สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ มี 8 เขตการเลือกตั้ง (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 8 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดสุรินทร์มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ ขุนรักษ์รัษฎากร (จวบ ไมยรัตน์)

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุรินทร์, อำเภอศีขรภูมิ และ อำเภอสังขะ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอท่าตูม, อำเภอชุมพลบุรี และ อำเภอรัตนบุรี
2 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุรินทร์, อำเภอศีขรภูมิ, อำเภอสังขะ และ อำเภอปราสาท
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอท่าตูม และ อำเภอรัตนบุรี
พ.ศ. 2491 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 5 คน (เขตละ 5 คน)
พ.ศ. 2518 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอศีขรภูมิ, อำเภอชุมพลบุรี, อำเภอท่าตูม, อำเภอรัตนบุรี, อำเภอจอมพระ, อำเภอสำโรงทาบ และ กิ่งอำเภอสนม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองสุรินทร์, อำเภอปราสาท และ อำเภอสังขะ
6 คน (2 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2519 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอศีขรภูมิ, อำเภอชุมพลบุรี, อำเภอท่าตูม, อำเภอรัตนบุรี, อำเภอจอมพระ, อำเภอสำโรงทาบ และ กิ่งอำเภอสนม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองสุรินทร์, อำเภอปราสาท, อำเภอสังขะ และ กิ่งอำเภอกาบเชิง
พ.ศ. 2522 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุรินทร์, อำเภอปราสาท, อำเภอจอมพระ, กิ่งอำเภอกาบเชิง และ กิ่งอำเภอลำดวน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอศีขรภูมิ, อำเภอสังขะ, อำเภอสำโรงทาบ และ กิ่งอำเภอบัวเชด
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอรัตนบุรี, อำเภอท่าตูม, อำเภอชุมพลบุรี และ อำเภอสนม
7 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 2 และ เขต 3 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2526 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุรินทร์, อำเภอปราสาท, อำเภอจอมพระ, อำเภอกาบเชิง และ กิ่งอำเภอลำดวน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอศีขรภูมิ, อำเภอสังขะ, อำเภอสำโรงทาบ และ กิ่งอำเภอบัวเชด
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอรัตนบุรี, อำเภอท่าตูม, อำเภอชุมพลบุรี และ อำเภอสนม
พ.ศ. 2529 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุรินทร์, อำเภอปราสาท, อำเภอกาบเชิง และ กิ่งอำเภอลำดวน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอจอมพระ, อำเภอรัตนบุรี, อำเภอท่าตูม, อำเภอชุมพลบุรี, อำเภอสำโรงทาบ และ อำเภอสนม
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอศีขรภูมิ, อำเภอสังขะ และ อำเภอบัวเชด
8 คน (เขต 1 และ เขต 2 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 3 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุรินทร์, อำเภอปราสาท, อำเภอกาบเชิง และ อำเภอลำดวน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอจอมพระ, อำเภอรัตนบุรี, อำเภอท่าตูม, อำเภอชุมพลบุรี, อำเภอสำโรงทาบ และ อำเภอสนม
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอศีขรภูมิ, อำเภอสังขะ และ อำเภอบัวเชด
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุรินทร์, อำเภอศีขรภูมิ และ อำเภอลำดวน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอจอมพระ, อำเภอรัตนบุรี, อำเภอท่าตูม, อำเภอชุมพลบุรี, อำเภอสำโรงทาบ และ อำเภอสนม
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอปราสาท, อำเภอกาบเชิง, อำเภอสังขะ, อำเภอบัวเชด, กิ่งอำเภอศรีณรงค์ และ กิ่งอำเภอพนมดงรัก
9 คน (3 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2539 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุรินทร์, อำเภอศีขรภูมิ, อำเภอลำดวน และ กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอจอมพระ, อำเภอรัตนบุรี, อำเภอท่าตูม, อำเภอชุมพลบุรี, อำเภอสำโรงทาบ และ อำเภอสนม
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอปราสาท, อำเภอกาบเชิง, อำเภอสังขะ, อำเภอบัวเชด, กิ่งอำเภอศรีณรงค์ และ กิ่งอำเภอพนมดงรัก
