สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

จังหวัดชุมพร มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 3 คน จากทั้งหมด 350 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดชุมพรมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ หลวงสโมสรราชกิจ (คอยู่จีน ณ ระนอง)

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชุมพร (ยกเว้นตำบลวังใหม่ ตำบลบ้านนา ตำบลหาดพันไกร ตำบลบางลึก ตำบลนาชะอัง ตำบลขุนกระทิง และตำบลถ้ำสิงห์), และอำเภอสวี (ยกเว้นตำบลนาสักและตำบลเขาค่าย)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองชุมพร (เฉพาะตำบลวังใหม่ ตำบลบ้านนา ตำบลหาดพันไกร ตำบลบางลึก ตำบลนาชะอัง ตำบลขุนกระทิง และตำบลถ้ำสิงห์), อำเภอท่าแซะ และอำเภอปะทิว
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอหลังสวน, อำเภอละแม, อำเภอพะโต๊ะ, อำเภอทุ่งตะโก และอำเภอสวี (เฉพาะตำบลนาสักและตำบลเขาค่าย)
3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชุมพร (ยกเว้นตำบลวังใหม่ ตำบลบ้านนา ตำบลหาดพันไกร ตำบลบางลึก และตำบลถ้ำสิงห์) และอำเภอสวี (ยกเว้นตำบลเขาทะลุและตำบลเขาค่าย)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอท่าแซะ, อำเภอปะทิว และอำเภอเมืองชุมพร (เฉพาะตำบลวังใหม่ ตำบลบ้านนา ตำบลหาดพันไกร ตำบลบางลึก และตำบลถ้ำสิงห์)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอหลังสวน, อำเภอละแม, อำเภอพะโต๊ะ, อำเภอทุ่งตะโก และอำเภอสวี (เฉพาะตำบลเขาทะลุและตำบลเขาค่าย)
Chumphon Constituencies for the 2019 Elections.svg 3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1–7; พ.ศ. 2476–2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 หลวงสโมสรราชกิจ (คอยู่จีน ณ ระนอง)
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 พันตรี หลวงอภิบาลภูวนาถ (สังข์ นาควัจนะ)
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 หลวงศรีสุพรรณดิษฐ์ (เผียน ชุมวรฐายี)
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายประมวล กุลมาตย์
สิงหาคม พ.ศ. 2489 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์)
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์)

ชุดที่ 8–10; พ.ศ. 2500–2512[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคสหประชาไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายศิรินทร์ รักศรีวงษ์
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายประมวล กุลมาตย์

ชุดที่ 11–16; พ.ศ. 2518–2531[แก้]

      พรรคธรรมสังคม
      พรรคชาติไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
      พรรคชาติประชาธิปไตย
      พรรคกิจประชาคมพรรคเอกภาพ
      พรรคประชาชนพรรคชาติไทย
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายประมวล กุลมาตย์ นายณรงค์ บุษยวิทย์
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 นายพินัย รุโจปการ
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายประมวล กุลมาตย์ นายธีรพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ์
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายพินัย รุโจปการ
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายสุชาติ แก้วนาโพธิ์ นายจัตุรนต์ คชสีห์
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายธีรพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ์ นายจัตุรนต์ คชสีห์

ชุดที่ 17–20; พ.ศ. 2535–2539[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคความหวังใหม่
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย นายสุชาติ แก้วนาโพธิ์ นายวีรเทพ สุวรรณสว่าง
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 นายสุวโรช พะลัง
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย นายสุชาติ แก้วนาโพธิ์ นายสุวโรช พะลัง
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นายสุวโรช พะลัง นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายชุมพล จุลใส นายสราวุธ อ่อนละมัย นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์

ชุดที่ 24–25; พ.ศ. 2554–2562[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรครวมพลังประชาชาติไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นายชุมพล จุลใส (ลาออก / ไม่มีเลือกตั้งใหม่) นายสราวุธ อ่อนละมัย นายธีระชาติ ปางวิรุฬรักษ์
ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562 นายชุมพล จุลใส นายสุพล จุลใส

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (10 ก): 2. 24 มกราคม 2562. Check date values in: |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]