ขจรศักดิ์ ศรีสวาสดิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ขจรศักดิ์ ศรีสวาสดิ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 ธันวาคม พ.ศ. 2488
เสียชีวิต 7 เมษายน พ.ศ. 2541 (52 ปี)
คู่สมรส สมคิด ศรีสวาสดิ์

นายขจรศักดิ์ ศรีสวาสดิ์ (10 ธันวาคม พ.ศ. 2488 - 7 เมษายน พ.ศ. 2541) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด 6 สมัย

ประวัติ[แก้]

ขจรศักดิ์ ศรีสวาสดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2488[1] สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขากสิกรรมและสัตวบาล จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [2]

ขจรศักดิ์ ศรีสวาสดิ์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2541 สิริอายุรวม 52 ปี

การทำงาน[แก้]

อดีตเป็นข้าราชการสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ขจรศักดิ์ ลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2526 สังกัดพรรคชาติประชาธิปไตยเป็นพรรคการเมืองแรก และได้รับเลือกเรื่อยมา รวม 6 ครั้ง โดยมีพรรคความหวังใหม่เป็นพรรคการเมืองสุดท้าย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

ขจรศักดิ์ ศรีสวาสดิ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 6 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดพรรคชาติประชาธิปไตย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดพรรคกิจประชาคม
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดพรรคราษฎร (พ.ศ. 2529)
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดพรรคความหวังใหม่
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดพรรคความหวังใหม่
  6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดพรรคความหวังใหม่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
  2. ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2540. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2540
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๒๐, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๙, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