สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย มี 3 เขตการเลือกตั้ง (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 3 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดหนองคายมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ ขุนวรสิษฐ์ดรุณเวทย์ (นารถ อินทุสมิต)

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2518 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองหนองคาย, อำเภอศรีเชียงใหม่, อำเภอท่าบ่อ และ อำเภอสังคม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบึงกาฬ, อำเภอโพนพิสัย, อำเภอเซกา และ กิ่งอำเภอโซ่พิสัย
4 คน (2 เขต เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองหนองคาย, อำเภอศรีเชียงใหม่, อำเภอท่าบ่อ, อำเภอสังคม และ อำเภอโพนพิสัย
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบึงกาฬ, อำเภอเซกา, อำเภอโซ่พิสัย, กิ่งอำเภอปากคาด และ กิ่งอำเภอพรเจริญ
พ.ศ. 2526 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองหนองคาย, อำเภอศรีเชียงใหม่, อำเภอท่าบ่อ, อำเภอสังคม, อำเภอโพนพิสัย และ กิ่งอำเภอปากคาด
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบึงกาฬ, อำเภอเซกา, อำเภอโซ่พิสัย และ อำเภอพรเจริญ
5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 2 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2529 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองหนองคาย, อำเภอศรีเชียงใหม่, อำเภอท่าบ่อ, อำเภอสังคม, อำเภอโพนพิสัย และ อำเภอปากคาด
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบึงกาฬ, อำเภอเซกา, อำเภอโซ่พิสัย, อำเภอพรเจริญ และ กิ่งอำเภอบึงโขงหลง
พ.ศ. 2531 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองหนองคาย, อำเภอศรีเชียงใหม่, อำเภอท่าบ่อ, อำเภอสังคม, อำเภอโพนพิสัย และ อำเภอปากคาด
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบึงกาฬ, อำเภอเซกา, อำเภอโซ่พิสัย, อำเภอพรเจริญ, กิ่งอำเภอบึงโขงหลง และ กิ่งอำเภอศรีวิไล
พ.ศ. 2535/1 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองหนองคาย, อำเภอศรีเชียงใหม่, อำเภอท่าบ่อ, อำเภอสังคม และ อำเภอโพนพิสัย (เฉพาะ ตำบลจุมพล ตำบลนาดี ตำบลทุ่งหลวง ตำบลวัดหลวง ตำบลเหล่าต่างคำ ตำบลหนองหลวง ตำบลชุมช้าง ตำบลนาหนัง ตำบลเซิม ตำบลกุดบง ตำบลเฝ้าไร่ ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลวังหลวง และ ตำบลอุดมพร)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบึงกาฬ, อำเภอเซกา, อำเภอปากคาด, อำเภอโพนพิสัย (เฉพาะ ตำบลพระบาทนาสิงห์ ตำบลรัตนวาปี ตำบลโพนแพง ตำบลนาทับไฮ และ ตำบลบ้านต้อน), อำเภอโซ่พิสัย, อำเภอพรเจริญ, กิ่งอำเภอบึงโขงหลง, กิ่งอำเภอศรีวิไล และ กิ่งอำเภอบุ่งคล้า
6 คน (2 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองหนองคาย, อำเภอศรีเชียงใหม่, อำเภอท่าบ่อ, อำเภอสังคม, อำเภอโพนพิสัย กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ และ กิ่งอำเภอสระใคร
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบึงกาฬ, อำเภอเซกา, อำเภอปากคาด, อำเภอโซ่พิสัย, อำเภอพรเจริญ, อำเภอบึงโขงหลง, อำเภอศรีวิไล, กิ่งอำเภอบุ่งคล้า และ กิ่งอำเภอรัตนวาปี
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองหนองคาย (ยกเว้น ตำบลหาดคำ ตำบลสีกาย ตำบลหินโงม และ ตำบลบ้านเดื่อ), อำเภอท่าบ่อ (เฉพาะ ตำบลบ้านถ่อน และ ตำบลหนองนาง) และ กิ่งอำเภอสระใคร
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองหนองคาย (เฉพาะ ตำบลหาดคำ ตำบลสีกาย ตำบลหินโงม และ ตำบลบ้านเดื่อ), อำเภอโพนพิสัย และ กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ (เฉพาะ ตำบลหนองหลวง และ ตำบลวังหลวง)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอท่าบ่อ (ยกเว้น ตำบลบ้านถ่อน และ ตำบลหนองนาง), อำเภอศรีเชียงใหม่, อำเภอสังคม และ กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอโซ่พิสัย, อำเภอปากคาด (เฉพาะ ตำบลปากคาด ตำบลหนองยอง และ ตำบลสมสนุก), กิ่งอำเภอรัตนวาปี และ กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ (ยกเว้น ตำบลหนองหลวง และ ตำบลวังหลวง)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอบึงกาฬ, อำเภอบุ่งคล้า, อำเภอศรีวิไล, อำเภอบึงโขงหลง (เฉพาะ ตำบลท่าดอกคำ) และ อำเภอปากคาด (ยกเว้น ตำบลปากคาด ตำบลหนองยอง และ ตำบลสมสนุก)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอเซกา, อำเภอบึงโขงหลง (ยกเว้น ตำบลท่าดอกคำ) และ อำเภอพรเจริญ
6 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองหนองคาย, อำเภอศรีเชียงใหม่, อำเภอท่าบ่อ, อำเภอสังคม, อำเภอโพนพิสัย อำเภอสระใคร, อำเภอรัตนวาปี และ อำเภอโพธิ์ตาก
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบึงกาฬ, อำเภอเซกา, อำเภอปากคาด, อำเภอโซ่พิสัย, อำเภอพรเจริญ, อำเภอบึงโขงหลง, อำเภอศรีวิไล, อำเภอบุ่งคล้า และ อำเภอเฝ้าไร่
6 คน (2 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองหนองคาย (ยกเว้น ตำบลพระธาตุบังพวน และ ตำบลเวียงคุก), อำเภอสระใคร และ อำเภอโพนพิสัย (เฉพาะ ตำบลเหล่าต่างคำ ตำบลทุ่งหลวง และ ตำบลสร้างนางขาว)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอโพนพิสัย (ยกเว้น ตำบลเหล่าต่างคำ ตำบลทุ่งหลวง และ ตำบลสร้างนางขาว), อำเภอรัตนวาปี และ อำเภอเฝ้าไร่
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเมืองหนองคาย (เฉพาะ ตำบลพระธาตุบังพวน และ ตำบลเวียงคุก), อำเภอท่าบ่อ, อำเภอศรีเชียงใหม่, อำเภอโพธิ์ตาก และ อำเภอสังคม
3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1 – 7 ; พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 ขุนวรสิษฐ์ดรุณเวทย์ (นารถ อินทุสมิต)
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 ขุนพิพัฒนโภคา (เสียชีวิต)
ร้อยเอกเยี่ยม เอกสิทธิ์ (แทนขุนพิพัฒนฯ)
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายกุล ธรรมวงศา
สิงหาคม พ.ศ. 2489 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายชื่น ระวิวรรณ
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายชื่น ระวิวรรณ

