สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ มี 6 เขตการเลือกตั้ง[1] (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 6 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดนครสวรรค์มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ นายสวัสดิ์ ยูวะเวส[2]

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอปากน้ำโพ, อำเภอโกรกพระ, อำเภอลาดยาว และ อำเภอบรรพตพิสัย
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอชุมแสง, อำเภอท่าตะโก, อำเภอพยุหะคีรี และ อำเภอตาคลี
2 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2500/1 4 คน (เขตละ 4 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 5 คน (เขตละ 5 คน)
พ.ศ. 2518 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครสวรรค์, อำเภอโกรกพระ, อำเภอลาดยาว, อำเภอบรรพตพิสัย และ อำเภอเก้าเลี้ยว
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอชุมแสง, อำเภอหนองบัว, อำเภอท่าตะโก, อำเภอไพศาลี, อำเภอพยุหะคีรี, อำเภอตาคลี และ อำเภอตากฟ้า
6 คน (2 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครสวรรค์, อำเภอพยุหะคีรี, อำเภอลาดยาว และ อำเภอโกรกพระ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบรรพตพิสัย, อำเภอเก้าเลี้ยว, อำเภอชุมแสง และ อำเภอท่าตะโก
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอหนองบัว, อำเภอไพศาลี, อำเภอตากฟ้า และ อำเภอตาคลี
7 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 2 และ เขต 3 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครสวรรค์, อำเภอพยุหะคีรี, อำเภอลาดยาว, อำเภอโกรกพระ และ กิ่งอำเภอแม่วงก์
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบรรพตพิสัย, อำเภอเก้าเลี้ยว, อำเภอชุมแสง และ อำเภอท่าตะโก
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอหนองบัว, อำเภอไพศาลี, อำเภอตากฟ้า และ อำเภอตาคลี
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครสวรรค์, อำเภอพยุหะคีรี, อำเภอลาดยาว, อำเภอโกรกพระ, กิ่งอำเภอแม่วงก์ และ กิ่งอำเภอแม่เปิน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบรรพตพิสัย, อำเภอเก้าเลี้ยว, อำเภอชุมแสง และ อำเภอท่าตะโก
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอหนองบัว, อำเภอไพศาลี, อำเภอตากฟ้า และ อำเภอตาคลี
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครสวรรค์ [เฉพาะ ตำบลปากน้ำโพ ตำบลนครสวรรค์ตก ตำบลนครสวรรค์ออก (ในเขตเทศบาลนครสวรรค์) ตำบลวัดไทร ตำบลบึงเสนาท ตำบลบางม่วง ตำบลหนองกรด และ ตำบลหนองกระโดน]
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองนครสวรรค์ (เฉพาะ ตำบลบางพระหลวง และ ตำบลบ้านมะเกลือ), อำเภอชุมแสง และ อำเภอท่าตะโก
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเมืองนครสวรรค์ [เฉพาะ ตำบลนครสวรรค์ออก (นอกเขตเทศบาลนครสวรรค์) ตำบลตะเคียนเลื่อน ตำบลกลางแดด ตำบลหนองปลิง ตำบลพระนอน ตำบลแควใหญ่ และ ตำบลเกรียงไกร], อำเภอพยุหะคีรี และ อำเภอโกรกพระ
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเมืองนครสวรรค์ (เฉพาะ ตำบลบ้านแก่ง), อำเภอบรรพตพิสัย, อำเภอเก้าเลี้ยว และ อำเภอลาดยาว (เฉพาะ ตำบลเนินขี้เหล็ก ตำบลหนองนมวัว และ ตำบลบ้านไร่)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอไพศาลี, อำเภอหนองบัว, และ อำเภอตากฟ้า (เฉพาะ ตำบลลำพยนต์ ตำบลสุขสำราญ และ ตำบลพุนกยูง)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอตาคลี และ อำเภอตากฟ้า (ยกเว้น ตำบลลำพยนต์ ตำบลสุขสำราญ และ ตำบลพุนกยูง)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอแม่วงก์, อำเภอลาดยาว (ยกเว้น ตำบลเนินขี้เหล็ก ตำบลหนองนมวัว และ ตำบลบ้านไร่), กิ่งอำเภอชุมตาบง และ กิ่งอำเภอแม่เปิน
