สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดกำแพงเพชร มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 4 คน จากทั้งหมด 350 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดกำแพงเพชรมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ นายฮั้ว ตามไท

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2518 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกำแพงเพชร, อำเภอพรานกระต่าย และ กิ่งอำเภอลานกระบือ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอขาณุวรลักษบุรี, อำเภอคลองขลุง, กิ่งอำเภอไทรงาม และ กิ่งอำเภอคลองลาน
4 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2526 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกำแพงเพชร, อำเภอพรานกระต่าย และ กิ่งอำเภอลานกระบือ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอขาณุวรลักษบุรี, อำเภอคลองขลุง, อำเภอไทรงาม และ กิ่งอำเภอคลองลาน
พ.ศ. 2529 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกำแพงเพชร, อำเภอพรานกระต่าย และอำเภอลานกระบือ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอขาณุวรลักษบุรี, อำเภอคลองขลุง, อำเภอไทรงาม และอำเภอคลองลาน
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกำแพงเพชร, อำเภอพรานกระต่าย และอำเภอลานกระบือ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอขาณุวรลักษบุรี, อำเภอคลองขลุง, อำเภอไทรงาม, อำเภอคลองลาน และ กิ่งอำเภอทุ่งทราย
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกำแพงเพชร, อำเภอพรานกระต่าย, อำเภอลานกระบือ, อำเภอคลองลาน และ กิ่งอำเภอปางศิลาทอง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอขาณุวรลักษบุรี, อำเภอคลองขลุง, อำเภอไทรงาม,กิ่งอำเภอทุ่งทราย และ กิ่งอำเภอบึงสามัคคี
5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน และเขต 2 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2539 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกำแพงเพชร, อำเภอพรานกระต่าย, อำเภอลานกระบือ, อำเภอคลองลาน, กิ่งอำเภอปางศิลาทอง และ กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอขาณุวรลักษบุรี, อำเภอคลองขลุง, อำเภอไทรงาม,กิ่งอำเภอทรายทองวัฒนา และ กิ่งอำเภอบึงสามัคคี
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกำแพงเพชร (ยกเว้นตำบลหนองปลิง ตำบลนาบ่อคำ ตำบลคลองแม่ลาย ตำบลท่าขุนราม ตำบลทรงธรรม และตำบลวังทอง)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอลานกระบือ, อำเภอพรานกระต่าย, อำเภอเมืองกำแพงเพชร (เฉพาะตำบลหนองปลิงและตำบลลานดอกไม้) และกิ่งอำเภอโกสัมพีนคร
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอปางศิลาทอง, อำเภอคลองลาน และอำเภอเมืองกำแพงเพชร (เฉพาะตำบลนาบ่อคำ ตำบลคลองแม่ลาย ตำบลท่าขุนราม ตำบลทรงธรรม และตำบลวังทอง)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอคลองขลุง, อำเภอทรายทองวัฒนา (ยกเว้นตำบลทุ่งทอง) และอำเภอไทรงาม (ยกเว้นตำบลหนองแม่แตง)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอขาณุวรลักษบุรี, อำเภอทรายทองวัฒนา (เฉพาะตำบลทุ่งทอง), อำเภอไทรงาม (เฉพาะตำบลหนองแม่แตง) และ กิ่งอำเภอบึงสามัคคี
5 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกำแพงเพชร, อำเภอพรานกระต่าย, อำเภอคลองลาน, อำเภอลานกระบือ, อำเภอปางศิลาทอง และอำเภอโกสัมพีนคร
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอขาณุวรลักษบุรี, อำเภอคลองขลุง, อำเภอไทรงาม, อำเภอบึงสามัคคี และอำเภอทรายทองวัฒนา
5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน และเขต 2 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกำแพงเพชร (ยกเว้นตำบลสระแก้วและตำบลไตรตรึงษ์)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอโกสัมพีนคร, อำเภอพรานกระต่าย, อำเภอลานกระบือ, อำเภอไทรงาม (เฉพาะตำบลมหาชัย ตำบลหนองคล้า ตำบลหนองทอง และตำบลพานทอง) และอำเภอเมืองกำแพงเพชร (เฉพาะตำบลสระแก้ว)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอคลองลาน, อำเภอปางศิลาทอง, อำเภอคลองขลุง และอำเภอเมืองกำแพงเพชร (เฉพาะตำบลไตรตรึงษ์)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอขาณุวรลักษบุรี, อำเภอบึงสามัคคี, อำเภอทรายทองวัฒนา และอำเภอไทรงาม (เฉพาะตำบลหนองแม่แตง ตำบลหนองไม้กอง และตำบลไทรงาม)
Kamphaeng Phet Constituencies for the 2019 Elections.svg 4 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1–7; พ.ศ. 2476–2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 นายฮั้ว ตามไท
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 นายบุญช่วย ชูทรัพย์
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายประสิทธิ์ ชูพินิจ
สิงหาคม พ.ศ. 2489 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายประสิทธิ์ ชูพินิจ
พ.ศ. 2492 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายประสิทธิ์ ชูพินิจ