ชุดที่ 8 – 9 ; พ.ศ. 2500[แก้]

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายชื่น ระวิวรรณ
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายชื่น ระวิวรรณ

ชุดที่ 10 ; พ.ศ. 2512[แก้]

      พรรคสหประชาไทย
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512
1 นายชื่น ระวิวรรณ
2 นายขันธ์ สีหอำไพ

ชุดที่ 11 – 13 ; พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2522[แก้]

      พรรคพลังใหม่
      พรรคสังคมชาตินิยม
      พรรคชาติไทย
      พรรคสยามประชาธิปไตย
      พรรคประชาราษฎร์
เขต ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522
1 นายนิตินัย นาครทรรพ นายสงวนศักดิ์ ศิริชนะ นายวงศ์ พลนิกร
นายสุกาญจน์ นารายนะคะมิน นายสุ่ม โพธิเสน นายพิทักษ์ ศรีตะบุตร
2 นายธเนตร เอียสกุล นางทองมาก รามสูต นายอนุวัฒน์ บัวพรหมมี
นายสลัด สุวรรณรอด นายชื่น ระวิวรรณ นายพลศักดิ์ ศรีตะบุศย์

ชุดที่ 14 – 16 ; พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2531[แก้]

      พรรคชาติประชาธิปไตย
      พรรคชาติไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรครวมไทย
      พรรคปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525)
      พรรคราษฎร
เขต ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531
1 นายพิชัย ระวิวรรณ (เสียชีวิต) นายฉัตรชัย เอียสกุล นายนิตินัย นาครทรรพ
นายนิตินัย นาครทรรพ (แทนนายพิชัย)
นายพิทักษ์ ศรีตะบุตร นายทรงยศ รามสูต
นายวงศ์ พลนิกร นายสุนทร นิลเกตุ นายประสิทธิ์ จันทาทอง
2 นายอนุวัฒน์ บัวพรหมมี นายเฉลิมชัย เอียสกุล นายสุเมธ พรมพันห่าว
นายไชยวัฒน์ พรหมประสิทธิ์

ชุดที่ 17 – 20 ; พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2535)
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
เขต ชุดที่ 17 เดือน มีนาคม 2535 ชุดที่ 18 เดือน กันยายน 2535 ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539
1 นายประสิทธิ์ จันทาทอง นายทรงพล โกวิทศิริกุล นายประสิทธิ์ จันทาทอง นายทรงพล โกวิทศิริกุล
นายฉัตรชัย เอียสกุล
นายทรงยศ รามสูต นายพิทักษ์ ศรีตะบุตร
2 นายสุเมธ พรมพันห่าว นายสุเมธ พรมพันห่าว
นายพินิจ จารุสมบัติ นายพินิจ จารุสมบัติ
นายเฉลิมชัย เอียสกุล นายธรรมนูญ เจริญดี นายเฉลิมชัย เอียสกุล

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548[แก้]

      พรรคไทยรักไทย
      พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2535)พรรคไทยรักไทย
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 ว่าที่ร้อยตรีพงศ์พันธ์ สุนทรชัย
2 นายประสิทธิ์ จันทาทอง
3 นายเอกธนัช อินทร์รอด
4 นายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ
5 นายธรรมนูญ เจริญดี Yellow card.svg นายสงกรานต์ คำพิไสย์
นายสงกรานต์ คำพิไสย์ (แทนนายธรรมนูญ)
6 นายนิพนธ์ คนขยัน

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
1 ว่าที่ร้อยตรีพงศ์พันธ์ สุนทรชัย
นางชมภู จันทาทอง
นายสมคิด บาลไธสง
2 นายยุทธพงษ์ แสงศรี
นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์
นายไตรรงค์ ติธรรม
  • สำหรับ การเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2554 เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นของจังหวัดบึงกาฬ

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคเพื่อไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 ว่าที่ร้อยตรีพงศ์พันธ์ สุนทรชัย นายสมคิด บาลไธสง นางชมภู จันทาทอง

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]