สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ มี 6 เขตการเลือกตั้ง[1] (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 6 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดเพชรบูรณ์มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ ขุนอินทรภักดี (ทองอิน ทองมาก)[2]

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2518 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเพชรบูรณ์, อำเภอหล่มสัก และ อำเภอหล่มเก่า
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองไผ่, อำเภอวิเชียรบุรี, อำเภอชนแดน และ กิ่งอำเภอศรีเทพ
4 คน (2 เขต เขตละ 4 คน)
พ.ศ. 2519 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเพชรบูรณ์, อำเภอหล่มสัก และ อำเภอหล่มเก่า
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองไผ่, อำเภอวิเชียรบุรี, อำเภอชนแดน, กิ่งอำเภอศรีเทพ และ กิ่งอำเภอบึงสามพัน
พ.ศ. 2522 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเพชรบูรณ์, อำเภอหล่มสัก, อำเภอหล่มเก่า, อำเภอชนแดน และ กิ่งอำเภอน้ำหนาว
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองไผ่, อำเภอวิเชียรบุรี, อำเภอศรีเทพ และ กิ่งอำเภอบึงสามพัน
5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 2 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2526 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเพชรบูรณ์, อำเภอหล่มสัก, อำเภอหล่มเก่า, อำเภอชนแดน และ กิ่งอำเภอน้ำหนาว
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองไผ่, อำเภอวิเชียรบุรี, อำเภอศรีเทพ และ อำเภอบึงสามพัน
พ.ศ. 2529 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเพชรบูรณ์, อำเภอหล่มสัก, อำเภอหล่มเก่า, กิ่งอำเภอน้ำหนาว, กิ่งอำเภอเขาค้อ และ กิ่งอำเภอวังโป่ง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองไผ่, อำเภอวิเชียรบุรี, อำเภอชนแดน, อำเภอศรีเทพ และ อำเภอบึงสามพัน
6 คน (2 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเพชรบูรณ์, อำเภอหล่มสัก, อำเภอหล่มเก่า, อำเภอน้ำหนาว, อำเภอเขาค้อ และ อำเภอวังโป่ง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองไผ่, อำเภอวิเชียรบุรี, อำเภอชนแดน, อำเภอศรีเทพ และ อำเภอบึงสามพัน
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเพชรบูรณ์, อำเภอหล่มสัก, อำเภอหล่มเก่า, อำเภอน้ำหนาว และ อำเภอเขาค้อ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองไผ่, อำเภอชนแดน และ อำเภอวังโป่ง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอวิเชียรบุรี, อำเภอบึงสามพัน และ อำเภอศรีเทพ
7 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 2 และ เขต 3 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (เฉพาะ ตำบลบ้านโคก ตำบลสะเดียง ตำบลนางั่ว ตำบลท่าพล ตำบลดงมูลเหล็ก ตำบลชอนไพร ตำบลนาป่า ตำบลน้ำร้อน ตำบลห้วยใหญ่ และ ตำบลในเมือง)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (เฉพาะ ตำบลห้วยสะแก ตำบลนายม ตำบลระวิง และ ตำบลตะเบาะ), อำเภอชนแดน (เฉพาะ ตำบลซับพุทรา) และ อำเภอหนองไผ่ (ยกเว้น ตำบลบ้านโภชน์ และ ตำบลเพชรละคร)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (เฉพาะ ตำบลวังชมภู), อำเภอชนแดน (ยกเว้นต ำบลซับพุทรา) และ อำเภอวังโป่ง
