สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา มี 3 เขตการเลือกตั้ง (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 3 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยขณะนั้นพะเยายังเป็นเพียงอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย

ปี พ.ศ. 2520 พะเยายกฐานะขึ้นมาเป็นจังหวัด และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดเป็นครั้งแรก (ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2522) โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดแรก คือ นางสาวพวงเล็ก ตันบรรจง, นายประพันธ์ อัมพุช และ ร้อยตำรวจตรีบัณฑิต วรการบัญชา

  • นักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากครั้งที่สุด คือ 7 สมัย ได้แก่ นางพวงเล็ก บุญเชียง
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรีคนแรกของจังหวัดพะเยา คือ นางสาวพวงเล็ก ตันบรรจง (จากการเลือกตั้ง พ.ศ. 2522)
  • ตระกูลการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งมากที่สุด คือ

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2522 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองพะเยา และ อำเภอแม่ใจ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเชียงคำ, อำเภอจุน และ กิ่งอำเภอภูซาง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอดอกคำใต้, อำเภอปง, อำเภอเชียงม่วน และ อำเภอภูกามยาว
3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองพะเยา และ อำเภอแม่ใจ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเชียงคำ, อำเภอจุน และ อำเภอภูซาง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอดอกคำใต้, อำเภอปง, อำเภอเชียงม่วน และ อำเภอภูกามยาว
3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 14 – 20 ; พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคชาติไทย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคชาติประชาธิปไตย
      พรรคสหประชาธิปไตย
      พรรครวมไทย (2529) → พรรคเอกภาพ (2531)
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นางสาวพวงเล็ก ตันบรรจง นายประพันธ์ อัมพุช ร้อยตำรวจตรีบัณฑิต วรการบัญชา
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นางพวงเล็ก บุญเชียง นายเชวง วงศ์ใหญ่ จ่าสิบเอกแสวง ปรีเลิศ
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายเชวง วงศ์ใหญ่ นายหลง ศิริพันธ์
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายเชวง วงศ์ใหญ่ นายวิชาญ ไพบูลย์ศิริรัตน์
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายทองคำ เขื่อนทา นายวินิจฉัย ธนะรังสฤษฏ์
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ นายวิทยา ศรีจันทร์
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 นายสฤษฏ์ อึ้งอภินันท์
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นายไพโรจน์ ตันบรรจง นายสวัสดิ์ คำวงษา

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548[แก้]

      พรรคไทยรักไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นางสาวอรุณี ชำนาญยา นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ นายเกรียงไกร ไชยมงคล
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นายไพโรจน์ ตันบรรจง

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ นางสาวอรุณี ชำนาญยา นายไพโรจน์ ตันบรรจง

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคเพื่อไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นางสาวอรุณี ชำนาญยา นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ นายไพโรจน์ ตันบรรจง

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]