สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 4 คน จากทั้งหมด 350 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดฉะเชิงเทรามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ นายหอมจันทร์ วัฒนวิจารณ์

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, อำเภอบ้านโพธิ์, อำเภอบางปะกง และอำเภอแปลงยาว
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอสนามชัยเขต, อำเภอพนมสารคาม, อำเภอบางคล้า, อำเภอบางน้ำเปรี้ยว และ กิ่งอำเภอราชสาส์น
4 คน (2 เขต เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, อำเภอบ้านโพธิ์, อำเภอบางปะกง และอำเภอแปลงยาว
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอสนามชัยเขต, อำเภอพนมสารคาม, อำเภอบางคล้า, อำเภอบางน้ำเปรี้ยว, กิ่งอำเภอราชสาส์น และ กิ่งอำเภอท่าตะเกียบ
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, อำเภอบ้านโพธิ์, อำเภอบางปะกง และอำเภอแปลงยาว
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอสนามชัยเขต, อำเภอพนมสารคาม, อำเภอราชสาส์น, อำเภอบางคล้า, อำเภอบางน้ำเปรี้ยว, กิ่งอำเภอคลองเขื่อน และ กิ่งอำเภอท่าตะเกียบ
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองฉะเชิงเทราและอำเภอบางคล้า (เฉพาะตำบลสาวชะโงก ตำบลบางสวน ตำบลเสม็ดเหนือ และตำบลเสม็ดใต้)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบางน้ำเปรี้ยว, อำเภอราชสาส์น, อำเภอบางคล้า (ยกเว้นตำบลสาวชะโงก ตำบลบางสวน ตำบลเสม็ดเหนือ และตำบลเสม็ดใต้), อำเภอพนมสารคาม (เฉพาะตำบลหนองยาว ตำบลเมืองเก่า และตำบลหนองแหน) และกิ่งอำเภอคลองเขื่อน
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอท่าตะเกียบ, อำเภอสนามชัยเขต และอำเภอพนมสารคาม (ยกเว้นตำบลหนองยาว ตำบลเมืองเก่า และตำบลหนองแหน)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอแปลงยาว, อำเภอบ้านโพธิ์ และอำเภอบางปะกง
Chachoengsao Constituencies for MPs 2014.svg 4 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอสนามชัยเขต, อำเภอพนมสารคาม, อำเภอราชสาส์น, อำเภอบางคล้า, อำเภอคลองเขื่อน, อำเภอบางน้ำเปรี้ยว และอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (เฉพาะตำบลบางแก้ว ตำบลบางขวัญ ตำบลท่าไข่ ตำบลบ้านใหม่ และตำบลคลองจุกกระเฌอ)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอท่าตะเกียบ, อำเภอแปลงยาว, อำเภอบ้านโพธิ์, อำเภอบางปะกง และอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (ยกเว้นตำบลบางแก้ว ตำบลบางขวัญ ตำบลท่าไข่ ตำบลบ้านใหม่ และตำบลคลองจุกกระเฌอ)
4 คน (2 เขต เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองฉะเชิงเทราและอำเภอบางคล้า (เฉพาะตำบลสาวชะโงก ตำบลบางสวน ตำบลเสม็ดเหนือ และตำบลเสม็ดใต้)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบางน้ำเปรี้ยว, อำเภอคลองเขื่อน, อำเภอราชสาส์น, อำเภอบางคล้า (ยกเว้นตำบลสาวชะโงก ตำบลบางสวน ตำบลเสม็ดเหนือ และตำบลเสม็ดใต้) และอำเภอพนมสารคาม (เฉพาะตำบลหนองยาว ตำบลเมืองเก่า และตำบลหนองแหน)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอท่าตะเกียบ, อำเภอสนามชัยเขต และอำเภอพนมสารคาม (ยกเว้นตำบลหนองยาว ตำบลเมืองเก่า และตำบลหนองแหน)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอแปลงยาว, อำเภอบ้านโพธิ์ และอำเภอบางปะกง
Chachoengsao Constituencies for MPs 2014.svg 4 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองฉะเชิงเทราและอำเภอบางน้ำเปรี้ยว (เฉพาะตำบลศาลาแดงและตำบลโพรงอากาศ)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอคลองเขื่อน, อำเภอบางคล้า, อำเภอราชสาส์น, อำเภอพนมสารคาม (เฉพาะตำบลหนองยาว ตำบลบ้านซ่อง และตำบลเขาหินซ้อน) และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว (ยกเว้นตำบลศาลาแดงและตำบลโพรงอากาศ)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอท่าตะเกียบ, อำเภอสนามชัยเขต และอำเภอพนมสารคาม (ยกเว้นตำบลหนองยาว ตำบลบ้านซ่อง และตำบลเขาหินซ้อน)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอแปลงยาว, อำเภอบ้านโพธิ์ และอำเภอบางปะกง
Chachoengsao Constituencies for the 2019 Elections.svg 4 คน (เขตละ 1 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1–5; พ.ศ. 2476–2492[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 นายหอมจันทร์ วัฒนวิจารณ์
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายนิ่ม เรืองเกษตร
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายกิจจา วัฒนสินธุ์
สิงหาคม พ.ศ. 2489 นายอุดม วัฒยานนท์ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายกิจจา วัฒนสินธุ์
พ.ศ. 2492 หลวงนรกิจบริหาร (เลือกตั้งเพิ่มเติม)