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (เฉพาะ ตำบลป่าเลา และ ตำบลบ้านโคก), อำเภอน้ำหนาว, อำเภอหล่มเก่า, อำเภอเขาค้อ และ อำเภอหล่มสัก (เฉพาะ ตำบลฝายนาแซง ตำบลหนองสว่าง ตำบลน้ำเฮี้ย และ ตำบลท่าอิบุญ)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอบึงสามพัน, อำเภอวิเชียรบุรี (เฉพาะ ตำบลโคกปรง ตำบลยางสาว ตำบลท่าโรง และ ตำบลน้ำร้อน) และ อำเภอหนองไผ่ (เฉพาะ ตำบลบ้านโภชน์ และ ตำบลเพชรละคร)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอศรีเทพ และ อำเภอวิเชียรบุรี (ยกเว้น ตำบลโคกปรง ตำบลยางสาว ตำบลท่าโรง และ ตำบลน้ำร้อน)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอหล่มสัก (เฉพาะ ตำบลฝายนาแซง ตำบลหนองสว่าง ตำบลน้ำเฮี้ย และ ตำบลท่าอิบุญ)
7 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเพชรบูรณ์, อำเภอหล่มสัก, อำเภอหล่มเก่า, อำเภอน้ำหนาว และ อำเภอเขาค้อ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองไผ่, อำเภอวิเชียรบุรี, อำเภอชนแดน, อำเภอวังโป่ง, อำเภอศรีเทพ และ อำเภอบึงสามพัน
6 คน (2 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (เฉพาะ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ตำบลชอนไพร เทศบาลตำบลวังชมภู ตำบลนาป่า ตำบลตะเบาะ ตำบลนายม ตำบลบ้านโตก ตำบลวังชมภู ตำบลสะเดียง ตำบลน้ำร้อน ตำบลป่าเลา ตำบลห้วยสะแก ตำบลบ้านโคก ตำบลระวิง และ ตำบลดงมูลเหล็ก)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (เฉพาะ เทศบาลตำบลท่าพล ตำบลท่าพล เทศบาลตำบลนางั่ว และ ตำบลห้วยใหญ่), อำเภอหล่มสัก (เฉพาะ เทศบาลเมืองหล่มสัก ตำบลบุ่งน้ำเต้า ตำบลตาลเดี่ยว ตำบลบ้านกลาง ตำบลวัดป่า ตำบลช้างตะลูด ตำบลหนองไขว่ ตำบลบ้านไร่ ตำบลลานป่า ตำบลปากดุก และ ตำบลบุ่งคล้า) และ อำเภอเขาค้อ
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอหล่มเก่า, อำเภอน้ำหนาว และ อำเภอหล่มสัก (เฉพาะ ตำบลปากช่อง ตำบลบ้านโสก ตำบลฝายนาแซง ตำบลบ้านติ้ว ตำบลหนองสว่าง ตำบลห้วยไร่ ตำบลน้ำเฮี้ย ตำบลน้ำก้อ ตำบลสักหลง ตำบลน้ำชุน ตำบลท่าอิบุญ และ ตำบลบ้านหวาย )
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอชนแดน, อำเภอวังโป่ง และ อำเภอหนองไผ่ (เฉพาะ เทศบาลตำบลหนองไผ่ เทศบาลตำบลนาเฉลียง เทศบาลตำบลเฉลียงทอง ตำบลห้วยโป่ง ตำบลยางงาม ตำบลหนองไผ่ และ เทศบาลตำบลบัววัฒนา)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอบึงสามพัน, อำเภอหนองไผ่ (เฉพาะ เทศบาลตำบลบ่อไทย ตำบลเพชรละคร ตำบลกองทูล ตำบลวังท่าดี ตำบลบ้านโภชน์ ตำบลวังโบสถ์ ตำบลท่าแดง และ ตำบลท่าด้วง) และ อำเภอวิเชียรบุรี (เฉพาะ ตำบลสามแยก ตำบลซับน้อย ตำบลโคกปรง ตำบลซับสมบูรณ์ และ ตำบลบึงกระจับ)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอศรีเทพ และ อำเภอวิเชียรบุรี (เฉพาะ เทศบาลตำบลวิเชียรบุรี เทศบาลตำบลพุเตย ตำบลพุเตย ตำบลพุขาม ตำบลท่าโรง ตำบลภูน้ำหยด ตำบลสระประดู่ ตำบลวังใหญ่ ตำบลน้ำร้อน ตำบลยางสาว และตำบลบ่อรัง)
6 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1 – 7 ; พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 ขุนอินทรภักดี (ทองอิน ทองมาก)
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 ขุนอนุสรสิทธิกรรม (ทองดี วัชโรทยาน)
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายเชื้อ สนั่นเมือง
สิงหาคม พ.ศ. 2489 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 ร้อยตำรวจโทสงกรานต์ อุดมสิทธิ์
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 พันตำรวจตรีสงกรานต์ อุดมสิทธิ์

