สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 4 คน จากทั้งหมด 350 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ นายเลมียด หงสประภาส[2]

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอกรุงเก่า, อำเภอบางบาล, อำเภอผักไห่, อำเภอเสนา และอำเภอราชคราม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบางปะอิน, อำเภอวังน้อย, อำเภออุทัย, อำเภอนครหลวง, อำเภอท่าเรือ, อำเภอมหาราช และอำเภอบางปะหัน
2 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2481 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอกรุงเก่า, อำเภอผักไห่, อำเภอเสนา และอำเภอราชคราม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบางปะอิน, อำเภอวังน้อย, อำเภออุทัย, อำเภอนครหลวง, อำเภอท่าเรือ, อำเภอมหาราช และอำเภอบางปะหัน
พ.ศ. 2489 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอกรุงเก่า, อำเภอบางบาล, อำเภอผักไห่, อำเภอเสนา และอำเภอบางไทร
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบางปะอิน, อำเภอวังน้อย, อำเภออุทัย, อำเภอนครหลวง, อำเภอท่าเรือ, อำเภอมหาราช และอำเภอบางปะหัน
พ.ศ. 2491 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 4 คน (เขตละ 4 คน)
พ.ศ. 2518 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอพระนครศรีอยุธยา, อำเภอวังน้อย, อำเภอท่าเรือ, อำเภอมหาราช, อำเภอบ้านแพรก, อำเภอนครหลวง, อำเภอภาชี และอำเภออุทัย
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเสนา, อำเภอบางซ้าย, อำเภอบางไทร, อำเภอบางปะอิน, อำเภอบางปะหัน, อำเภอบางบาล, อำเภอลาดบัวหลวง และอำเภอผักไห่
4 คน (2 เขต เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอพระนครศรีอยุธยา, อำเภอวังน้อย, อำเภอท่าเรือ, อำเภอมหาราช, อำเภอบ้านแพรก, อำเภอนครหลวง, อำเภอภาชี, อำเภออุทัย และอำเภอบางปะหัน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเสนา, อำเภอบางซ้าย, อำเภอบางไทร, อำเภอบางปะอิน, อำเภอบางบาล, อำเภอลาดบัวหลวง และอำเภอผักไห่
5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน และเขต 2 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอพระนครศรีอยุธยาและอำเภอบางปะหัน (เฉพาะตำบลขยาย ตำบลขวัญเมือง ตำบลโพธิ์สามต้น ตำบลพุทเลา และตำบลบ้านลี่)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอท่าเรือ, อำเภอนครหลวง, อำเภอมหาราช, อำเภอบ้านแพรก และอำเภอบางปะหัน (ยกเว้นตำบลขยาย ตำบลขวัญเมือง ตำบลโพธิ์สามต้น ตำบลพุทเลา และตำบลบ้านลี่))
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอวังน้อย, อำเภออุทัย, อำเภอภาชี และอำเภอบางปะอิน (เฉพาะตำบลบ้านสร้าง ตำบลสามเรือน ตำบลตลิ่งชัน ตำบลคลองจิก และตำบลเชียงรากน้อย)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอบางไทร, อำเภอลาดบัวหลวง, อำเภอบางปะอิน (ยกเว้นตำบลบ้านสร้าง ตำบลสามเรือน ตำบลตลิ่งชัน ตำบลคลองจิก และตำบลเชียงรากน้อย) และอำเภอเสนา (เฉพาะตำบลชายนา ตำบลมารวิชัย ตำบลสามตุ่ม ตำบลดอนทอง และตำบลบ้านหลวง)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอผักไห่, อำเภอบางบาล, อำเภอเสนา (ยกเว้นตำบลชายนา ตำบลมารวิชัย ตำบลสามตุ่ม ตำบลดอนทอง และตำบลบ้านหลวง) และอำเภอบางซ้าย
5 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอพระนครศรีอยุธยา, อำเภอท่าเรือ, อำเภอมหาราช, อำเภอบ้านแพรก, อำเภอนครหลวง, อำเภอบางปะหัน, อำเภอบางซ้าย, อำเภอเสนา, อำเภอบางบาล และอำเภอผักไห่
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอภาชี, อำเภออุทัย, อำเภอบางไทร, อำเภอบางปะอิน, อำเภอวังน้อย และอำเภอลาดบัวหลวง
5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน และเขต 2 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอพระนครศรีอยุธยา
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอท่าเรือ, อำเภอบางปะหัน, อำเภอนครหลวง, อำเภอมหาราช และอำเภอบ้านแพรก
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอวังน้อย, อำเภออุทัย และอำเภอภาชี
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอบางปะอิน, อำเภอบางไทร และอำเภอลาดบัวหลวง
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอเสนา, อำเภอผักไห่, อำเภอบางบาล และอำเภอบางซ้าย
5 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอพระนครศรีอยุธยาและอำเภออุทัย
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอท่าเรือ, อำเภอภาชี, อำเภอบางปะหัน, อำเภอนครหลวง, อำเภอมหาราช และอำเภอบ้านแพรก
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบางปะอิน, อำเภอบางไทร และ อำเภอวังน้อย
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอลาดบัวหลวง, อำเภอเสนา, อำเภอผักไห่, อำเภอบางบาล และอำเภอบางซ้าย
Phra Nakhon Si Ayutthaya Constituencies for the 2019 Elections.svg 4 คน (เขตละ 1 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1; พ.ศ. 2476[แก้]

ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476[3]
นายเลมียด หงสประภาส

ชุดที่ 2–4; พ.ศ. 2480–2489[แก้]

เขต ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 ชุดที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2489 ชุดที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2489
เลือกตั้งเพิ่มเติม
1 นายประเสริฐ ธารีสวัสดิ์ หลวงประสิทธิ์นรกรรม (เจี่ยน หงสประภาส) นายวิโรจน์ กมลพันธ์ พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
2 นายเยื้อน พาณิชวิทย์ นายฟื้น สุพรรณสาร นายเยื้อน พานิชวิทย์ นายปรีดี พนมยงค์ (ลาออก)
หม่อมเจ้านิตยากร วรวรรณ (แทนนายปรีดี)

ชุดที่ 5–7; พ.ศ. 2491–2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายฟื้น สุพรรณสาร
หม่อมเจ้านิตยากร วรวรรณ
พ.ศ. 2492 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 พันตรี หลวงจบกระบวนยุทธ
นายฟื้น สุพรรณสาร

ชุดที่ 8–9; พ.ศ. 2500[แก้]

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคสหภูมิพรรคชาติสังคม
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายประเสริฐ บุญสม นายสมศักดิ์ ชมจันทร์ พันตรี หลวงจบกระบวนยุทธ
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายประเสริฐ บุญสม นายสมศักดิ์ ชมจันทร์ นายนิคม สุขพัฒน์ธี

ชุดที่ 10; พ.ศ. 2512[แก้]

      พรรคสหประชาไทย
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512
1 นายประเสริฐ บุญสม
2 ว่าที่ร้อยตรี วิเชียร กลิ่นสุคนธ์
3 นายอดินาท ควรพจน์
4 นายเผอิญ ศรีภูธร

ชุดที่ 11–18; พ.ศ. 2518–2535[แก้]

      พรรคกิจสังคม
      พรรคสันติชน
      พรรคสังคมชาตินิยม
      พรรคเกษตรสังคม
      พรรคชาติไทย
      พรรคเสรีนิยม
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายประมวล สภาวสุ นายอนันต์ บูรณวนิช นายอุทัย ชุณหะจันทน นายประเสริฐ บุญสม
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 นายมนตรี พงษ์พานิช นายเสรี มโยทาร นายสมพงษ์ ตรีสุขี นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายมนตรี พงษ์พานิช นายประมวล สภาวสุ นายประเสริฐ บุญสม นายสายันห์ สากิยะ
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายประมวล สภาวสุ พันเอก ณรงค์ กิตติขจร
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 พันเอก ณรงค์ กิตติขจร นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายประมวล สภาวสุ พลโท เขษม ไกรสรรณ์
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 นายประมวล สภาวสุ นายพงษ์อุดม ตรีสุขี

ชุดที่ 19–20; พ.ศ. 2538–2539[แก้]

      พรรคกิจสังคม
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 นายมนตรี พงษ์พานิช นายพลกฤษณ์ หงษ์ทอง นายประมวล สภาวสุ นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ นายพงษ์อุดม ตรีสุขี
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นายกุมพล สภาวสุ นายพงษ์อุดม ตรีสุขี

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548[แก้]

      พรรคไทยรักไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 4 เขตเลือกตั้งที่ 5
ชุดที่ 21[4][5] พ.ศ. 2544 นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร นายพ้อง ชีวานันท์ นางสาวสุวิมล พันธ์เจริญวรกุล นายวิทยา บุรณศิริ นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ
ชุดที่ 22[6] พ.ศ. 2548

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
      พรรคชาติไทยพรรคชาติไทยพัฒนา
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 23[7] พ.ศ. 2550 นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล นายพ้อง ชีวานันท์ นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร (พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาล)[8] นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล นายวิทยา บุรณศิริ
นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร
(เลือกตั้งใหม่)

ชุดที่ 24-25; พ.ศ. 2554, พ.ศ. 2562[แก้]

      พรรคชาติไทยพัฒนา
      พรรคเพื่อไทย
      พรรคภูมิใจไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 4 เขตเลือกตั้งที่ 5
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร นายพ้อง ชีวานันท์ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล นายวิทยา บุรณศิริ นายองอาจ วชิรพงศ์
ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562 นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร นายนพ ชีวานันท์ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล นายจิรทัศ ไกรเดชา ยุบเขต 5

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (10 ก): 2. 24 มกราคม 2562. Check date values in: |date= (help)
  2. อาร์วายทีไนน์,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งครั้งแรก
  3. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรเภทที่ 1
  4. รัฐสภาไทย,ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ 21
  5. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๓ แทนตำแหน่งที่ว่าง, เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๗ก, ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗, หน้า ๒๘
  6. รัฐสภาไทย,ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ 22
  7. รัฐสภาไทย,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 23
  8. ไทยรัฐออนไลน์ (3 พฤศจิกายน 2553). "6ส.ส.พ้นสภาพ ศาลตัดสิทธิ์ ถือครองหุ้นผิด". thairath. สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2563. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]