สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

จังหวัดนนทบุรี มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 6 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 6 คน จากทั้งหมด 350 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดนนทบุรีมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ หลวงศรีเขตนคร (ปลื้ม สวนะปรีดี)

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1: ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531 · เขตเลือกตั้งที่ 1: อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ด (เฉพาะตำบลบางตลาด)
· เขตเลือกตั้งที่ 2: อำเภอบางกรวย, อำเภอบางใหญ่, อำเภอไทรน้อย, อำเภอบางบัวทอง และอำเภอปากเกร็ด (ยกเว้นตำบลบางตลาด)
4 คน
(2 เขต เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1: อำเภอเมืองนนทบุรี, อำเภอบางกรวย และอำเภอบางใหญ่
· เขตเลือกตั้งที่ 2: อำเภอไทรน้อย, อำเภอบางบัวทอง และอำเภอปากเกร็ด
5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน
ส่วนเขต 2 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1: อำเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะตำบลตลาดขวัญ ตำบลบางกระสอ ตำบลไทรม้า ตำบลบางรักน้อย ตำบลบางศรีเมือง และตำบลบางไผ่)
· เขตเลือกตั้งที่ 2: อำเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะตำบลท่าทราย ตำบลบางเขน และตำบลสวนใหญ่)
· เขตเลือกตั้งที่ 3: อำเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะตำบลบางกร่าง), อำเภอบางกรวย, อำเภอบางใหญ่ และอำเภอไทรน้อย (เฉพาะตำบลหนองเพรางาย)
· เขตเลือกตั้งที่ 4: อำเภอไทรน้อย (ยกเว้นตำบลหนองเพรางาย), อำเภอบางบัวทอง และอำเภอปากเกร็ด (เฉพาะตำบลคลองข่อย ตำบลอ้อมเกร็ด และตำบลท่าอิฐ)
· เขตเลือกตั้งที่ 5: อำเภอปากเกร็ด (ยกเว้นตำบลคลองข่อย ตำบลอ้อมเกร็ด และตำบลท่าอิฐ)
5 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548 · เขตเลือกตั้งที่ 1: อำเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะตำบลบางไผ่ ตำบลสวนใหญ่ ตำบลตลาดขวัญ และตำบลบางเขน)
· เขตเลือกตั้งที่ 2: อำเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะตำบลท่าทราย ตำบลบางกระสอ และตำบลไทรม้า) และอำเภอปากเกร็ด (เฉพาะตำบลท่าอิฐ)
· เขตเลือกตั้งที่ 3: อำเภอบางใหญ่และอำเภอบางกรวย
· เขตเลือกตั้งที่ 4: อำเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะตำบลบางศรีเมือง ตำบลบางกร่าง และตำบลบางรักน้อย) และอำเภอบางบัวทอง (เฉพาะตำบลบางรักใหญ่ ตำบลบางรักพัฒนา ตำบลพิมลราช และตำบลโสนลอย)
· เขตเลือกตั้งที่ 5: อำเภอปากเกร็ด (เฉพาะตำบลปากเกร็ด ตำบลบางพูด ตำบลบ้านใหม่ ตำบลคลองเกลือ และตำบลบางตลาด)
· เขตเลือกตั้งที่ 6: อำเภอปากเกร็ด (เฉพาะตำบลเกาะเกร็ด ตำบลอ้อมเกร็ด ตำบลบางพลับ ตำบลคลองพระอุดม ตำบลบางตะไนย์ และตำบลคลองข่อย), อำเภอบางบัวทอง (เฉพาะตำบลลำโพ ตำบลละหาร ตำบลบางบัวทอง และตำบลบางคูรัด) และอำเภอไทรน้อย
6 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1: อำเภอเมืองนนทบุรี (ยกเว้นตำบลไทรม้าและตำบลบางรักน้อย), อำเภอบางกรวย และอำเภอบางใหญ่
· เขตเลือกตั้งที่ 2: อำเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะตำบลไทรม้าและตำบลบางรักน้อย), อำเภอปากเกร็ด, อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย
6 คน
(2 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1: อำเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะตำบลบางเขน ตำบลตลาดขวัญ ตำบลสวนใหญ่ ตำบลบางไผ่ ตำบลบางศรีเมือง และตำบลบางกร่าง)
· เขตเลือกตั้งที่ 2: อำเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะตำบลท่าทราย ตำบลบางกระสอ ตำบลไทรม้า และตำบลบางรักน้อย) และอำเภอปากเกร็ด (เฉพาะตำบลท่าอิฐ)
