สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช มี 9 เขตการเลือกตั้ง (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 9 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ ร้อยตรีมงคล รัตนวิจิตร

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, อำเภอท่าศาลา, อำเภอสิชล, อำเภอฉวาง และ อำเภอทุ่งสง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอปากพนัง, อำเภอร่อนพิบูลย์ และ อำเภอหัวไทร
2 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, อำเภอท่าศาลา และ อำเภอสิชล
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอฉวาง, อำเภอทุ่งสง และ อำเภอร่อนพิบูลย์
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอปากพนัง และ อำเภอหัวไทร
พ.ศ. 2491 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2500/1 4 คน (เขตละ 4 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 6 คน (เขตละ 6 คน)
พ.ศ. 2518 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, อำเภอท่าศาลา, อำเภอสิชล, อำเภอลานสกา, อำเภอขนอม และ กิ่งอำเภอพรหมคีรี
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอทุ่งสง, อำเภอร่อนพิบูลย์, อำเภอฉวาง, อำเภอทุ่งใหญ่ และ กิ่งอำเภอพิปูน
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอปากพนัง, อำเภอหัวไทร, อำเภอเชียรใหญ่ และ อำเภอชะอวด
8 คน (เขต 1 และ เขต 2 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 3 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2519 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, อำเภอท่าศาลา, อำเภอสิชล, อำเภอลานสกา, อำเภอขนอม และ กิ่งอำเภอพรหมคีรี
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอทุ่งสง, อำเภอร่อนพิบูลย์, อำเภอฉวาง, อำเภอทุ่งใหญ่, กิ่งอำเภอพิปูน และ กิ่งอำเภอนาบอน
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอปากพนัง, อำเภอหัวไทร, อำเภอเชียรใหญ่ และ อำเภอชะอวด
พ.ศ. 2522 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, อำเภอท่าศาลา, อำเภอสิชล, อำเภอลานสกา, อำเภอขนอม และ กิ่งอำเภอพรหมคีรี
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอทุ่งสง, อำเภอร่อนพิบูลย์, อำเภอฉวาง, อำเภอทุ่งใหญ่, อำเภอพิปูน และ กิ่งอำเภอนาบอน
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอปากพนัง, อำเภอหัวไทร, อำเภอเชียรใหญ่ และ อำเภอชะอวด
พ.ศ. 2526 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, อำเภอท่าศาลา, อำเภอสิชล และ อำเภอขนอม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอทุ่งสง, อำเภอลานสกา, อำเภอพรหมคีรี, อำเภอฉวาง, อำเภอทุ่งใหญ่, อำเภอพิปูน และ อำเภอนาบอน
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอปากพนัง, อำเภอร่อนพิบูลย์, อำเภอหัวไทร, อำเภอเชียรใหญ่ และ อำเภอชะอวด
9 คน (3 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2529 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, อำเภอท่าศาลา, อำเภอสิชล และ อำเภอขนอม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอทุ่งสง, อำเภอลานสกา, อำเภอพรหมคีรี, อำเภอฉวาง, อำเภอทุ่งใหญ่, อำเภอพิปูน, อำเภอนาบอน และ กิ่งอำเภอบางขัน
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอปากพนัง, อำเภอร่อนพิบูลย์, อำเภอหัวไทร, อำเภอเชียรใหญ่ และ อำเภอชะอวด
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, อำเภอท่าศาลา, อำเภอสิชล และ อำเภอขนอม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอทุ่งสง, อำเภอลานสกา, อำเภอพรหมคีรี, อำเภอฉวาง, อำเภอทุ่งใหญ่, อำเภอพิปูน, อำเภอนาบอน, กิ่งอำเภอบางขัน และ กิ่งอำเภอถ้ำพรรณรา