7 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครสวรรค์, อำเภอพยุหะคีรี, อำเภอท่าตะโก, อำเภอโกรกพระ, และ อำเภอชุมแสง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบรรพตพิสัย, อำเภอลาดยาว, อำเภอเก้าเลี้ยว, อำเภอแม่วงก์, อำเภอแม่เปิน และ อำเภอชุมตาบง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอหนองบัว, อำเภอไพศาลี, อำเภอตากฟ้า และ อำเภอตาคลี
7 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 2 และ เขต 3 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครสวรรค์ [เฉพาะ ตำบลปากน้ำโพ ตำบลนครสวรรค์ตก (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตำบลนครสวรรค์ออก (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตำบลวัดไทร ตำบลแควใหญ่ (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตำบลบ้านแก่ง ตำบลบ้านมะเกลือ ตำบลหนองกรด ตำบลหนองกระโดน ตำบลบางม่วง และ ตำบลบึงเสนาท]
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองนครสวรรค์ [เฉพาะ ตำบลนครสวรรค์ตก (นอกเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตำบลนครสวรรค์ออก (นอกเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตำบลแควใหญ่ (นอกเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตำบลตะเคียนเลื่อน ตำบลบางพระหลวง ตำบลเกรียงไกร ตำบลพระนอน ตำบลหนองปลิง และ ตำบลกลางแดด], อำเภอพยุหะคีรี และ อำเภอโกรกพระ
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบรรพตพิสัย, อำเภอชุมแสง และ อำเภอเก้าเลี้ยว
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอไพศาลี, อำเภอหนองบัว และ อำเภอท่าตะโก (เฉพาะ ตำบลทำนบ ตำบลดอนคา ตำบลพนมรอก ตำบลพนมเศษ ตำบลสายลำโพง และ ตำบลวังใหญ่)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอตาคลี, อำเภอตากฟ้า และ อำเภอท่าตะโก (เฉพาะ ตำบลหนองหลวง ตำบลหัวถนน ตำบลวังมหากร และ ตำบลท่าตะโก)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอลาดยาว, อำเภอแม่วงก์, อำเภอแม่เปิน และ อำเภอชุมตาบง
6 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเก้าเลี้ยว (เฉพาะตำบลมหาโพธิ), อำเภอลาดยาว (เฉพาะตำบลหนองยาว) และอำเภอเมืองนครสวรรค์ [เฉพาะตำบลนครสวรรค์ตก (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตำบลนครสวรรค์ออก (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตำบลแควใหญ่ (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตำบลปากน้ำโพ ตำบลวัดไทร ตำบลบางม่วง ตำบลบ้านมะเกลือ ตำบลบ้านแก่ง ตำบลหนองกรด ตำบลหนองกระโดน และตำบลบึงเสนาท]
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพยุหะคีรี, อำเภอโกรกพระ, อำเภอชุมแสง (เฉพาะตำบลทับกฤชใต้) และอำเภอเมืองนครสวรรค์ [ยกเว้นตำบลนครสวรรค์ตก (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตำบลนครสวรรค์ออก (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตำบลแควใหญ่ (ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์) ตำบลปากน้ำโพ ตำบลวัดไทรย์ ตำบลบางม่วง ตำบลบ้านมะเกลือ ตำบลบ้านแก่ง ตำบลหนองกรด ตำบลหนองกระโดน และตำบลบึงเสนาท]
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบรรพตพิสัย, อำเภอเก้าเลี้ยว (ยกเว้นตำบลมหาโพธิ) และอำเภอชุมแสง (ยกเว้นตำบลทับกฤชใต้)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอหนองบัว, อำเภอท่าตะโก และอำเภอไพศาลี (ยกเว้นตำบลตะคร้อ ตำบลสำโรงชัย และตำบลโพธิ์ประสาท)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอตาคลี, อำเภอตากฟ้า และอำเภอไพศาลี (เฉพาะตำบลตะคร้อ ตำบลสำโรงชัย และตำบลโพธิ์ประสาท)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอแม่วงก์, อำเภอแม่เปิน, อำเภอชุมตาบง และอำเภอลาดยาว (ยกเว้นตำบลหนองยาว)
6 คน (เขตละ 1 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1 ; พ.ศ. 2476[แก้]

ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476[3]
นายสวัสดิ์ ยูวะเวส

ชุดที่ 2 – 4 ; พ.ศ. 2480 - พ.ศ. 2489[แก้]

เขต ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 ชุดที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2489 ชุดที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2489
เลือกตั้งเพิ่มเติม
1 นายอรุณ แสงสว่างวัฒนะ พันตรีหลวงขจรกลางสนาม (ขจร มังกรสุต) นายเกษม บุญศรี นายสวัสดิ์ คำประกอบ
2 ขุนอนุกูรประชากร (วงษ์ พยัคฆวิเชียร) ขุนอนุกูรประชากร (วงษ์ พยัคฆวิเชียร)
(เสียชีวิต)
นายใหญ่ ศวิตชาติ (แทนขุนอนุกูรฯ)
นายใหญ่ ศวิตชาติ -

ชุดที่ 5 – 6 ; พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2492[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายเกษม บุญศรี
นายใหญ่ ศวิตชาติ
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)

ชุดที่ 7 ; พ.ศ. 2495[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495
1 นายสวัสดิ์ คำประกอบ
2 นางสุนีรัตน์ เตลาน
3 ขุนวิวรณ์สุขวิทยา

ชุดที่ 8 – 9 ; พ.ศ. 2500[แก้]

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคประชาธิปัตย์
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ชุดที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2500
นายสวัสดิ์ คำประกอบ นายสวัสดิ์ คำประกอบ
นายพิชัย มากคุณ ขุนวิวรณ์สุขวิทยา
นายวสันต์ อินทรสูต นายอวยชัย ธนศรี
นายใหญ่ ศวิตชาติ

ชุดที่ 10 ; พ.ศ. 2512[แก้]

      พรรคสหประชาไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512
1 นายสวัสดิ์ คำประกอบ
2 ร้อยตำรวจเอกวิชัย ฉายประเสริฐ
3 นายพิชัย มากคุณ
4 นายใหญ่ ศวิตชาติ
5 นายประเทือง คำประกอบ

ชุดที่ 11 – 13 ; พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2522[แก้]

      พรรคเกษตรสังคม
      พรรคกิจสังคม
      พรรคไทสังคม
เขต ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522
1 นายประสงค์ วงศ์สุนทร นายธเนศ เตลาน นายประสงค์ วงศ์สุนทร
นายประวัติ เนียรภาค นายไชยศิริ ธีรัทธานนท์ นายประวัติ เนียรภาค
นายใหญ่ ศวิตชาติ นายดำรงพันธุ์ อสุนี ณ อยุธยา นายดำรงพันธุ์ อสุนี ณ อยุธยา
2 นายวสันต์ อินทรสูต นายใหญ่ ศวิตชาติ นายวสันต์ อินทรสูต
นายสวัสดิ์ คำประกอบ
นายประเทือง คำประกอบ นายวิเชียร อยู่สิงห์ นายประเทือง คำประกอบ