· เขตเลือกตั้งที่ 3: อำเภอบางกรวยและอำเภอบางใหญ่ (เฉพาะตำบลบางใหญ่ ตำบลบางแม่นาง ตำบลบางม่วง และตำบลบางเลน)
· เขตเลือกตั้งที่ 4: อำเภอปากเกร็ด (เฉพาะตำบลปากเกร็ด ตำบลบางพูด ตำบลบ้านใหม่ ตำบลคลองเกลือ ตำบลบางตลาด และตำบลเกาะเกร็ด)
· เขตเลือกตั้งที่ 5: อำเภอปากเกร็ด (เฉพาะตำบลบางตะไนย์ ตำบลคลองพระอุดม ตำบลคลองข่อย ตำบลบางพลับ และตำบลอ้อมเกร็ด), อำเภอบางบัวทอง (เฉพาะตำบลพิมลราช ตำบลโสนลอย ตำบลบางรักพัฒนา และตำบลบางรักใหญ่) และอำเภอบางใหญ่ (เฉพาะตำบลเสาธงหิน)
· เขตเลือกตั้งที่ 6: อำเภอไทรน้อย, อำเภอบางใหญ่ (เฉพาะตำบลบ้านใหม่) และอำเภอบางบัวทอง (เฉพาะตำบลบางคูรัด ตำบลบางบัวทอง ตำบลละหาร และตำบลลำโพ)
Nonthaburi Constituencies for MPs 2011.svg 6 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557 · เขตเลือกตั้งที่ 1: อำเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะตำบลบางเขน ตำบลตลาดขวัญ ตำบลสวนใหญ่ ตำบลบางไผ่ และตำบลบางศรีเมือง)
· เขตเลือกตั้งที่ 2: อำเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะตำบลท่าทราย ตำบลบางกระสอ และตำบลไทรม้า) และอำเภอปากเกร็ด (เฉพาะตำบลท่าอิฐ)
· เขตเลือกตั้งที่ 3: อำเภอบางกรวยและอำเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะตำบลบางกร่างและตำบลบางรักน้อย)
· เขตเลือกตั้งที่ 4: อำเภอบางใหญ่และอำเภอบางบัวทอง (เฉพาะตำบลบางคูรัด)
· เขตเลือกตั้งที่ 5: อำเภอปากเกร็ด (เฉพาะตำบลปากเกร็ด ตำบลบางพูด ตำบลบ้านใหม่ ตำบลคลองเกลือ และตำบลบางตลาด)
· เขตเลือกตั้งที่ 6: อำเภอปากเกร็ด (เฉพาะตำบลเกาะเกร็ด ตำบลคลองพระอุดม ตำบลบางพลับ และตำบลอ้อมเกร็ด) และอำเภอบางบัวทอง (เฉพาะตำบลพิมลราช ตำบลโสนลอย ตำบลบางรักพัฒนา และตำบลบางรักใหญ่)
· เขตเลือกตั้งที่ 7: อำเภอไทรน้อย, อำเภอบางบัวทอง (เฉพาะตำบลบางบัวทอง ตำบลละหาร และตำบลลำโพ) และอำเภอปากเกร็ด (เฉพาะตำบลคลองข่อยและตำบลบางตะไนย์)
Nonthaburi Constituencies for MPs 2014.svg 7 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2562 · เขตเลือกตั้งที่ 1: อำเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะตำบลบางเขน ตำบลบางกระสอ และตำบลท่าทราย) และอำเภอปากเกร็ด (เฉพาะตำบลท่าอิฐ ตำบลอ้อมเกร็ด ตำบลบางพลับ และตำบลเกาะเกร็ด)
· เขตเลือกตั้งที่ 2: อำเภอเมืองนนทบุรี (ยกเว้นตำบลบางเขน ตำบลบางกระสอ และตำบลท่าทราย)
· เขตเลือกตั้งที่ 3: อำเภอบางกรวยและอำเภอบางใหญ่ (เฉพาะตำบลบางใหญ่ ตำบลบ้านใหม่ และตำบลบางแม่นาง)
· เขตเลือกตั้งที่ 4: อำเภอปากเกร็ด (ยกเว้นตำบลท่าอิฐ ตำบลอ้อมเกร็ด ตำบลบางพลับ และตำบลเกาะเกร็ด)
· เขตเลือกตั้งที่ 5: อำเภอบางใหญ่ (เฉพาะตำบลบางม่วง ตำบลบางเลน และตำบลเสาธงหิน) และอำเภอบางบัวทอง (เฉพาะตำบลบางรักใหญ่ ตำบลบางรักพัฒนา ตำบลพิมลราช และตำบลโสนลอย)
· เขตเลือกตั้งที่ 6: อำเภอไทรน้อยและอำเภอบางบัวทอง (เฉพาะตำบลบางบัวทอง ตำบลละหาร ตำบลลำโพ และตำบลบางคูรัด)
Nonthaburi Constituencies for the 2019 Elections.svg 6 คน (เขตละ 1 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1–7; พ.ศ. 2476–2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 หลวงศรีเขตนคร (ปลื้ม สวนะปรีดี)
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 ร้อยตำรวจเอก ฟุ้ง ระงับภัย
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 นายทองอยู่ เอี่ยมบุญอิ่ม
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายทองอยู่ เอี่ยมบุญอิ่ม[2]
สิงหาคม พ.ศ. 2489 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายกุหลาบ แก้ววิมล
พ.ศ. 2492 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 พันตรี หลวงราชเวชชพิศาล

