สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

จังหวัดระยอง มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 4 คน จากทั้งหมด 350 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดระยองมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ หลวงประสานนฤชิต (เดิม อนุกระหานนท์)

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2518 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองระยอง (ยกเว้นตำบลแกลง)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแกลง, อำเภอวังจันทร์, อำเภอเมืองระยอง (เฉพาะตำบลแกลง) และ กิ่งอำเภอเขาชะเมา
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบ้านค่าย, อำเภอปลวกแดง, อำเภอบ้านฉาง และ กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา
3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองระยอง [เฉพาะตำบลปากน้ำ ตำบลท่าประดู่ ตำบลเชิงเนิน ตำบลน้ำคอก ตำบลนาตาขวัญ ตำบลบ้านแลง ตำบลตะพง ตำบลเพ ตำบลแกลง ตำบลกะเฉด (ในเขตเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด) และตำบลเนินพระ (ในเขตเทศบาลนครระยอง)]
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแกลงและอำเภอเมืองระยอง [เฉพาะตำบลสำนักทองและตำบลกะเฉด (นอกเขตเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด)]
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบ้านค่าย, อำเภอปลวกแดง, อำเภอวังจันทร์ และ กิ่งอำเภอเขาชะเมา
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอบ้านฉาง, อำเภอเมืองระยอง [เฉพาะตำบลห้วยโป่ง ตำบลมาบตาพุด ตำบลทับมา และตำบลเนินพระ (นอกเขตเทศบาลนครระยอง)] และ กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา
4 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอบ้านฉาง, อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอเมืองระยอง (ยกเว้นตำบลสำนักทองและตำบลกะเฉด)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแกลง, อำเภอเขาชะเมา, อำเภอวังจันทร์, อำเภอปลวกแดง, อำเภอบ้านค่าย และอำเภอเมืองระยอง (เฉพาะตำบลสำนักทองและตำบลกะเฉด)
4 คน
(2 เขต เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองระยอง [ยกเว้นตำบลห้วยโป่ง ตำบลมาบตาพุด ตำบลทับมา และตำบลเนินพระ (นอกเขตเทศบาลนครระยอง)]
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแกลงและอำเภอเขาชะเมา
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอวังจันทร์, อำเภอบ้านค่าย, อำเภอปลวกแดง และอำเภอนิคมพัฒนา [เฉพาะตำบลมะขามคู่ ตำบลพนานิคม และตำบลนิคมพัฒนา (นอกเขตเทศบาลตำบลมาบข่า)]
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอบ้านฉาง, อำเภอเมืองระยอง [เฉพาะตำบลห้วยโป่ง ตำบลมาบตาพุด ตำบลทับมา และตำบลเนินพระ (นอกเขตเทศบาลนครระยอง)] และอำเภอนิคมพัฒนา [เฉพาะตำบลมาบข่าและตำบลนิคมพัฒนา (ในเขตเทศบาลตำบลมาบข่า)]
Rayong Constituencies for MPs 2014.svg 4 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองระยอง [ยกเว้นตำบลห้วยโป่ง ตำบลมาบตาพุด ตำบลทับมา และตำบลเนินพระ (นอกเขตเทศบาลนครระยอง)]
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแกลง, อำเภอเขาชะเมา และอำเภอวังจันทร์
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบ้านค่าย, อำเภอปลวกแดง และอำเภอนิคมพัฒนา [ยกเว้นตำบลมาบข่า (ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด)][2]
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอบ้านฉาง, อำเภอเมืองระยอง [เฉพาะตำบลห้วยโป่ง ตำบลมาบตาพุด ตำบลทับมา และตำบลเนินพระ (นอกเขตเทศบาลนครระยอง)] และอำเภอนิคมพัฒนา [เฉพาะตำบลมาบข่า (ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด)][2]
Rayong Constituencies for the 2019 Elections.svg 4 คน (เขตละ 1 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1–7; พ.ศ. 2476–2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 หลวงประสานนฤชิต (เดิม อนุกระหานนท์)
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายเสกล เจตสมมา
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
สิงหาคม พ.ศ. 2489 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
พ.ศ. 2492 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์

ชุดที่ 8–10; พ.ศ. 2500–2512[แก้]

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512

ชุดที่ 11–13; พ.ศ. 2518–2522[แก้]

      พรรคสันติชน
      พรรคเกษตรสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายชำนาญ ผุดผ่อง นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 นายสริน ก้องกฤษฎา นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายสิน กุมภะ นายหอม ทองประเสริฐ

ชุดที่ 14–20; พ.ศ. 2526–2539[แก้]

      พรรคกิจสังคม
      พรรคชาติไทย
      พรรคสหประชาธิปไตย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคราษฎร (พ.ศ. 2529)
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายสิน กุมภะ นายหอม ทองประเสริฐ นายเสริมศักดิ์ การุญ
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายสมศักดิ์ ชาญด้วยกิจ พลโทฉลอม วิสมล นายเสริมศักดิ์ การุญ
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายสิน กุมภะ นายสมศักดิ์ ชาญด้วยกิจ นายเสริมศักดิ์ การุญ
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายสิน กุมภะ นายยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ นายเสริมศักดิ์ การุญ
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 นายจักรพันธุ์ ยมจินดา นายยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 นายปิยะ ปิตุเดชะ นายยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ นายเสริมศักดิ์ การุญ
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นายยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ นายเสริมศักดิ์ การุญ

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคไทยรักไทย
      พรรคชาติไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 4
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นายสาธิต ปิตุเตชะ นายสิน กุมภะ นายปิยะ ปิตุเตชะ
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นายยงยศ อรุณเวสสะเศรษฐ ร้อยตรีกฤษฎา การุญ นายธารา ปิตุเตชะ นายปราโมทย์ วีระพันธ์

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายสาธิต ปิตุเตชะ นายวิชัย ล้ำสุทธิ นายธารา ปิตุเตชะ นายบัญญัติ เจตนจันทร์

ชุดที่ 24–25; พ.ศ. 2554–2562[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคพลังประชารัฐ
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 4
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นายสาธิต ปิตุเตชะ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ นายธารา ปิตุเตชะ นายวิชัย ล้ำสุทธิ
ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562 นายสมพงษ์ โสภณ

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (10 ก): 2. 24 มกราคม 2562. Check date values in: |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] เรื่อง จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๐ ก วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (15 ก): 18. 5 กุมภาพันธ์ 2562. Check date values in: |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]