สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน มี 2 เขตการเลือกตั้ง (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 2 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดลำพูนมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ เจ้าบุญมี ตุงคนาคร

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองลำพูน (ยกเว้น ตำบลมะเขือแจ้)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองลำพูน (เฉพาะ ตำบลมะเขือแจ้), อำเภอบ้านธิ, อำเภอป่าซาง และ อำเภอแม่ทา
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอลี้, อำเภอบ้านโฮ่ง, อำเภอทุ่งหัวช้าง และ กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง
3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองลำพูน, อำเภอบ้านธิ และ อำเภอแม่ทา
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอป่าซาง, อำเภอบ้านโฮ่ง, อำเภอทุ่งหัวช้าง, อำเภอลี้ และ อำเภอเวียงหนองล่อง
2 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1 – 7 ; พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 เจ้าบุญมี ตุงคนาคร
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 เจ้าวรทัศน์ ณ ลำพูน
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 เจ้าบุญมี ตุงคนาคร
สิงหาคม พ.ศ. 2489 นายสม ชุตินันท์ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายชัยวัธน์ อินทะพันธ์
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายชัยวัธน์ อินทะพันธ์

ชุดที่ 8 – 14 ; พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2526[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคสหประชาไทย
      พรรคเกษตรสังคม
      พรรคกิจสังคม
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคสยามประชาธิปไตย
      พรรคชาติไทย
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 เจ้าวรทัศน์ ณ ลำพูน เจ้าบุญมี ตุงคนาคร
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายบุญศรี ปรีคำ
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายสันติ์ เทพมณี
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายสันติ์ เทพมณี นายสมาน ชมภูเทพ
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 นายสันติ์ เทพมณี นายสมาน ชมภูเทพ
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายมนตรี ด่านไพบูลย์ นายสมาน ชมภูเทพ
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายมนตรี ด่านไพบูลย์ นายสมาน ชมภูเทพ

ชุดที่ 15 – 20 ; พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคกิจสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรครวมไทยพรรคเอกภาพ
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
      พรรคชาติไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายมนตรี ด่านไพบูลย์ นายจริญญา พึ่งแสง นายประเทือง ปานลักษณ์
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายสมาน ชมภูเทพ (ลาออก) นายสังวาลย์ วงศ์วรรณ
นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ (แทนนายสมาน)
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายมนตรี ด่านไพบูลย์ นายสมาน ชมภูเทพ นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 นายสมาน ชมภูเทพ นายประเทือง ปานลักษณ์
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 นายธัญ การวัฒนาศิริกุล นายประเทือง ปานลักษณ์
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548[แก้]

      พรรคไทยรักไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นางสาวอาภาภรณ์ พุทธปวน นายสงวน พงษ์มณี นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นายสถาพร มณีรัตน์

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ
(ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี)
นายสถาพร มณีรัตน์ นายสงวน พงษ์มณี
นายขยัน วิพรหมชัย (แทนนายอนุสรณ์)

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคเพื่อไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นายสงวน พงษ์มณี นายสถาพร มณีรัตน์ (เสียชีวิต)
นายรังสรรค์ มณีรัตน์ (แทนนายสถาพร)

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]