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอปากพนัง, อำเภอร่อนพิบูลย์, อำเภอหัวไทร, อำเภอเชียรใหญ่ และ อำเภอชะอวด
พ.ศ. 2535/2 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, อำเภอท่าศาลา, อำเภอสิชล และ อำเภอขนอม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอทุ่งสง, อำเภอลานสกา, อำเภอพรหมคีรี, อำเภอฉวาง, อำเภอทุ่งใหญ่, อำเภอพิปูน, อำเภอนาบอน, อำเภอบางขัน และ กิ่งอำเภอถ้ำพรรณรา
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอปากพนัง, อำเภอร่อนพิบูลย์, อำเภอหัวไทร, อำเภอเชียรใหญ่ และ อำเภอชะอวด
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, อำเภอท่าศาลา, อำเภอสิชล, อำเภอขนอม และ กิ่งอำเภอพระพรหม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอปากพนัง, อำเภอร่อนพิบูลย์, อำเภอหัวไทร, อำเภอเชียรใหญ่, อำเภอชะอวด และ อำเภอจุฬาภรณ์
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอทุ่งสง, อำเภอทุ่งใหญ่, อำเภอบางขัน และ กิ่งอำเภอถ้ำพรรณรา
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอลานสกา, อำเภอพรหมคีรี, อำเภอฉวาง, อำเภอพิปูน, อำเภอนาบอน และ กิ่งอำเภอนบพิตำ
10 คน (เขต 1 และ เขต 2 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 3 และ เขต 4 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2539 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, อำเภอท่าศาลา, อำเภอสิชล, อำเภอขนอม และ กิ่งอำเภอพระพรหม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอปากพนัง, อำเภอร่อนพิบูลย์, อำเภอหัวไทร, อำเภอเชียรใหญ่, อำเภอชะอวด และ อำเภอจุฬาภรณ์
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอทุ่งสง, อำเภอทุ่งใหญ่, อำเภอบางขัน และ อำเภอถ้ำพรรณรา
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอลานสกา, อำเภอพรหมคีรี, อำเภอฉวาง, อำเภอพิปูน, อำเภอนาบอน, กิ่งอำเภอนบพิตำ และ กิ่งอำเภอช้างกลาง
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (เฉพาะ ตำบลท่าวัง ตำบลคลัง ตำบลในเมือง ตำบลโพธิ์เสด็จ และ ตำบลปากพูน)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (เฉพาะ ตำบลท่างิ้ว ตำบลนาทราย และตำบลนาเคียน), อำเภอนบพิตำ, อำเภอพรหมคีรี, อำเภอท่าศาลา (เฉพาะ ตำบลดอนตะโก ตำบลท่าศาลา ตำบลโพธิ์ทอง ตำบลโมคลาน และ ตำบลหัวตะพาน) อำเภอพระพรหม และ อำเภอปากพนัง (เฉพาะ ตำบลคลองน้อย ตำบลคลองกระบือ และ ตำบลบ้านใหม่)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (เฉพาะ ตำบลท่าเรือ ตำบลบางจาก ตำบลท่าไร่ ตำบลท่าซัก ตำบลมะม่วงสองต้น ตำบลไชยมนตรี ตำบลปากนคร และ ตำบลกำแพงเซา)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอขนอม, อำเภอสิชล และ อำเภอท่าศาลา (เฉพาะ ตำบลกลาย ตำบลตลิ่งชัน ตำบลสระแก้ว ตำบลท่าขึ้น และ ตำบลไทยบุรี
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอพิปูน, อำเภอลานสกา, อำเภอฉวาง (ยกเว้น ตำบลฉวาง และ ตำบลนากะชะ) และ กิ่งอำเภอช้างกลาง
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอบางขัน, อำเภอทุ่งใหญ่, อำเภอนาบอน, อำเภอถ้ำพรรณรา และ อำเภอฉวาง (เฉพาะ ตำบลฉวาง และ ตำบลนากะซะ)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอทุ่งสง
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอจุฬาภรณ์, อำเภอร่อนพิบูลย์ และ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : อำเภอชะอวด, อำเภอเชียรใหญ่ และ อำเภอปากพนัง (เฉพาะ ตำบลชะเมา ตำบลป่าระกำ และ ตำบลเกาะทวด)