ชุดที่ 8 – 9 ; พ.ศ. 2500[แก้]

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคชาตินิยม
ชุดที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ชุดที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2500
พันตำรวจตรีสงกรานต์ อุดมสิทธิ์ นายมนัส พรหมบุญ
ร้อยตำรวจตรีชัยชาญ งามสง่า ร้อยตำรวจตรีชัยชาญ งามสง่า

ชุดที่ 10 ; พ.ศ. 2512[แก้]

      พรรคสหประชาไทย
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512
1 เรือตรีสุพจน์ ตั้งตระกูล
2 พันตำรวจตรีสงกรานต์ อุดมสิทธิ์
3 นายปัญจะ เกสรทอง

ชุดที่ 11 – 12 ; พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2519[แก้]

      พรรคธรรมสังคม
      พรรคเกษตรสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
เขต ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519
1 นายเทียนชัย อุทัยวงศ์ เรือตรีสุพจน์ ตั้งตระกูล
นายปัญจะ เกสรทอง
2 นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์
นายเกษม บุตรขุนทอง

ชุดที่ 13 – 14 ; พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2526[แก้]

      พรรคกิจสังคม
      พรรคเกษตรสังคม
      พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2522)
      พรรคชาติไทย
      พรรคก้าวหน้า
      พรรคชาติประชาธิปไตย
เขต ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526
1 นายจรัส พั้วช่วย
นายปัญจะ เกสรทอง นายปัญจะ เกสรทอง
นายไพศาล จันทรภักดี นายไพศาล จันทรภักดี
2 นายพล กุรุพิลวคุปต์ นายเกษม บุตรขุนทอง
นายบัญญัติ ทือเกาะ นายวิเชียร สอนน้อย

ชุดที่ 15 – 18 ; พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2535[แก้]

      พรรคราษฎร (พ.ศ. 2529)
      พรรคกิจประชาคม (2529) → พรรคเอกภาพ (2531)
      พรรคชาติไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรครวมไทย (2529) → พรรคเอกภาพ (2531)
      พรรคพลังธรรม
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
      พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2535)
      พรรคความหวังใหม่
เขต ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 ชุดที่ 17 เดือน มีนาคม 2535 ชุดที่ 18 เดือน กันยายน 2535
1 นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์ นายไพศาล จันทรภักดี
นายจรัส พั้วช่วย นายจรัส พั้วช่วย
นายปัญจะ เกสรทอง นายปัญจะ เกสรทอง
2 นายเอี่ยม ทองใจสด นายเอี่ยม ทองใจสด
เรือตรีสุพจน์ ตั้งตระกูล เรือตรีสุพจน์ ตั้งตระกูลไท เรือตรีสุพจน์ ตั้งตระกูลไท
นายวิเชียร สอนน้อย นายแก้ว บัวสุวรรณ นายเกษม บุตรขุนทอง นายแก้ว บัวสุวรรณ

ชุดที่ 19 – 20 ; พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
      พรรคนำไทย
      พรรคพลังธรรม
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคชาติไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
เขต ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539
1 นายปัญจะ เกสรทอง นายปัญจะ เกสรทอง
พลตำรวจตรีประธาน สว่างวโรรส นายไพศาล จันทรภักดี
นายจรัส พั้วช่วย นายจรัส พั้วช่วย
2 นายสันติ พร้อมพัฒน์
พันจ่าอากาศโทกิตติคุณ นาคะบุตร นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์
3 นายแก้ว บัวสุวรรณ
นายเอี่ยม ทองใจสด นายเอี่ยม ทองใจสด

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548[แก้]

      พรรคไทยรักไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย
เขต ชุดที่ 21[3] พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22[4] พ.ศ. 2548
1 นายเรวัต แสงวิจิตร Red card.svg นายเรวัต แสงวิจิตร
นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ (แทนนายเรวัต)
2 นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์
3 นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์
4 นายณรงค์กร ชวาลสันตติ Red card.svg นายณรงค์กร ชวาลสันตติ
นายจรัส พั้วช่วย (แทนนายณรงค์กร)
5 พันจ่าอากาศโทกิตติคุณ นาคะบุตร
6 นายแก้ว บัวสุวรรณ นายเอี่ยม ทองใจสด
7 นายไพศาล จันทรภักดี

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
      พรรคชาติไทยพรรคชาติไทยพัฒนา
      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 23[5] พ.ศ. 2550
1 นายจักรัตน์ พั้วช่วย
นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์
นายสุทัศน์ จันทร์แสงศรี Yellow card.svg
นายณรงค์กร ชวาลสันตติ (แทนนายสุทัศน์)
2 นายเอี่ยม ทองใจสด
นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคเพื่อไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554
1 นายสุทัศน์ จันทร์แสงศรี
2 นายจักรัตน์ พั้วช่วย
3 นายยุพราช บัวอินทร์
4 นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
5 นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์
6 นายเอี่ยม ทองใจสด

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘, ตอน ๑๙ก, ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๒๙
  2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งครั้งแรก จาก เว็บไซต์ สำนักข่าวออนไลน์อาร์วายทีไนน์
  3. ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ 21 จาก เว็บไซต์ รัฐสภาไทย
  4. ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ 22 จาก เว็บไซต์ รัฐสภาไทย
  5. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 23 จาก เว็บไซต์ รัฐสภาไทย

ดูเพิ่ม[แก้]