สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี มี 4 เขตการเลือกตั้ง[1] (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 4 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดสระบุรีมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ ร้อยตรีบุญแถม ปิตยานนท์ [2]

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2518 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสระบุรี, อำเภอพระพุทธบาท, อำเภอหนองโดน, อำเภอบ้านหมอ, อำเภอเสาไห้ และ อำเภอดอนพุด
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองแซง, อำเภอหนองแค, อำเภอวิหารแดง, อำเภอแก่งคอย, อำเภอมวกเหล็ก และกิ่งอำเภอวังม่วง
4 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2539 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสระบุรี, อำเภอพระพุทธบาท, อำเภอหนองโดน, อำเภอบ้านหมอ, อำเภอเสาไห้ และ อำเภอดอนพุด
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองแซง, อำเภอหนองแค, อำเภอวิหารแดง, อำเภอแก่งคอย, อำเภอมวกเหล็ก และ อำเภอวังม่วง
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสระบุรี, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และ อำเภอแก่งคอย (เฉพาะ ตำบลห้วยแห้ง)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอมวกเหล็ก, อำเภอวังม่วง และ อำเภอแก่งคอย (ยกเว้น ตำบลห้วยแห้ง)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอหนองแค, อำเภอวิหารแดง, อำเภอหนองแซง และ อำเภอเสาไห้ (เฉพาะ ตำบลเมืองเก่า ตำบลเสาไห้ ตำบลสวนดอกไม้ ตำบลม่วงงาม และ ตำบลเริงราง)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอพระพุทธบาท, อำเภอบ้านหมอ, อำเภอหนองโดน, อำเภอดอนพุด และ อำเภอเสาไห้ (ยกเว้น ตำบลเมืองเก่า ตำบลเสาไห้ ตำบลสวนดอกไม้ ตำบลม่วงงาม และ ตำบลเริงราง)
4 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสระบุรี, อำเภอแก่งคอย, อำเภอมวกเหล็ก, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และ อำเภอวังม่วง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองแค, อำเภอพระพุทธบาท, อำเภอบ้านหมอ, อำเภอวิหารแดง, อำเภอเสาไห้, อำเภอหนองแซง, อำเภอหนองโดน และ อำเภอดอนพุด
4 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสระบุรี และ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอมวกเหล็ก, อำเภอวังม่วง และ อำเภอแก่งคอย
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอหนองแค, อำเภอวิหารแดง และ อำเภอหนองแซง
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอพระพุทธบาท, อำเภอบ้านหมอ, อำเภอหนองโดน, อำเภอดอนพุด และ อำเภอเสาไห้
4 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1 – 7 ; พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 ร้อยตรีบุญแถม ปิตยานนท์
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายดิษฐ์ คัมภีรยศ
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 นายธวัช สุประภาตะนันท์ (เสียชีวิต)
นายปรุง ลักษณะสมพงษ์ (แทนนายธวัช)
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 ร้อยเอกประเสริฐ สุดบรรทัด
สิงหาคม พ.ศ. 2489 ขุนสรกิจวิจารณ์ (เลือกตั้งเพิ่ม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 ร้อยเอกประเสริฐ สุดบรรทัด
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 พันเอกประมาณ อดิเรกสาร

ชุดที่ 8 – 10 ; พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2512[แก้]

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคสหภูมิ
      พรรคสหประชาไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 พ.ศ. 2500/1 นายสมบัติ พัฒนพงศ์พานิช พลตรีประมาณ อดิเรกสาร
ชุดที่ 9 พ.ศ. 2500/2 พันโทประเสริฐ สุดบรรทัด
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นางพูลศรี สุดบรรทัด นายถวิล จันทรวิทัน

ชุดที่ 11 – 18 ; พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2535[แก้]

      พรรคชาติไทย
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคพลังใหม่
      พรรคกิจสังคม
      พรรคราษฎร
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 พลตรีประมาณ อดิเรกสาร นายสละ หนูเงิน พันโทประเสริฐ สุดบรรทัด
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 นายถวิล จันทร์วิทัน
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายประสาทพร เทพสิบ นายอนันต์ บูรณวนิช
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายเงิน บุญสุภา นายปองพล อดิเรกสาร
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายเงิน บุญสุภา นายบัญญัติ วงษ์ประยูร
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายบัญญัติ วงษ์ประยูร
ชุดที่ 17 พ.ศ. 2535/1 พลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร นายเงิน บุญสุภา นายปองพล อดิเรกสาร
ชุดที่ 18 พ.ศ. 2535/2 นายเงิน บุญสุภา นายสมชาย สุนทรวัฒน์

ชุดที่ 19 – 20 ; พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคชาติไทย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 นายบัญญัติ วงษ์ประยูร พลตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร นายสมชาย สุนทรวัฒน์ นายปองพล อดิเรกสาร
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นายเงิน บุญสุภา นายวีระพล อดิเรกสาร

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548[แก้]

      พรรคไทยรักไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 4
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นายเงิน บุญสุภา นายยงยศ อดิเรกสาร นายสมชาย สุนทรวัฒน์ นายวีระพล อดิเรกสาร
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 ร้อยตรีปรพล อดิเรกสาร นายพศ อดิเรกสาร นายฉัตรชัย ศิลาพร

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541) → ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย ร้อยตรีปรพล อดิเรกสาร* นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ นายวีระพล อดิเรกสาร
(ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี)
นายองอาจ วงษ์ประยูร
(แทนนายวีระพล)
หมายเหตุ :
  1. ร้อยตรีปรพล อดิเรกสาร ภายหลังมีสถานะไม่สังกัดพรรค เนื่องจากเข้าร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยจึงถูกพรรคเพื่อไทยขับออกจากพรรค[3][4]

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคเพื่อไทย
      พรรคภูมิใจไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 4
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย นายอรรถพล วงษ์ประยูร นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ นายองอาจ วงษ์ประยูร

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]