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุรินทร์ (ยกเว้น ตำบลแสลงพันธ์ ตำบลเฉนียง ตำบลนาบัว ตำบลบุฤๅษี ตำบลราม ตำบลเมืองที ตำบลแทนมีย์ ตำบลสำโรง ตำบลตาอ็อง และ ตำบลสลักได)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองสุรินทร์ (เฉพาะ ตำบลแสลงพันธ์ ตำบลเฉนียง ตำบลนาบัว ตำบลบุฤๅษี ตำบลราม ตำบลเมืองที ตำบลเทนมีย์ ตำบลสำโรง ตาบลตาอ็อง และ ตำบลสลักได), อำเภอลำดวน (ยกเว้น ตำบลตระเปียงเตีย และ ตำบลโชคเหนือ) และ อำเภอเขวาสินรินทร์
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอศรีขรภูมิ และ อำเภอลำดวน (เฉพาะ ตำบลตระเปียงเตีย และ ตำบลโชคเหนือ)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอสังขะ (ยกเว้น ตำบลตาตุม และ ตำบลเทพารักษา), อำเภอศรีณรงค์ และ อำเภอกาบเชิง (เฉพาะ ตำบลคูตัน)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอกาบเชิง (ยกเว้น ตำบลคูตัน), อำเภอบัวเชด, อำเภอสังขะ (เฉพาะ ตำบลตาตุม และ ตำบลเทพารัก) และ กิ่งอำเภอพนมดงรัก
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอปราสาท
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอจอมพระ, อำเภอสนม (ยกเว้น ตำบลแคน และ ตำบลโพนโก), อำเภอสำโรงทาบ (ยกเว้น ตำบลกระออม) และ อำเภอท่าตูม (เฉพาะ ตำบลบัวโคก)
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอชุมพลบุรี และ อำเภอท่าตูม (ยกเว้น ตำบลบัวโคก)
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : อำเภอรัตนบุรี, อำเภอสนม (เฉพาะ ตำบลแคน และ ตำบลโพนโก), อำเภอสำโรงทาบ (เฉพาะ ตำบลกระออม) และ กิ่งอำเภอโนนนารายณ์
9 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุรินทร์, อำเภอศีขรภูมิ, อำเภอลำดวน และ อำเภอเขวาสินรินทร์
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอจอมพระ, อำเภอรัตนบุรี, อำเภอท่าตูม, อำเภอชุมพลบุรี, อำเภอสำโรงทาบ, อำเภอสนม และ อำเภอโนนนารายณ์
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอปราสาท, อำเภอกาบเชิง, อำเภอสังขะ, อำเภอบัวเชด, อำเภอศรีณรงค์ และ อำเภอพนมดงรัก
9 คน (3 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุรินทร์ (เฉพาะ ตำบลนอกเมือง ตำบลตระแสง ตำบลสวาย ตำบลนาบัว ตำบลเฉนียง ตำบลเทนมีย์ ตำบลตาอ็อง ตำบลสำโรง ตำบลสลักได ตำบลราม ตำบลบุฤๅษี ตำบลเมืองที และ เทศบาลตำบลเมืองที) และ อำเภอปราสาท (เฉพาะ ตำบลเชื้อเพลิง ตำบลทมอ และ ตำบลโคกยาง)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองสุรินทร์ (เฉพาะ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ตำบลคอโค ตำบลท่าสว่าง ตำบลเพี้ยราม ตำบลกาเกาะ ตำบลตั้งใจ ตำบลนาดี ตำบลแกใหญ่ และ ตำบลแสลงพันธ์), อำเภอเขวาสินรินทร์ และ อำเภอศีขรภูมิ (เฉพาะ ตำบลแตล และ ตำบลช่างปี)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอชุมพลบุรี, อำเภอท่าตูม และ อำเภอรัตนบุรี (เฉพาะ ตำบลกุดขาคีม)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอรัตนบุรี (ยกเว้น ตำบลกุดขาคีม), อำเภอสนม, อำเภอโนนนารายณ์ และ อำเภอสำโรงทาบ (เฉพาะ ตำบลกระออม)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอจอมพระ, อำเภอศีขรภูมิ (เฉพาะ ตำบลหนองบัว ตำบลคาละแมะ ตำบลเขวาใหญ่ ตำบลตรึม ตำบลหนองขวาว ตำบลนารุ่ง ตำบลยาง และ ตำบลกุดหวาย) และ อำเภอสำโรงทาบ (ยกเว้น ตำบลกระออม)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอศีขรภูมิ (เฉพาะ เทศบาลตำบลระแงง เทศบาลตำบลผักไหม ตำบลระแงง ตำบลจารพัต ตำบลตรมไพร และ ตำบลหนองเหล็ก), อำเภอลำดวน, อำเภอศรีณรงค์ และ อำเภอสังขะ (เฉพาะ ตำบลทับทัน ตำบลขอนแตก ตำบลพระแก้ว และ ตำบลตาคง)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอบัวเชด, อำเภอสังขะ (เฉพาะ เทศบาลตำบลสังขะ ตำบลสังขะ ตำบลบ้านซบ ตำบลดม ตำบลเทพรักษา ตำบลตาตุม ตำบลบ้านจารย์ ตำบลสะกาด และ ตำบลกระเทียม), อำเภอกาบเชิง (เฉพาะ เทศบาลตำบลกาบเชิง ตำบลตะเคียน ตำบลคูตัน และ ตำบลด่าน) และ อำเภอปราสาท (เฉพาะ เทศบาลตำบลกันตรวจระมวล และ ตำบลบ้านไทร)
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอพนมดงรัก, อำเภอปราสาท (เฉพาะ เทศบาลตำบลกังแอน เทศบาลตำบลนิคมปราสาท ตำบลกังแอน ตำบลปราสาททนง ตำบลไพล ตำบลประทัดบุ ตำบลสมุด ตำบลทุ่งมน ตำบลปรือ ตำบลตานี ตำบลโชคนาสาม ตำบลโคกสะอาด ตำบลบ้านพลวง ตำบลหนองใหญ่ และ ตำบลตาเบา) และ อำเภอกาบเชิง (เฉพาะ ตำบลแนงมุด และ ตำบลโคกตะเคียน)
8 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1 ; พ.ศ. 2476[แก้]

ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476
ขุนรักษ์รัษฎากร (จวบ ไมยรัตน์)

ชุดที่ 2 – 4 ; พ.ศ. 2480 - พ.ศ. 2489[แก้]

เขต ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 ชุดที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2489 ชุดที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2489
เลือกตั้งเพิ่มเติม
1 นายปรึกษ์ แก้วปลั่ง นายขาว ธรรมสุชาติ นายสิงห์ทอง กองทรัพย์
2 นายบรรณ์ สวันตรัจฉ์ นายพันธุ์ มูลศาสตร์ นายยืน สืบนุการณ์ นายสุบรรณ สืบสิทธิ์

ชุดที่ 5 – 6 ; พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2492[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายขาว ธรรมสุชาติ
นายนิล ประจันต์
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 นายยืน สืบนุการณ์ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)

ชุดที่ 7 ; พ.ศ. 2495[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495
1 นายเหลื่อม พันธ์ฤกษ์
2 นายญาติ ไหวดี
3 นายยืน สืบนุการณ์

ชุดที่ 8 – 9 ; พ.ศ. 2500[แก้]

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคสหภูมิ
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ชุดที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2500
นายญาติ ไหวดี นายญาติ ไหวดี
นายเหลื่อม พันธ์ฤกษ์ นายเปลื้อง วรรณศรี
นายยืน สืบนุการณ์ นายสุธี ภูวพันธ์

ชุดที่ 10 ; พ.ศ. 2512[แก้]

      พรรคสหประชาไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512
1 นายสิน ดุสิตสิน
2 นายญาติ ไหวดี
3 นายเหลื่อม พันธ์ฤกษ์
4 นายจำนงค์ แก้วปลั่ง
5 นายชวาล วรรณศรี

ชุดที่ 11 – 12 ; พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2519[แก้]

      พรรคประชาธรรม (พ.ศ. 2517)
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคแนวร่วมสังคมนิยม
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
      พรรคพลังใหม่
      พรรคกิจสังคม
      พรรคธรรมาธิปไตย
      พรรคสังคมก้าวหน้า
เขต ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519
1 นายบุญเกิด นาคดี นายสุจินต์ อิ่มอรุณรักษ์
นายคำ คงจันทร์ นายอร่าม อมรดิษฐ์
นายสมัคร เจริญรัตน์ นายสมัคร เจริญรัตน์
2 นายสุธี ภูวพันธ์ นางจินตนา เรืองกาญจนเศรษฐ์
นายรามิศร ภัทรภานี นายมานะ พิทยาภรณ์
นายศิริ ผาสุก นายญาติ ไหวดี

ชุดที่ 13 – 14 ; พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2526[แก้]

      พรรคกิจสังคม
      พรรคสนับสนุนนโยบายเกรียงศักดิ์
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคประชาราษฎร์
      พรรคพลังใหม่
      พรรคชาติไทย
      พรรคสังคมประชาธิปไตย
เขต ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526
1 นายบุญเกิด นาคดี นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร
นายวิสัณห์ สุดงาม นายบุญติด สุรประพจน์
นายญาติ ไหวดี นายสุธี ภูวพันธุ์
2 นายเหลื่อม พันธ์ฤกษ์ นายกำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์
นายวิศิษฐ์ พิพัฒนฑรคานนท์ นายสมบัติ ศรีสุรินทร์
3 นายสามารถ เจริญรัตน์ นายสามารถ เจริญรัตน์
นายสมถวิล วชิรรัตนปรัชญ์ นายสมถวิล วชิรรัตนปรัชญ์

