สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยนาท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยนาท มี 2 เขตการเลือกตั้ง (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 2 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดชัยนาทมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ ร.ต. สอน วงษ์โต

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชัยนาท, อำเภอมโนรมย์, อำเภอสรรพยา และ อำเภอวัดสิงห์ (ยกเว้น ตำบลบ่อแร่ ตำบลหนองขุ่น และ ตำบลวังหมัน)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอสรรคบุรี, อำเภอหันคา, อำเภอวัดสิงห์ (เฉพาะ ตำบลบ่อแร่ ตำบลหนองขุ่น และ ตำบลวังหมัน), กิ่งอำเภอเนินขาม และ กิ่งอำเภอหนองมะโมง
2 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองชัยนาท, อำเภอมโนรมย์, อำเภอสรรพยา และ อำเภอวัดสิงห์ (ยกเว้น ตำบลบ่อแร่ ตำบลหนองขุ่น และ ตำบลวังหมัน)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอสรรคบุรี, อำเภอหันคา, อำเภอเนินขาม, อำเภอหนองมะโมง และ อำเภอวัดสิงห์ (เฉพาะ ตำบลบ่อแร่ ตำบลหนองขุ่น และ ตำบลวังหมัน)
2 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1 – 7 ; พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 ร้อยตรีสอน วงษ์โต
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 พระยาวิชิตสรไกร (เอี่ยม ขัมพานนท์)
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 นายศิริ บำเพ็ญอยู่
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายประยูร ปานะดิษฐ์
สิงหาคม พ.ศ. 2489 นายไกรสร สุขสว่าง (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายไกรสร สุขสว่าง
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายไกรสร สุขสว่าง (เสียชีวิต)
นายสง่า ศรีเพ็ญ (แทนนายไกรสร)

ชุดที่ 8 – 9 ; พ.ศ. 2500[แก้]

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 พันตำรวจเอกละม้าย อุทยานานนท์
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายประยูร ปานะดิษฐ์

ชุดที่ 10 – 20 ; พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคสหประชาไทย
      พรรคพลังใหม่
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคพิทักษ์ไทย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคชาติไทย
      พรรคประชากรไทย
      พรรคกิจประชาคมพรรคเอกภาพ
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2535)
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 จ่าสิบเอกอนันต์ สุขสันต์ นายทินกร ปรีชพันธ์ (ศาลให้พ้นจากสมาชิกภาพ)
นายเกรียงศักดิ์ สุขสว่าง (แทนนายทินกร)
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายสมหวัง ศรีชัย นายทินกร ปรีชพันธ์
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 จ่าสิบเอกอนันต์ สุขสันต์ นายศรายุทธ ชะนะกุล
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายเกรียงศักดิ์ สุขสว่าง นายศรายุทธ ชะนะกุล (เสียชีวิต)
จ่าสิบเอกอนันต์ สุขสันต์ (แทนนายศรายุทธ)
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายประสิทธิ์ ดอนโพธิ์งาม นายบุญธง สงฆ์ประชา
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 จ่าสิบเอกอนันต์ สุขสันต์
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายบุญธง สงฆ์ประชา นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 พันจ่าอากาศเอกเด็ดดวงดอกรัก คุ้มชนะ
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นายมณเฑียร สงฆ์ประชา พันจ่าอากาศเอกเด็ดดวงดอกรัก คุ้มชนะ

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548[แก้]

      พรรคไทยรักไทย
      พรรคชาติไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นายอนุชา นาคาศัย นายมณเฑียร สงฆ์ประชา
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคชาติไทย
      พรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทย
      พรรคมัชฌิมาธิปไตยพรรคภูมิใจไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นางนันทนา สงฆ์ประชา Red card.svg นายมณเฑียร สงฆ์ประชา Red card.svg
(ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี)
นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง (แทนนางนันทนา) นางพรทิวา นาคาศัย (แทนนายมณเฑียร)

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคภูมิใจไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นางพรทิวา นาคาศัย นางนันทนา สงฆ์ประชา

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]