ชุดที่ 7–9; พ.ศ. 2495–2500[แก้]

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคสหภูมิพรรคชาติสังคม
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายจวน กุลละวณิชย์ นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายจวน กุลละวณิชย์ นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายพิชัย ศิริวรรณ นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์

ชุดที่ 10–14; พ.ศ. 2512–2526[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคสหประชาไทย
      พรรคอิสระ
      พรรคสันติชน
      พรรคสังคมชาตินิยม
      พรรคชาติไทย
      พรรคประชาธิปไตย
      พรรคสยามประชาธิปไตย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคก้าวหน้า (พ.ศ. 2526)
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายชุมพล มณีเนตร นายจำลอง เทวารุทธ นายอนันต์ ฉายแสง
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายเกษม สรศักดิ์เกษม นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ นายอนันต์ ฉายแสง
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 พันโท บำเพ็ญ คชวัฒน์ นายชุมพล มณีเนตร
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายไกรสร นันทมานพ นายรณรงค์ มาลานนท์ นายจำลอง เทวารุทธ
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายไกรสร นันทมานพ นายทิวา พูลสมบัติ นายอนันต์ ฉายแสง

ชุดที่ 15–20; พ.ศ. 2529–2539[แก้]

      พรรคก้าวหน้า (พ.ศ. 2526)
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจประชาคมพรรคเอกภาพ
      พรรคประชาชน (พ.ศ. 2531)พรรคชาติไทย
      พรรคชาติไทย
      พรรคมวลชน
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2535)
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
      พรรคไท (พ.ศ. 2539)
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายไกรสร นันทมานพ นายจาตุรนต์ ฉายแสง นายสุชาติ ตันเจริญ นายจักรพันธ์ ทัตติยกุล
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ นายจาตุรนต์ ฉายแสง นายสุชาติ ตันเจริญ นายทิวา พูลสมบัติ
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ นายจาตุรนต์ ฉายแสง นายสุชาติ ตันเจริญ นายจักรพันธ์ ทัตติยกุล
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ ร้อยตรีหญิง พนิดา เกษมมงคล นายสุชาติ ตันเจริญ นายอิทธิ ศิริลัทธยากร
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 นายจาตุรนต์ ฉายแสง นายสุชาติ ตันเจริญ
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นายไกรสร นันทมานพ นายสุชาติ ตันเจริญ

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548[แก้]

      พรรคไทยรักไทย
      พรรคชาติพัฒนาพรรคไทยรักไทย
      พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นายอนันต์ ฉายแสง นางฐิติมา ฉายแสง
2 นายอิทธิ ศิริลัทธยากร นายสมชัย อัศวชัยโสภณ
3 นายสุชาติ ตันเจริญ นายสุชาติ ตันเจริญ
4 นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคเพื่อแผ่นดิน
      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)
      พรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทย
เขต ชุดที่ 23[2] พ.ศ. 2550
1 นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ
นายอิทธิ ศิริลัทธยากร
(ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี)
นายณัชพล ตันเจริญ
(แทนนายอิทธิ)
2 นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง
นางฐิติมา ฉายแสง

ชุดที่ 24–25; พ.ศ. 2554–2562[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคเพื่อไทย
      พรรคอนาคตใหม่พรรคภูมิใจไทย
      พรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกล
      พรรคพลังประชารัฐ
เขต ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562
1 นายบุญเลิศ ไพรินทร์ นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์
2 นายสมชัย อัศวชัยโสภณ นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์
3 นายรส มะลิผล นายสุชาติ ตันเจริญ
4 พลตำรวจโทพิทักษ์ จารุสมบัติ นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (10 ก): 2. 24 Jan 2019.
  2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 23 เก็บถาวร 2010-03-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จาก เว็บไซต์ รัฐสภาไทย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]