สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต มี 2 เขตการเลือกตั้ง[1] (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 2 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดภูเก็ตมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ พระพิไสยสุนทรการ (แปลง ณ ถลาง) [2]

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองภูเก็ต (ยกเว้นตำบลรัษฎา และ ตำบลเกาะแก้ว)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอกะทู้, อำเภอถลาง และ อำเภอเมืองภูเก็ต (เฉพาะตำบลรัษฎา และตำบลเกาะแก้ว)
2 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองภูเก็ต (ยกเว้นเทศบาลตำบลรัษฎา และ ตำบลเกาะแก้ว)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอกะทู้, อำเภอถลาง และ อำเภอเมืองภูเก็ต (เฉพาะเทศบาลตำบลรัษฎา และตำบลเกาะแก้ว)
2 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1 – 7 ; พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 พระพิไสยสุนทรการ (แปลง ณ ถลาง)
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 ขุนชินสถานพิทักษ์ (ตันยู่อี๋ ตันทวณิช)
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 นายชิด เวชประสิทธิ์
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489
สิงหาคม พ.ศ. 2489 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 ขุนประเทศจีนนิกร
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นางแร่ม พรหโมบล บุณยประสพ

ชุดที่ 8 – 20 ; พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคพลังใหม่
      พรรคชาติไทย
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายสตางค์ พุทธรักษา
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นางแร่ม พรหโมบล บุณยประสพ
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายชิด เวชประสิทธิ์
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายอมรศักดิ์ องค์สรณะคม
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 นายเอี่ยมศักดิ์ หลิมสมบูรณ์
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายจรูญ เสรีถวัลย์
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายเรวุฒิ จินดาพล
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายเรวุฒิ จินดาพล
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายเรวุฒิ จินดาพล (พ้นสมาชิกภาพ/ไม่มีเลือกตั้งใหม่)
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 นางอัญชลี เทพบุตร
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 21[3] พ.ศ. 2544 นายสุวิทย์ เสงี่ยมกุล นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์
ชุดที่ 22[4] พ.ศ. 2548

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 23[5] พ.ศ. 2550 นายเรวัต อารีรอบ นายทศพร เทพบุตร

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นางอัญชลี เทพบุตร นายเรวัต อารีรอบ

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]