ชุดที่ 8–9; พ.ศ. 2500[แก้]

      พรรคธรรมาธิปัตย์ (พ.ศ. 2498)
      พรรคสหภูมิพรรคชาติสังคม
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายทนง นิยมะสินธุ์
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายทนง นิยมะสินธุ์

ชุดที่ 10–13; พ.ศ. 2512–2522[แก้]

      พรรคสหประชาไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายเติม ทับทิมทอง นายประยูร จอประยูร
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายแสวง ศรีมาเสริม
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 ร้อยเอก ชะโลม รัตนเสถียร
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายถวิล จันทร์ประสงค์

ชุดที่ 14–15; พ.ศ. 2526–2529[แก้]

      พรรคประชากรไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายประยูร จอประยูร ร้อยเอก ชะโลม รัตนเสถียร นายถวิล จันทร์ประสงค์
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายประชุม รัตนเพียร

ชุดที่ 16–18; พ.ศ. 2531–2535[แก้]

      พรรคประชากรไทย
      พรรคชาติไทย
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคพลังธรรม
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายประกอบ สังข์โต นายสนม เธียร์นนท์ นายถวิล จันทร์ประสงค์ นายประชุม รัตนเพียร
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นางพิมพา จันทร์ประสงค์ นายถวิล จันทร์ประสงค์ นายอุดมเดช รัตนเสถียร
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535

ชุดที่ 19–20; พ.ศ. 2538–2539[แก้]

      พรรคประชากรไทย
      พรรคพลังธรรม
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคประชากรไทยพรรคราษฎร (พ.ศ. 2541)
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 นายประกอบ สังข์โต นายสำเร็จ อัจฉริยะประสิทธิ์ นางพิมพา จันทร์ประสงค์ นายถวิล จันทร์ประสงค์ นายอุดมเดช รัตนเสถียร
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นายประกอบ สังข์โต นายสำเร็จ อัจฉริยะประสิทธิ์ นางพิมพา จันทร์ประสงค์ นายฉลอง เรี่ยวแรง นายสุชาติ บรรดาศักดิ์

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548[แก้]

      พรรคไทยรักไทย
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นายอุดมเดช รัตนเสถียร นายนิทัศน์ ศรีนนท์
2 นายนิทัศน์ ศรีนนท์ นายอุดมเดช รัตนเสถียร
3 นางพิมพา จันทร์ประสงค์ Yellow card.svg นางพิมพา จันทร์ประสงค์
นายสำเร็จ อัจฉริยะประสิทธิ์
(แทนนางพิมพา/เสียชีวิต)
นางพิมพา จันทร์ประสงค์
(แทนนายสำเร็จ)
4 พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย
5 นายสุชาติ บรรดาศักดิ์
6 นายฉลอง เรี่ยวแรง

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทย
      พรรคพลังประชาชนพรรคภูมิใจไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
1 นายอุดมเดช รัตนเสถียร
นายนิทัศน์ ศรีนนท์
นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์
2 นายสมบัติ สิทธิกรวงศ์ (เสียชีวิต)
นายณรงค์ จันทนดิษฐ (แทนนายสมบัติ)
นายทศพล เพ็งส้ม
พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย

ชุดที่ 24–25; พ.ศ. 2554–2562[แก้]

      พรรคเพื่อไทย
      พรรคพลังประชารัฐ
เขต ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562
1 นายนิทัศน์ ศรีนนท์ นางเจริญ เรี่ยวแรง
2 นายอุดมเดช รัตนเสถียร นายจิรพงศ์ ทรงวัชราภรณ์
3 นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์
4 นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร
5 นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์
6 นายฉลอง เรี่ยวแรง นายภณณัฎฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (10 ก): 2. 24 มกราคม 2562. Check date values in: |date= (help)
  2. ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์, "นักการเมืองถิ่นจังหวัดนนทบุรี", สถาบันพระปกเกล้า, ชุดสำรวจเพื่อนประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น, ธันวาคม 2553, เข้าถึงได้เมื่อ 4 ตุลาคม 2563[1]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]