน (เขตละ 4 คน)
พ.ศ. 2500/1 5 คน (เขตละ 5 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 6 คน (เขตละ 6 คน)
พ.ศ. 2518 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงใหม่, อำเภอสันกำแพง, อำเภอสันทราย, อำเภอสารภี, อำเภอดอยสะเก็ด และ อำเภอแม่ริม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอสะเมิง, อำเภอแม่แตง, อำเภอเชียงดาว, อำเภอพร้าว, อำเภอฝาง และ อำเภอแม่อาย
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอหางดง, อำเภอสันป่าตอง, อำเภอจอมทอง, อำเภอฮอด, อำเภอแม่แจ่ม, อำเภออมก๋อย และ กิ่งอำเภอดอยเต่า
7 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 2 และ เขต 3 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงใหม่, อำเภอสันกำแพง, อำเภอสารภี, อำเภอดอยสะเก็ด และ อำเภอหางดง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแม่ริม, อำเภอสันทราย, อำเภอสะเมิง, อำเภอแม่แตง, อำเภอเชียงดาว, อำเภอพร้าว, อำเภอฝาง และ อำเภอแม่อาย
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอสันป่าตอง, อำเภอจอมทอง, อำเภอฮอด, อำเภอแม่แจ่ม, อำเภออมก๋อย และ กิ่งอำเภอดอยเต่า
8 คน (เขต 1 และ เขต 2 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 3 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2526 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงใหม่, อำเภอสันกำแพง, อำเภอสารภี, อำเภอดอยสะเก็ด และ อำเภอหางดง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแม่ริม, อำเภอสันทราย, อำเภอสะเมิง, อำเภอแม่แตง, อำเภอเชียงดาว, อำเภอพร้าว, อำเภอฝาง, อำเภอแม่อาย และ กิ่งอำเภอเวียงแหง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอสันป่าตอง, อำเภอจอมทอง, อำเภอฮอด, อำเภอแม่แจ่ม, อำเภออมก๋อย และ อำเภอดอยเต่า
พ.ศ. 2529 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงใหม่, อำเภอสันกำแพง, อำเภอสารภี และ อำเภอดอยสะเก็ด
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแม่ริม, อำเภอสันทราย, อำเภอแม่แตง, อำเภอเชียงดาว, อำเภอพร้าว, อำเภอฝาง, อำเภอแม่อาย และ กิ่งอำเภอเวียงแหง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอสันป่าตอง, อำเภอจอมทอง, อำเภอฮอด, อำเภอแม่แจ่ม, อำเภอสะเมิง, อำเภอหางดง, อำเภออมก๋อย และ อำเภอดอยเต่า
9 คน (3 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2531 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงใหม่, อำเภอสันกำแพง, อำเภอสารภี และ อำเภอดอยสะเก็ด
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแม่ริม, อำเภอสันทราย, อำเภอแม่แตง, อำเภอเชียงดาว, อำเภอพร้าว, อำเภอฝาง, อำเภอแม่อาย, กิ่งอำเภอเวียงแหง และ กิ่งอำเภอชัยปราการ
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอสันป่าตอง, อำเภอจอมทอง, อำเภอฮอด, อำเภอแม่แจ่ม, อำเภอสะเมิง, อำเภอหางดง, อำเภออมก๋อย และ อำเภอดอยเต่า
