สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก มี 1 เขตการเลือกตั้ง[1] (ปี พ.ศ. 2554) มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 1 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดนครนายกมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ พระยาวิเศษสิงหนาท (หร่าย รัตนกสิกร)[2]

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครนายก และ อำเภอปากพลี
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบ้านนา และ อำเภอองครักษ์
2 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1 – 7 ; พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 พระยาวิเศษสิงหนาท (หร่าย รัตนกสิกร)
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 พระยาสัจจาภิรมย์ (สรวง ศรีเพ็ญ)
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 นายเย็น ศิริมหา
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 -
สิงหาคม พ.ศ. 2489
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายชิต โปษยานนท์
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายทองพูน ทิมฉิม

ชุดที่ 8 – 18 ; พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2535[แก้]

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคสหภูมิ
      พรรคสหประชาไทย
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคกิจสังคม
      พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2522)
      พรรครวมไทย (พ.ศ. 2529)
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคชาติไทย
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายดุสิต บุญธรรมน
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 พันตำรวจโทบุญเลิศ เลิศปรีชา
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 พันตำรวจโทบุญเลิศ เลิศปรีชา
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 พันตำรวจโทบุญเลิศ เลิศปรีชา
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายวานิช พานิชเกรียงไกร
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 พันตำรวจโทบุญเลิศ เลิศปรีชา
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายวานิช พานิชเกรียงไกร
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 พันตำรวจโทบุญเลิศ เลิศปรีชา
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายเดช บุญ-หลง
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 นายเดช บุญ-หลง

ชุดที่ 19 – 20 ; พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคชาติไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 นายเดช บุญ-หลง นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548[แก้]

      พรรคชาติไทย
      พรรคไทยรักไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 21[3] พ.ศ. 2544 นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร
ชุดที่ 22[4] พ.ศ. 2548 นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 23[5] พ.ศ. 2550 นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคภูมิใจไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]