ชุดที่ 8–9; พ.ศ. 2500[แก้]

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคสหภูมิพรรคชาติสังคม
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายประสิทธิ์ ชูพินิจ
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายเกษม จงสวัสดิ์

ชุดที่ 10; พ.ศ. 2512[แก้]

      พรรคสหประชาไทย
เขต ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512
1 นายเกษม จงสวัสดิ์
นายประสิทธิ์ ชูพินิจ

ชุดที่ 11–12; พ.ศ. 2518–2519[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519
1 นายปรีชา มุสิกุล
นายมีชัย พันธุวร พันตำรวจตรี อร่าม จงสวัสดิ์
นายเสนาะ พึ่งเจียม

ชุดที่ 13–18; พ.ศ. 2522–2535[แก้]

      พรรคชาติไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
      พรรคสหประชาธิปไตย
      พรรครวมไทย (พ.ศ. 2529)พรรคเอกภาพ
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายมานิต สุคนธพาณิช พันตำรวจตรี อร่าม จงสวัสดิ์ นายเสนาะ พึ่งเจียม นายเสนอ พึ่งเจียม
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายเรืองวิทย์ ลิกค์ นายปรีชา มุสิกุล
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายเรืองวิทย์ ลิกค์ พันตำรวจตรี อร่าม จงสวัสดิ์ นายถวิล ฤกษ์หร่าย นายมีชัย พันธุวร
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายเรืองวิทย์ ลิกค์ นายปรีชา มุสิกุล นายเสนาะ พึ่งเจียม นายเสนอ พึ่งเจียม
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายเรืองวิทย์ ลิกค์ นายวราเทพ รัตนากร นายสนั่น สบายเมือง
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 นายเรืองวิทย์ ลิกค์ นายวราเทพ รัตนากร นายถวิล ฤกษ์หร่าย

ชุดที่ 19–20; พ.ศ. 2538–2539[แก้]

      พรรคชาติไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
เขต ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539
1 นายเรืองวิทย์ ลิกค์ นายเรืองวิทย์ ลิกค์
นางสาวคนึง ไทยประสิทธิ์ พันตำรวจโทไวพจน์ อาภรณ์รัตน์
นายปรีชา มุสิกุล
2 นายวราเทพ รัตนากร นายวราเทพ รัตนากร
นายสนั่น สบายเมือง นายถวิล ฤกษ์หร่าย

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548[แก้]

      พรรคไทยรักไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นายปรีชา มุสิกุล นายเรืองวิทย์ ลิกค์
2 นางสาวคนึง ไทยประสิทธิ์
3 พันตำรวจโทไวพจน์ อาภรณ์รัตน์
4 นายสนั่น สบายเมือง
5 นายถวิล ฤกษ์หร่าย

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทย
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
1 นายปรีชา มุสิกุล
นายสุขวิชชาญ มุสิกุล
นายสำราญ ศรีแปงวงค์
2 นายปริญญา ฤกษ์หร่าย
นายอนันต์ ผลอำนวย

ชุดที่ 24–25; พ.ศ. 2554–2562[แก้]

      พรรคเพื่อไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคพลังประชารัฐ
      พรรคพลังประชารัฐ พรรคเศรษฐกิจไทย
เขต ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562
1 นายไผ่ ลิกค์ นายไผ่ ลิกค์
2 นายปรีชา มุสิกุล พันตำรวจโทไวพจน์ อาภรณ์รัตน์
(พ้นจากตำแหน่ง)
นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์
(แทนพันตำรวจโทไวพจน์)
3 นายอนันต์ ผลอำนวย นายอนันต์ ผลอำนวย
4 นายปริญญา ฤกษ์หร่าย นายปริญญา ฤกษ์หร่าย

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (10 ก): 2. 24 Jan 2019.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]