พ.ศ. 2535/1 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงใหม่, อำเภอสันกำแพง, อำเภอสารภี และ อำเภอดอยสะเก็ด
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแม่ริม, อำเภอสันทราย, อำเภอแม่แตง, อำเภอเชียงดาว, อำเภอพร้าว, อำเภอฝาง, อำเภอแม่อาย, กิ่งอำเภอเวียงแหง และ กิ่งอำเภอไชยปราการ
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอสันป่าตอง, อำเภอจอมทอง, อำเภอฮอด, อำเภอแม่แจ่ม, อำเภอสะเมิง, อำเภอหางดง, อำเภออมก๋อย, อำเภอดอยเต่า และ กิ่งอำเภอแม่วาง
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงใหม่, อำเภอสันกำแพง, อำเภอสารภี, อำเภอดอยสะเก็ด และ กิ่งอำเภอแม่ออน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอสันป่าตอง, อำเภอจอมทอง, อำเภอฮอด, อำเภอแม่แจ่ม, อำเภอสะเมิง, อำเภอหางดง, อำเภออมก๋อย, อำเภอดอยเต่า, กิ่งอำเภอแม่วาง และ กิ่งอำเภอดอยหล่อ
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอแม่ริม, อำเภอแม่แตง, อำเภอพร้าว และ อำเภอสันทราย
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเชียงดาว, อำเภอฝาง, อำเภอแม่อาย, อำเภอไชยปราการ และ อำเภอเวียงแหง
10 คน (เขต 1 และ เขต 2 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 3 และ เขต 4 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2539 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงใหม่, อำเภอสันกำแพง, อำเภอสารภี, อำเภอดอยสะเก็ด และ กิ่งอำเภอแม่ออน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอสันป่าตอง, อำเภอจอมทอง, อำเภอฮอด, อำเภอแม่แจ่ม, อำเภอสะเมิง, อำเภอหางดง, อำเภออมก๋อย, อำเภอดอยเต่า, อำเภอแม่วาง และ กิ่งอำเภอดอยหล่อ
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอแม่ริม, อำเภอแม่แตง, อำเภอพร้าว และ อำเภอสันทราย
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเชียงดาว, อำเภอฝาง, อำเภอแม่อาย, อำเภอไชยปราการ และ อำเภอเวียงแหง
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงใหม่ (เฉพาะ ตำบลช้างเผือก ตำบลสุเทพ ตำบลศรีภูมิ ตำบลป่าตัน ตำบลช้างม่อย ตำบลพระสิงห์ ตำบลช้างคลาน ตำบลหายยา และ ตำบลแม่เหี้ยะ)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองเชียงใหม่ (เฉพาะ ตำบลวัดเกต ตำบลหนองป่าครั่ง ตำบลท่าศาลา ตำบลหนองหอย ตำบลป่าแดด และ ตำบลฟ้าฮ่าม) และ อำเภอสารภี
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเมืองเชียงใหม่ (เฉพาะ ตำบลสันผีเสื้อ), อำเภอแม่ริม และ อำเภอแม่แตง (ยกเว้น ตำบลแม่หอพระ)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอแม่แตง (เฉพาะ ตำบลแม่หอพระ), อำเภอพร้าว และ อำเภอสันทราย
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอดอยสะเก็ด, อำเภอสันกำแพง และ กิ่งอำเภอแม่ออน