· เขตเลือกตั้งที่ 10 : อำเภอหัวไทร และ อำเภอปากพนัง (ยกเว้น ตำบลชะเมา ตำบลป่าระกำ ตำบลเกาะทวด ตำบลคลองกระบือ และ ตำบลบ้านใหม่)
10 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช, อำเภอพระพรหม, อำเภอจุฬาภรณ์, อำเภอร่อนพิบูลย์ และ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอทุ่งสง, อำเภอทุ่งใหญ่, อำเภอบางขัน, อำเภอฉวาง, อำเภอพิปูน, อำเภอนาบอน, อำเภอลานสกา, อำเภอถ้ำพรรณรา และ กิ่งอำเภอช้างกลาง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอปากพนัง, อำเภอหัวไทร, อำเภอเชียรใหญ่ และ อำเภอชะอวด
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอท่าศาลา, อำเภอขนอม, อำเภอพรหมคีรี, อำเภอพระพรหม และ อำเภอนบพิตำ
10 คน (เขต 1 และ เขต 2 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 3 และ เขต 4 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (เฉพาะ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลตำบลปากนคร ตำบลโพธิ์เสด็จ ตำบลนาเคียน ตำบลกำแพงเซา ตำบลนาทราย ตำบลท่าซัก และ ตำบลปากนคร))
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (เฉพาะ เทศบาลตำบลบางจาก ตำบลไชยมนตรี ตำบลมะม่วงสองต้น ตำบลท่าเรือ ตำบลบางจาก และ ตำบลท่าไร่), อำเภอพระพรหม และ อำเภอปากพนัง (เฉพาะ เทศบาลเมืองปากพนัง ตำบลคลองน้อย ตำบลชะเมา ตำบลเกาะทวด ตำบลคลองกระบือ ตำบลป่าระกำ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลหูล่อง ตำบลแหลมตะลุมพุก ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก และ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, อำเภอเชียรใหญ่, อำเภอหัวไทร และ อำเภอปากพนัง (ยกเว้น เทศบาลเมืองปากพนัง ตำบลคลองน้อย ตำบลชะเมา ตำบลเกาะทวด ตำบลคลองกระบือ ตำบลป่าระกำ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลหูล่อง ตำบลแหลมตะลุมพุก ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก และ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอชะอวด, อำเภอจุฬาภรณ์ และ อำเภอร่อนพิบูลย์ (เฉพาะ เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เทศบาลตำบลเขาชุมทอง ตำบลร่อนพิบูลย์ ตำบลควนพัง และ ตำบลควนชุม)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอทุ่งสง และ อำเภอนาบอน (เฉพาะ เทศบาลตำบลนาบอน ตำบลแก้วแสน และ ตำบลนาบอน)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอบางขัน, อำเภอทุ่งใหญ่, อำเภอถ้ำพรรณรา, อำเภอฉวาง (เฉพาะ เทศบาลตำบลฉวาง เทศบาลตำบลไม้เรียง ตำบลกะเปียด ตำบลไม้เรียง ตำบลนากะชะ และ ตำบลฉวาง) และ อำเภอนาบอน (ยกเว้น เทศบาลตำบลนาบอน ตำบลแก้วแสน และ ตำบลนาบอน)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอพิปูน, อำเภอช้างกลาง, อำเภอลานสกา, อำเภอร่อนพิบูลย์ (ยกเว้น เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เทศบาลตำบลเขาชุมทอง ตำบลร่อนพิบูลย์ ตำบลควนพัง และ ตำบลควนชุม) และ อำเภอฉวาง (ยกเว้น เทศบาลตำบลฉวาง เทศบาลตำบลไม้เรียง ตำบลกะเปียด ตำบลไม้เรียง ตำบลนากะชะ และ ตำบลฉวาง)
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (เฉพาะ เทศบาลตำบลท่าแพ ตำบลท่างิ้ว และ ตำบลปากพูน), อำเภอท่าศาลา (เฉพาะ เทศบาลตำบลท่าศาลา ตำบลดอนตะโก ตำบลโมคลาน ตำบลโพธิ์ทอง และ ตำบลท่าศาลา), อำเภอพรหมคีรี และ อำเภอนบพิตำ
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : อำเภอขนอม, อำเภอสิชล และ อำเภอท่าศาลา (ยกเว้น เทศบาลตำบลท่าศาลา ตำบลดอนตะโก ตำบลโมคลาน ตำบลโพธิ์ทอง และ ตำบลท่าศาลา)
9 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1 ; พ.ศ. 2476[แก้]

ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476
ร้อยตรีมงคล รัตนวิจิตร

ชุดที่ 2 – 4 ; พ.ศ. 2480 - พ.ศ. 2489[แก้]

เขต ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 ชุดที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2489 ชุดที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2489
เลือกตั้งเพิ่มเติม
1 นายฉ่ำ จำรัสเนตร ร้อยตรีมงคล รัตนวิจิตร นายไสว สุทธิพิทักษ์
2 ขุนบุรณวาท (พร้อย ณ นคร) นายเปี่ยม บุณยะโชติ นายคล่อง ไตรสุวรรณ ขุนประสงค์สุขการี (สมบุญ ลาภเจริญ)
3 - - - นายพินทุ พฤกษศรี

ชุดที่ 5 – 6 ; พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2492[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายภักดี พัฒนภักดี
นายฉ่ำ จำรัสเนตร
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 นายเปี่ยม บุณยะโชติ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)

ชุดที่ 7 ; พ.ศ. 2495[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495
1 นายน้อม อุปรมัย
2 พันโททอง ศิริเวชพันธ์
3 นายปลื้ม กมุกมะกุล

ชุดที่ 8 – 9 ; พ.ศ. 2500[แก้]

      พรรคธรรมาธิปัตย์ (พ.ศ. 2498)
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคสหภูมิ
ชุดที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ชุดที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2500
นายฉ่ำ จำรัสเนตร นายฉ่ำ จำรัสเนตร
นายไสว สวัสดิสาร
นายเปี่ยม บุณยะโชติ นายเปี่ยม บุณยะโชติ
นายน้อม อุปรมัย นายน้อม อุปรมัย

ชุดที่ 10 ; พ.ศ. 2512[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคสหประชาไทย
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512
1 พลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดช
2 นายชอบ ภารา
3 นายแนบ ผ่องแผ้ว
4 นายสุรินทร์ มาศดิตถ์
5 นายมนัส สุวรรณรัตน์
6 นายน้อม อุปรมัย

ชุดที่ 11 – 13 ; พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2522[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
      พรรคแนวร่วมสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
เขต ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522
1 นายสุรินทร์ มาศดิตถ์ นางสาวสุพัตรา มาศดิตถ์
นายโสภณ วัชรสินธุ์ นายมาโนชญ์ วิชัยกุล
นายสัมพันธ์ ทองสมัคร
2 ร้อยตำรวจโทระบิล นานากุล นายเพิ่มศักดิ์ จริตงาม นายเอื้อม อุบลพันธุ์
นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ นายเกษม เจริญพานิช นายนิวัตร จินตวร
นายอาคม สุวรรณนพ นายภักดี กุลบุญ นายนิยม คำแหง
3 นายมนัส สุวรรณรัตน์ นายณรงค์ นุ่นทอง นายคล่อง รักษ์ทอง
นายเสริม มุสิกวัตร นายธงชาติ รัตนวิชา นายจรัส โพธิ์ศิริ

ชุดที่ 14 – 18 ; พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2535[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
      พรรคประชาชน (พ.ศ. 2531)พรรคชาติไทย
      พรรคก้าวหน้า (พ.ศ. 2526)พรรคเอกภาพ
      พรรคพลังธรรม
      พรรคเอกภาพ
เขต ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 ชุดที่ 17 เดือน มีนาคม 2535 ชุดที่ 18 เดือน กันยายน 2535
1 นางสาวสุพัตรา มาศดิตถ์ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ
นายสัมพันธ์ ทองสมัคร
นายมาโนชญ์ วิชัยกุล นายเดชา สามารถ นายมาโนชญ์ วิชัยกุล
2 นายถวิล ไพรสณฑ์ นางสุพัตรา มาศดิตถ์ คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์
นายบุญส่ง ชำนาญกิจ นายนิยม คำแหง นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
นายวัน ศรีเปารยะ นางสุพัตรา มาศดิตถ์ พลเอกหาญ ลีลานนท์ นายตรีพล เจาะจิตต์
3 นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์
นายณรงค์ นุ่นทอง นายสุธรรม แสงประทุม นายณรงค์ นุ่นทอง นายสุธรรม แสงประทุม
นายธงชาติ รัตนวิชา นายวิทยา แก้วภราดัย นายอภิชาต การิกาญจน์ นายวิทยา แก้วภราดัย

ชุดที่ 19 – 20 ; พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539
1 นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ
นายมาโนชญ์ วิชัยกุล
นายสัมพันธ์ ทองสมัคร
2 นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์
นายวิทยา แก้วภราดัย
นายอภิชาต การิกาญจน์
3 นายตรีพล เจาะจิตต์
คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์
4 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ
2 นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์
3 นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์
4 นายมาโนชญ์ วิชัยกุล
5 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
6 นายตรีพล เจาะจิตต์ นายเทพไท เสนพงศ์
7 นายประกอบ รัตนพันธ์
8 นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์
9 นายอภิชาต การิกาญจน์
10 นายวิทยา แก้วภราดัย

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
1 นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์
นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์
นายสัมพันธ์ ทองสมัคร
2 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
นายเทพไท เสนพงศ์
นายประกอบ รัตนพันธ์
3 นายวิทยา แก้วภราดัย
นายอภิชาต การิกาญจน์
4 นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554
1 นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์
2 นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์
3 นายวิทยา แก้วภราดัย (ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่)
4 นายอภิชาต การิกาญจน์
5 นายประกอบ รัตนพันธ์
6 นายเทพไท เสนพงศ์
7 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
8 นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์
9 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]