สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร มี 4 เขตการเลือกตั้ง (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 4 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดกำแพงเพชรมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ นายฮั้ว ตามไท

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2518 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกำแพงเพชร, อำเภอพรานกระต่าย และ กิ่งอำเภอลานกระบือ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอขาณุวรลักษบุรี, อำเภอคลองขลุง, กิ่งอำเภอไทรงาม และ กิ่งอำเภอคลองลาน
4 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2526 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกำแพงเพชร, อำเภอพรานกระต่าย และ กิ่งอำเภอลานกระบือ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอขาณุวรลักษบุรี, อำเภอคลองขลุง, อำเภอไทรงาม และ กิ่งอำเภอคลองลาน
พ.ศ. 2529 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกำแพงเพชร, อำเภอพรานกระต่าย และ อำเภอลานกระบือ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอขาณุวรลักษบุรี, อำเภอคลองขลุง, อำเภอไทรงาม และ อำเภอคลองลาน
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกำแพงเพชร, อำเภอพรานกระต่าย และ อำเภอลานกระบือ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอขาณุวรลักษบุรี, อำเภอคลองขลุง, อำเภอไทรงาม, อำเภอคลองลาน และ กิ่งอำเภอทุ่งทราย
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกำแพงเพชร, อำเภอพรานกระต่าย, อำเภอลานกระบือ, อำเภอคลองลาน และ กิ่งอำเภอปางศิลาทอง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอขาณุวรลักษบุรี, อำเภอคลองขลุง, อำเภอไทรงาม,กิ่งอำเภอทุ่งทราย และ กิ่งอำเภอบึงสามัคคี
5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน และ เขต 2 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2539 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกำแพงเพชร, อำเภอพรานกระต่าย, อำเภอลานกระบือ, อำเภอคลองลาน, กิ่งอำเภอปางศิลาทอง และ กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอขาณุวรลักษบุรี, อำเภอคลองขลุง, อำเภอไทรงาม,กิ่งอำเภอทรายทองวัฒนา และ กิ่งอำเภอบึงสามัคคี
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกำแพงเพชร (เฉพาะ ตำบลในเมือง ตำบลนครชุม ตำบลคณฑี ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ตำบลเทพนคร ตำบลสระแก้ว ตำบลไตรตรึงษ์ ตำบลอ่างทอง และ ตำบลธำมรงค์)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองกำแพงเพชร (เฉพาะ ตำบลหนองปลิง และ ตำบลลานดอกไม้), อำเภอพรานกระต่าย, อำเภอลานกระบือ และ กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเมืองกำแพงเพชร (เฉพาะ ตำบลนาบ่อคำ ตำบลคลองแม่ลาย ตำบลท่าขุนราม ตำบลทรงธรรม และ ตำบลวังทอง), อำเภอคลองลาน และ อำเภอปางศิลาทอง
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอคลองขลุง, อำเภอทรายทองวัฒนา (ยกเว้นตำบลทุ่งทอง) และ อำเภอไทรงาม (ยกเว้น ตำบลหนองแม่แตง)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอขาณุวรลักษบุรี, อำเภอทรายทองวัฒนา (เฉพาะ ตำบลทุ่งทอง), อำเภอไทรงาม (เฉพาะ ตำบลหนองแม่แตง) และ กิ่งอำเภอบึงสามัคคี
5 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกำแพงเพชร, อำเภอพรานกระต่าย, อำเภอคลองลาน, อำเภอลานกระบือ, อำเภอปางศิลาทอง และ อำเภอโกสัมพีนคร
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอขาณุวรลักษบุรี, อำเภอคลองขลุง, อำเภอไทรงาม, อำเภอบึงสามัคคี และ อำเภอทรายทองวัฒนา
5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน และ เขต 2 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกำแพงเพชร (ยกเว้น ตำบลสระแก้ว ตำบลไตรตรึงษ์ และเทศบาลตำบลปากดง)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองกำแพงเพชร (เฉพาะตำบลสระแก้ว), อำเภอพรานกระต่าย, อำเภอลานกระบือ, อำเภอโกสัมพีนคร และ อำเภอไทรงาม (เฉพาะตำบลมหาชัย ตำบลหนองคล้า ตำบลหนองทอง และตำบลพานทอง)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเมืองกำแพงเพชร (เฉพาะ ตำบลไตรตรึงษ์ และ เทศบาลตำบลปากดง), อำเภอคลองขลุง, อำเภอคลองลาน และ อำเภอปางศิลาทอง
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอไทรงาม (เฉพาะ ตำบลหนองแม่แตง ตำบลหนองไม้กอง ตำบลไทรงาม และ เทศบาลตำบลไทรงาม), อำเภอขาณุวรลักษบุรี, อำเภอบึงสามัคคี และ อำเภอทรายทองวัฒนา
4 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1 – 7 ; พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 นายฮั้ว ตามไท
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 นายบุญช่วย ชูทรัพย์
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายประสิทธิ์ ชูพินิจ
สิงหาคม พ.ศ. 2489 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายประสิทธิ์ ชูพินิจ
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายประสิทธิ์ ชูพินิจ