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอสันป่าตอง, อำเภอหางดง และ อำเภอสะเมิง (เฉพาะ ตำบลสะเมิงใต้ และ ตำบลสะเมิงเหนือ)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอสะเมิง (ยกเว้น ตำบลสะเมิงใต้ และ ตำบลสะเมิงเหนือ), อำเภอแม่แจ่ม (เฉพาะ ตำบลบ้านจันทร์ ตำบลแจ่มหลวง ตำบลแม่แดด และ ตำบลแม่นาจร), อำเภอแม่วาง และ กิ่งอำเภอดอยหล่อ
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอแม่แจ่ม (ยกเว้น ตำบลบ้านจันทร์ ตำบลแจ่มหลวง ตำบลแม่แดด และ ตำบลแม่นาจร), อำเภอฮอด, อำเภอดอยเต่า และ อำเภออมก๋อย
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : อำเภอไชยปราการ, อำเภอเวียงแหง, อำเภอเชียงดาว และ อำเภอฝาง (เฉพาะ ตำบลแม่ข่า)
· เขตเลือกตั้งที่ 10 : อำเภอแม่อาย และ อำเภอฝาง (ยกเว้น ตำบลแม่ข่า)
10 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงใหม่, อำเภอสันกำแพง, อำเภอสารภี และ อำเภอหางดง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพร้าว, อำเภอแม่ออน, อำเภอดอยสะเก็ด, อำเภอสันทราย, อำเภอแม่ริม, อำเภอสะเมิง, อำเภอแม่วาง และ อำเภอสันป่าตอง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอแม่อาย, อำเภอฝาง, อำเภอไชยปราการ, อำเภอเชียงดาว, อำเภอเวียงแหง และ อำเภอแม่แตง
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอแม่แจ่ม, อำเภอจอมทอง, อำเภอดอยหล่อ, อำเภอฮอด, อำเภอดอยเต่า และ อำเภออมก๋อย
11 คน (เขต 1 - 3 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 4 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1  : อำเภอเมืองเชียงใหม่ (เฉพาะ ตำบลช้างเผือก ตำบลแม่เหียะ ตำบลสุเทพ ตำบลศรีภูมิ ตำบลช้างม่อย ตำบลพระสิงห์ ตำบลป่าตัน ตำบลหายยา และ ตำบลช้างคลาน)
· เขตเลือกตั้งที่ 2  : อำเภอเมืองเชียงใหม่ (เฉพาะ ตำบลวัดเกต ตำบลฟ้าฮ่าม ตำบลหนองหอย ตำบลท่าศาลา ตำบลหนองป่าครั่ง และ ตำบลป่าแดด) และ อำเภอสารภี
· เขตเลือกตั้งที่ 3  : อำเภอดอยสะเก็ด, อำเภอสันกำแพง และ อำเภอแม่ออน
· เขตเลือกตั้งที่ 4  : อำเภอสันทราย, อำเภอพร้าว และ อำเภอแม่แตง (เฉพาะ ตำบลแม่หอพระ)
· เขตเลือกตั้งที่ 5  : อำเภอแม่อาย และ อำเภอฝาง (ยกเว้น ตำบลแม่ข่า)
· เขตเลือกตั้งที่ 6  : อำเภอเชียงดาว, อำเภอเวียงแหง, อำเภอไชยปราการ และ อำเภอฝาง (เฉพาะ ตำบลแม่ข่า)
· เขตเลือกตั้งที่ 7  : อำเภอแม่ริม, อำเภอแม่แตง (ยกเว้น ตำบลแม่หอพระ) และ อำเภอเมืองเชียงใหม่ (เฉพาะ ตำบลสันผีเสื้อ)
· เขตเลือกตั้งที่ 8  : อำเภอหางดง, อำเภอสันป่าตอง และ อำเภอสะเมิง (เฉพาะ ตำบลสะเมิงใต้ และตำบลสะเมิงเหนือ)
· เขตเลือกตั้งที่ 9  : อำเภอแม่วาง, อำเภอจอมทอง, อำเภอดอยหล่อ, อำเภอกัลยาณิวัฒนา, อำเภอแม่แจ่ม (เฉพาะ ตำบลแม่นาจร) และ อำเภอสะเมิง (เฉพาะตำบลยั้งเมิน ตำบลแม่สาบ และตำบลบ่อแก้ว)
· เขตเลือกตั้งที่ 10 : อำเภอแม่แจ่ม (ยกเว้น ตำบลแม่นาจร), อำเภอฮอด, อำเภอดอยเต่า และ อำเภออมก๋อย
10 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1 ; พ.ศ. 2476[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476[3]
1 หลวงศรีประกาศ (ฉันท์ วิชยาภัย)
2 ขุนพินิจธนากร (บุญเพ็ง ยุกตะนันทน์)

