สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ มี 3 เขตการเลือกตั้ง (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 3 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดอุตรดิตถ์มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ นายฟัก ณ สงขลา

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2518 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอทองแสนขัน, อำเภอท่าปลา, อำเภอน้ำปาด, อำเภอฟากท่า, อำเภอบ้านโคก และ อำเภอพิชัย (เฉพาะ ตำบลนาอิน และ ตำบลนายาง)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอลับแล, อำเภอตรอน และ อำเภอพิชัย (ยกเว้น ตำบลนาอิน และ ตำบลนายาง)
3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอทองแสนขัน, อำเภอท่าปลา, อำเภอน้ำปาด, อำเภอฟากท่า และ อำเภอบ้านโคก
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอลับแล, อำเภอตรอน และ อำเภอพิชัย
3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1 – 7 ; พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 นายฟัก ณ สงขลา
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายพึ่ง ศรีจันทร์
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายสุ่ม ตันติผลาผล
สิงหาคม พ.ศ. 2489 นายพึ่ง ศรีจันทร์ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายเทพ เกตุพันธุ์
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายชิ้น อยู่ถาวร (เสียชีวิต)
นายเทพ เกตุพันธุ์ (แทนนายชิ้น)

ชุดที่ 8 – 10 ; พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2512[แก้]

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคชาตินิยม
      พรรคสหภูมิ
      พรรคสหประชาไทย
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายเทพ เกตุพันธุ์ นายพึ่ง ศรีจันทร์
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายสมพงษ์ หาญประเสริฐ นายส่ง ศัลยพงศ์
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายเสริม โลกเลื่อง เรืออากาศตรีบุญยง วัฒนพงศ์

ชุดที่ 11 – 20 ; พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคสังคมชาตินิยม
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคสยามใหม่
      พรรคกิจสังคม
      พรรคชาติไทย
      พรรคสยามปฏิรูป
      พรรคชาติประชาชน (พ.ศ. 2522)
      พรรคชาติประชาธิปไตย
      พรรคสหประชาธิปไตย
      พรรคกิจประชาคม
      พรรคราษฎร (พ.ศ. 2529)
      พรรคปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525)
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคประชากรไทย
      พรรคประชากรไทยพรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2535)
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายบรรลือ น้อยมณี เรืออากาศตรีบุญยง วัฒนพงศ์ นายเปรม มาลากุล ณ อยุธยา
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 สิบเอกสนิทพงษ์ มุกดาสนิท
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายบรรลือ น้อยมณี เรืออากาศตรีบุญยง วัฒนพงศ์ นายเปรม มาลากุล ณ อยุธยา
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายบรรลือ น้อยมณี นายเชาวลิต สุขสวัสดิ์ นายเปรม มาลากุล ณ อยุธยา
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายอารมณ์ พุ่มพิริยพฤนท์ นายเชาวลิต สุขสวัสดิ์ นายเปรม มาลากุล ณ อยุธยา
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ เรืออากาศตรีบุญยง วัฒนพงศ์ นายเชาวลิต สุขสวัสดิ์
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายสุรพล เลี้ยงบำรุง
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 นายกนก ลิ้มตระกูล
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ นายอนุชาติ บรรจงศุภมิตร
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ (ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่) นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548[แก้]

      พรรคไทยรักไทย
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)พรรคไทยรักไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ นายศรัณย์ ศรัณย์เกตุ Red card.svg นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย
นายวารุจ ศิริวัฒน์ (แทนนายศรัณย์)
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นายศรัณย์ ศรัณย์เกตุ

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคกิจสังคม
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย นายวารุจ ศิริวัฒน์ นายกนก ลิ้มตระกูล

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคเพื่อไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นายกนก ลิ้มตระกูล นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]