ชุดที่ 14 – 20 ; พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคกิจสังคม
      พรรคชาติไทย
      พรรคกิจประชาคม (2529) → พรรคเอกภาพ (2531)
      พรรคสหประชาธิปไตย
      พรรครวมไทย (พ.ศ. 2529)พรรคเอกภาพ
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคเอกภาพ
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
      พรรคพลังธรรม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคความหวังใหม่
เขต ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 ชุดที่ 17 เดือน มีนาคม 2535 ชุดที่ 18 เดือน กันยายน 2535 ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539
1 นายวีระกร คำประกอบ นายธเนศ เตลาน นายวีระกร คำประกอบ นายวีระกร คำประกอบ นายวีระกร คำประกอบ นายวีระกร คำประกอบ
นายดิเรก สกุณาธวงศ์ นายประสาท ตันประเสริฐ นายสนอง รอดโพธิ์ทอง นายภิญโญ นิโรจน์ นายภิญโญ นิโรจน์
นายประสิทธิ์ พิทูรกิจจา นายประสิทธิ์ พิทูรกิจจา นายประสิทธิ์ พิทูรกิจจา นายประสิทธิ์ พิทูรกิจจา นายประสาท ตันประเสริฐ นายสมควร โอบอ้อม นายประสาท ตันประเสริฐ
2 นายประสงค์ วงษ์สุนทร นายบุญชู โรจนเสถียร นายบุญชู โรจนเสถียร นายบุญชู โรจนเสถียร นายบุญชู โรจนเสถียร
นายวสันต์ อินทรสูต นายวสันต์ อินทรสูต นายสวัสดิ์ คำประกอบ นายสวัสดิ์ คำประกอบ นายสวัสดิ์ คำประกอบ นายสุนัย จุลพงศธร
3 นายสวัสดิ์ คำประกอบ นายวิจิตร แจ่มใส นายวิจิตร แจ่มใส นายประเทือง คำประกอบ นายวิจิตร แจ่มใส
นายประเทือง คำประกอบ นายประเทือง คำประกอบ นายธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548[แก้]

      พรรคชาติไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคไทยรักไทย
เขต ชุดที่ 21[4] พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22[5] พ.ศ. 2548
1 นายภิญโญ นิโรจน์ นายสมชัย เจริญชัยฤทธิ์
2 นายเกษม ปานอุดมลักษณ์ นายเกษม ปานอุดมลักษณ์
3 นายสมควร โอบอ้อม นายวีระกร คำประกอบ
4 นายสัญชัย วงษ์สุนทร
5 นายเมธี ฉัตรจินดารัตน์
6 พันตำรวจโทบรรยิน ตั้งภากรณ์
7 นายนิโรธ สุนทรเลขา นายนิโรธ สุนทรเลขา

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคประชาราช
      พรรคชาติไทยพรรคชาติไทยพัฒนา
      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
      พรรคมัชฌิมาธิปไตยพรรคภูมิใจไทย
เขต ชุดที่ 23[6] พ.ศ. 2550
1 นายสมควร โอบอ้อม
นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร
นายสมชัย เจริญชัยฤทธิ์
2 นายนิโรธ สุนทรเลขา
นายสัญชัย วงษ์สุนทร
3 นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ์
พันตำรวจโทนุกูล แสงศิริ

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคเพื่อไทย
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2550)
เขต ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554
1 นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร
2 นายดิสทัต คำประกอบ
3 นายสัญชัย วงษ์สุนทร
4 พันตำรวจโทนุกูล แสงศิริ
5 นายทายาท เกียรติชูศักดิ์
6 นายประสาท ตันประเสริฐ

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘, ตอน ๑๙ก, ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๒๙
  2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งครั้งแรก จาก เว็บไซต์ สำนักข่าวออนไลน์อาร์วายทีไนน์
  3. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรเภทที่ 1
  4. ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ 21 จาก เว็บไซต์ รัฐสภาไทย
  5. ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ 22 จาก เว็บไซต์ รัฐสภาไทย
  6. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 23 จาก เว็บไซต์ รัฐสภาไทย

ดูเพิ่ม[แก้]