ชุดที่ 2 – 4 ; พ.ศ. 2480 - พ.ศ. 2489[แก้]

เขต ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 ชุดที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2489 ชุดที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2489
เลือกตั้งเพิ่มเติม
1 พระศรีวรานุรักษ์ (ศรี บุญเฉลียว) นายภิญโญ อินทวิวัฒน์ นายทองอินทร์ ปัญฑรนนท์ นายสุมินทร์ อุปโยคิน
นายทองดี อิสราชีวิน (แทน)*
2 นายอินทร สิงหเนตร นายอินทร สิงหเนตร
นายสี่หมื่น วณีสอน (แทน)*
นายอินทร สิงหเนตร นายสรชัย จันทรปัญญา
3 นายสุวิชช พันธเศรษฐ -
 • นายอินทร สิงหเนตร ถูกสภาวินิจฉัยให้พ้นสมาชิกภาพ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2482
 • นายสุมินทร์ อุปโยคิน เสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2490

ชุดที่ 5 – 6 ; พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2492[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492
1 นายทองดี อิสราชีวิน -
2 เจ้าบุญเลิศ ณ เชียงใหม่ -
3 นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ -
4 - นายทองย้อย กลิ่นทอง
 • การเลือกตั้ง พ.ศ. 2492 เป็นการเลือกตั้งเพิ่มเติมตามจำนวนราษฎรที่เพิ่มขึ้น

ชุดที่ 7 ; พ.ศ. 2495[แก้]

ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495
นายพิรุณ อินทราวุธ
นายสงวน ศิริสว่าง
เจ้าไชยณรงค์ ณ เชียงใหม่
นายเมธ รัตนประสิทธิ์

ชุดที่ 8 – 9 ; พ.ศ. 2500[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคสหภูมิ
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500[4] ชุดที่ 9 เดือน ธันวาคม 2500
นายวรศักดิ์ นิมานันท์
นายทองดี อิสราชีวิน
ร้อยโท ราศรี สิงหเนตร เจ้าไชยณรงค์ ณ เชียงใหม่
นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ นายสุกิจ นิมมานเหมินท์
พลโท ประยูร ภมรมนตรี นายไกรสร ตันติพงศ์

ชุดที่ 10 ; พ.ศ. 2512[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคอิสระ
      พรรคสหประชาไทย
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512
นายวรศักดิ์ นิมานันท์
นายทองดี อิสราชีวิน
เจ้าบุญเลิศ ณ เชียงใหม่
นายบุญเลิศ ชินวัตร
นายไกรสร ตันติพงศ์
นายปรีดา พัฒนถาบุตร

ชุดที่ 11 – 12 ; พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2519[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคไท (พ.ศ. 2517)
      พรรคสันติชน
      พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคชาติไทย
เขต ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519
1 นายทองดี อิสราชีวิน (เสียชีวิต) นายชัชวาล ชุติมา
นายอินทร์สม ไชยซาววงศ์ (แทนนายทองดี)[5]
นายธวัชชัย นามวงศ์พรหม นายสุรพันธ์ ชินวัตร
นายปรีดา พัฒนถาบุตร นายปรีดา พัฒนถาบุตร
2 นายไกรสร ตันติพงศ์
นายอารีย์ วีระพันธุ์
3 นายส่งสุข ภัคเกษม
นายอินสอน บัวเขียว นางผณินทรา ภัคเกษม

ชุดที่ 13 – 14 ; พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2526[แก้]

      พรรคชาติไทย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรครวมไทย
เขต ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526
1 พันตำรวจเอก ธานี วีระเดชะ นายสุบิน ปิ่นขยัน
นายปรีดา พัฒนถาบุตร
นายสุรพันธ์ ชินวัตร
2 นายมอนอินทร์ รินคำ นายมานะ แพรสกุล
นายเจริญ เชาวน์ประยูร
นายไกรสร ตันติพงศ์
3 นายอำนวย ยศสุข
พลตำรวจตรี สง่า กิตติขจร นายสยม รามสูต

ชุดที่ 15 – 18 ; พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2535[แก้]

      พรรคกิจสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคชาติไทย
      พรรคสหประชาธิปไตย
      พรรคราษฎร (พ.ศ. 2529)
      พรรครวมไทยพรรคเอกภาพ
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคพลังธรรม
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
เขต ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 ชุดที่ 17 เดือน มีนาคม 2535 ชุดที่ 18 เดือน กันยายน 2535
1 นายสุบิน ปิ่นขยัน นายณรงค์ นิยมไทย
นายจำรูญ ไชยลังการณ์ นายธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ นายธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่
นายสุรพันธ์ ชินวัตร นายปรีชา ผ่องเจริญกุล ดร.วิชัย วงศ์ไชย
2 นายเจริญ เชาว์ประยูร นายเจริญ เชาว์ประยูร นายเจริญ เชาว์ประยูร นายเจริญ เชาว์ประยูร
นายมานะ แพรสกุล นายมานะ แพรสกุล จ่าสิบตำรวจ อุดม วรวัลย์ นายมอนอินทร์ รินคำ
นายไกรสร ตันติพงศ์ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
3 นายอำนวย ยศสุข นายอำนวย ยศสุข นายบุญช่วย ภู่จีนาพันธุ์
นายส่งสุข ภัคเกษม นายวารินทร์ ลิ้มศักดากุล นายส่งสุข ภัคเกษม นายส่งสุข ภัคเกษม
นายชาญชัย ไพรัชกุล นายสยม รามสูต นายสุรพล เกียรติไชยากร นายสุรพล เกียรติไชยากร

ชุดที่ 19 – 20 ; พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคความหวังใหม่
      พรรคพลังธรรม
      พรรคชาติไทย
      พรรคนำไทย
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
      พรรคเอกภาพ
      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539
1 นายธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่
นายวิชัย วงศ์ไชย นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
นายสุรพันธ์ ชินวัตร รศ.ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวน
2 นายอำนวย ยศสุข นายอำนวย ยศสุข
นายบุญช่วย ภู่จีนาพันธุ์
นายสุรพล เกียรติไชยากร นายณรงค์ ภูอิทธิวงศ์
3 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
นางกิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่
4 นายทวีศักดิ์ สุภาศรี
นายมานะ แพรสกุล นายสันติ ตันสุหัช

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548[แก้]

      พรรคไทยรักไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 21[6] พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22[7] พ.ศ. 2548
1 นายปกรณ์ บูรณุปกรณ์
2 นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ นายพายัพ ชินวัตร
3 นายบุญทรง เตริยาภิรมย์
4 นายวิทยา ทรงคำ
5 นายพรชัย อรรถปรียางกูร
6 นายนพคุณ รัฐผไท
7 นายสุรพล เกียรติไชยากร
8 นางผณินทรา ภัคเกษม
9 นายยงยุทธ สุวภาพ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
10 นายสันติ ตันสุหัช

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
      พรรครวมชาติพัฒนา
      พรรคเพื่อแผ่นดิน
เขต ชุดที่ 23[8] พ.ศ. 2550
1 นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี
นางสาวชินณิชา วงศ์สวัสดิ์
นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
2 นายนพคุณ รัฐผไท
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์
นายวิทยา ทรงคำ
3 นายไกร ดาบธรรม
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย
4 นายนรพล ตันติมนตรี
นายสุรพล เกียรติไชยากร

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคเพื่อไทย
เขต ชุดที่ 24[9] พ.ศ. 2554
1 นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์
2 นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี
3 นางสาวชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ (พ้นจากตำแหน่ง)
นายเกษม นิมมลรัตน์ (แทนนางสาวชินณิชา), (ลาออก)[10]
นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ (แทนนายเกษม)
4 นายวิทยา ทรงคำ
5 นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย
6 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
7 นายบุญทรง เตริยาภิรมย์
8 นายนพคุณ รัฐผไท
9 นายสุรพล เกียรติไชยากร
10 นายศรีเรศ โกฎคำลือ

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘, ตอน ๑๙ก, ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๒๙
 2. อาร์วายทีไนน์,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งครั้งแรก
 3. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรเภทที่ 1
 4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป
 5. พระราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๑๘
 6. รัฐสภาไทย,ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ 21
 7. รัฐสภาไทย,ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ 22
 8. รัฐสภาไทย,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 23
 9. ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตการเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ สืบค้นวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554
 10. "เพื่อไทย" เผย "เกษม นิมมลรัตน์" ลาออกเพราะมีปัญหาสุขภาพ พร้อมปัดข่าววาง "เจ๊แดง" เป็น นายกฯ สำรอง

ดูเพิ่ม[แก้]