สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยนาท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดชัยนาท มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 2 คน จากทั้งหมด 350 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดชัยนาทมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ ร้อยตรี สอน วงษ์โต

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชัยนาท, อำเภอสรรพยา, อำเภอมโนรมย์ และอำเภอวัดสิงห์ (ยกเว้นตำบลบ่อแร่ ตำบลหนองขุ่น และตำบลวังหมัน)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอสรรคบุรี, อำเภอหันคา, อำเภอวัดสิงห์ (เฉพาะตำบลบ่อแร่ ตำบลหนองขุ่น และตำบลวังหมัน), กิ่งอำเภอเนินขาม และ กิ่งอำเภอหนองมะโมง
2 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชัยนาท, อำเภอสรรพยา, อำเภอมโนรมย์ และอำเภอวัดสิงห์ (ยกเว้นตำบลบ่อแร่ ตำบลหนองขุ่น และตำบลวังหมัน)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอสรรคบุรี, อำเภอหันคา, อำเภอเนินขาม, อำเภอหนองมะโมง และอำเภอวัดสิงห์ (เฉพาะตำบลบ่อแร่ ตำบลหนองขุ่น และตำบลวังหมัน)
2 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชัยนาท, อำเภอสรรพยา, อำเภอมโนรมย์ และอำเภอวัดสิงห์ (ยกเว้นตำบลบ่อแร่และตำบลวังหมัน)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอสรรคบุรี, อำเภอหันคา, อำเภอเนินขาม, อำเภอหนองมะโมง และอำเภอวัดสิงห์ (เฉพาะตำบลบ่อแร่และตำบลวังหมัน)
Chai Nat Constituencies for the 2019 Elections.svg 2 คน (เขตละ 1 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1–7; พ.ศ. 2476–2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 ร้อยตรี สอน วงษ์โต
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 พระยาวิชิตสรไกร (เอี่ยม ขัมพานนท์)
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 นายศิริ บำเพ็ญอยู่
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายประยูร ปานะดิษฐ์
สิงหาคม พ.ศ. 2489 นายไกรสร สุขสว่าง (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายไกรสร สุขสว่าง
พ.ศ. 2492 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายไกรสร สุขสว่าง (เสียชีวิต)
นายสง่า ศรีเพ็ญ (แทนนายไกรสร)

ชุดที่ 8–9; พ.ศ. 2500[แก้]

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 พันตำรวจเอก ละม้าย อุทยานานนท์
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายประยูร ปานะดิษฐ์

ชุดที่ 10–20; พ.ศ. 2512–2539[แก้]

      พรรคสหประชาไทย
      พรรคพลังใหม่
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคพิทักษ์ไทย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคชาติไทย
      พรรคประชากรไทย
      พรรคกิจประชาคมพรรคเอกภาพ
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2535)
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 จ่าสิบเอก อนันต์ สุขสันต์ นายทินกร ปรีชพันธ์
(ศาลให้พ้นจากสมาชิกภาพ)
นายเกรียงศักดิ์ สุขสว่าง (แทนนายทินกร)
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายสมหวัง ศรีชัย นายทินกร ปรีชพันธ์
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 จ่าสิบเอก อนันต์ สุขสันต์ นายศรายุทธ ชะนะกุล
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายเกรียงศักดิ์ สุขสว่าง นายศรายุทธ ชะนะกุล (เสียชีวิต)
จ่าสิบเอก อนันต์ สุขสันต์ (แทนนายศรายุทธ)
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายประสิทธิ์ ดอนโพธิ์งาม นายบุญธง สงฆ์ประชา
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 จ่าสิบเอกอนันต์ สุขสันต์
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายบุญธง สงฆ์ประชา นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 พันจ่าอากาศเอก เด็ดดวงดอกรัก คุ้มชนะ
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นายมณเฑียร สงฆ์ประชา พันจ่าอากาศเอก เด็ดดวงดอกรัก คุ้มชนะ

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548[แก้]

      พรรคไทยรักไทย
      พรรคชาติไทย
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นายอนุชา นาคาศัย
2 นายมณเฑียร สงฆ์ประชา นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคชาติไทย
      พรรคมัชฌิมาธิปไตยพรรคภูมิใจไทย
      พรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทย
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
1 นางนันทนา สงฆ์ประชา Red card.svg นางพรทิวา นาคาศัย
(แทนนางนันทนา)
นายมณเฑียร สงฆ์ประชา
Red card.svg (ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี)
นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง
(แทนนายมณเฑียร)

ชุดที่ 24–25; พ.ศ. 2554–2562[แก้]

      พรรคภูมิใจไทย
      พรรคพลังประชารัฐ
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นางพรทิวา นาคาศัย นางนันทนา สงฆ์ประชา
ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562 นายอนุชา นาคาศัย นายมณเฑียร สงฆ์ประชา
(ลาออก / ไม่มีเลือกตั้งใหม่)

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (10 ก): 2. 24 Jan 2019.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]