ชุดที่ 15 – 18 ; พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2535[แก้]

      พรรคสหประชาธิปไตย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคก้าวหน้า (พ.ศ. 2526)
      พรรคชาติไทย
      พรรครวมไทย (พ.ศ. 2529) (2529) → พรรคเอกภาพ (2531)
      พรรคราษฎร (พ.ศ. 2529)
      พรรคเสรีนิยม
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
เขต ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 ชุดที่ 17 เดือน มีนาคม 2535 ชุดที่ 18 เดือน กันยายน 2535
1 นายวิชัย จันทร์เจริญ นายสุธี ภูวพันธุ์ นายสุธี ภูวพันธุ์ นายเกษม รุ่งธนเกียรติ
นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร
นายเกษม รุ่งธนเกียรติ นายอุทัย ศรีสงค์ นายชูชัย มุ่งเจริญพร
2 นายเสกสรร แสนภูมิ
(ถูกให้ออกจากพรรค)
นายเสกสรร แสนภูมิ นายพิศาล มูลศาสตรสาทร
นายเสกสรร แสนภูมิ
(ได้รับเลือกตั้งใหม่)
นายบุญเกิด นาคดี นายอร่าม อามระดิษ
นายยรรยง ร่วมพัฒนา นายยรรยง ร่วมพัฒนา นายเสกสรร แสนภูมิ
3 นายกำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์ นายเกียรติ ศรีสุรินทร์ นายกำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์ นายกำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์
นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ นายเกียรติ ศรีสุรินทร์

ชุดที่ 19 – 20 ; พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคกิจสังคม
      พรรคชาติไทย
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
      พรรคเอกภาพ
เขต ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539
1 นายชูชัย มุ่งเจริญพร นายเกียรติ ศรีสุรินทร์
นายเกษม รุ่งธนเกียรติ นายเกษม รุ่งธนเกียรติ
นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร
2 นายพิศาล มูลศาสตรสาทร (เสียชีวิต) นายเสกสรร แสนภูมิ
นายทศพร มูลศาสตรสาทร (แทนนายพิศาล)
นายยรรยง ร่วมพัฒนา นายยรรยง ร่วมพัฒนา
นายอร่าม อามระดิษ นายทศพร มูลศาสตรสาทร
3 นายกำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์ นายธีระชัย เตียวเจริญโสภา
นายชูศักดิ์ แอกทอง
นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ นายสมบัติ ศรีสุรินทร์

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548[แก้]

      พรรคไทยรักไทย
      พรรคชาติไทย
      พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นายชูชัย มุ่งเจริญพร
2 นายธีรโชต กองทอง นายเกษม รุ่งธนเกียรติ
3 นางฟาริดา สุไลมาน
4 นายธีระชัย เตียวเจริญโสภา Red card.svg นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา
นายประภาส วีระเสถียร Yellow card.svg
นางนัฐมล สมบูรณ์เทอดธนา
(แทนนายประภาส)
5 นายประดุจ มั่นหมาย
6 นายศุภรักษ์ ควรหา
7 นายสมศักดิ์ เจริญพันธ์ Red card.svg นายมานิตย์ สังข์พุ่ม
นายมานิตย์ สังข์พุ่ม (แทนนายสมศักดิ์)
8 นายเสกสรร แสนภูมิ นายสุริยะ ร่วมพัฒนา
9 นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคมาตุภูมิ
      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อแผ่นดิน
      พรรคมัชฌิมาธิปไตยพรรคภูมิใจไทย
      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคภูมิใจไทย
      พรรคมัชฌิมาธิปไตยพรรคชาติไทยพัฒนา
      พรรคภูมิใจไทย
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
1 นางฟาริดา สุไลมาน
นายกิตติศักดิ์ รุ่งธนเกียรติ
นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร
2 นายสาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์
นายยรรยง ร่วมพัฒนา
นางกรรณิการ์ เจริญพันธ์
3 นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา
นางมลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ (พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาล)
นายศุภรักษ์ ควรหา (แทนนางมลิวัลย์)
นายเลิศศักดิ์ ทัศนเศรษฐ

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคภูมิใจไทย
      พรรคเพื่อไทย
เขต ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554
1 นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร
2 นางปิยะดา มุ่งเจริญพร
3 นายคุณากร ปรีชาชนะชัย
4 นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล
5 นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
6 จ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ ไชยศีรษะ
7 นายสมบัติ ศรีสุรินทร์
8 นายชูศักดิ์ แอกทอง

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]