ชุดที่ 8 – 9 ; พ.ศ. 2500[แก้]

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคสหภูมิ
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายประสิทธิ์ ชูพินิจ
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายเกษม จงสวัสดิ์

ชุดที่ 10 ; พ.ศ. 2512[แก้]

      พรรคสหประชาไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายเกษม จงสวัสดิ์ นายประสิทธิ์ ชูพินิจ

ชุดที่ 11 – 12 ; พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2519[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายปรีชา มุสิกุล นายมีชัย พันธุวร นายเสนาะ พึ่งเจียม
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 พันตำรวจตรีอร่าม จงสวัสดิ์

ชุดที่ 13 – 18 ; พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2535[แก้]

      พรรคชาติไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
      พรรคสหประชาธิปไตย
      พรรครวมไทย (พ.ศ. 2529)พรรคเอกภาพ
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายมานิต สุคนธพาณิช พันตำรวจตรีอร่าม จงสวัสดิ์ นายเสนาะ พึ่งเจียม นายเสนอ พึ่งเจียม
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายเรืองวิทย์ ลิกค์ นายปรีชา มุสิกุล
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายเรืองวิทย์ ลิกค์ พันตำรวจตรีอร่าม จงสวัสดิ์ นายถวิล ฤกษ์หร่าย นายมีชัย พันธุวร
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายเรืองวิทย์ ลิกค์ นายปรีชา มุสิกุล นายเสนาะ พึ่งเจียม นายเสนอ พึ่งเจียม
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายเรืองวิทย์ ลิกค์ นายวราเทพ รัตนากร นายสนั่น สบายเมือง
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 นายเรืองวิทย์ ลิกค์ นายวราเทพ รัตนากร นายถวิล ฤกษ์หร่าย

ชุดที่ 19 – 20 ; พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคชาติไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 นายเรืองวิทย์ ลิกค์ นางสาวคนึง ไทยประสิทธิ์ นายปรีชา มุสิกุล นายวราเทพ รัตนากร นายสนั่น สบายเมือง
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นายเรืองวิทย์ ลิกค์ พันตำรวจโทไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ นายวราเทพ รัตนากร นายถวิล ฤกษ์หร่าย

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548[แก้]

      พรรคไทยรักไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 4 เขตเลือกตั้งที่ 5
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นายปรีชา มุสิกุล นางสาวคนึง ไทยประสิทธิ์ พันตำรวจโทไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ นายสนั่น สบายเมือง นายถวิล ฤกษ์หร่าย
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นายเรืองวิทย์ ลิกค์

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายปรีชา มุสิกุล นายสุขวิชชาญ มุสิกุล นายสำราญ ศรีแปงวงค์ นายปริญญา ฤกษ์หร่าย นายอนันต์ ผลอำนวย

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคเพื่อไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 4
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นายไผ่ ลิกค์ นายปรีชา มุสิกุล นายอนันต์ ผลอำนวย นายปริญญา ฤกษ์หร่าย

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]