สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

จังหวัดมหาสารคาม มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 5 เขต (พ.ศ. 2554)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 5 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดมหาสารคามมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดแรก คือ พระยาสารคามคณาภิบาล (อนงค์ พยัคฆันตร์) และ นายทองม้วน อัตถากร[2]

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2480 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอตลาด, อำเภอโกสุมพิสัย, อำเภอโคกพระ และอำเภอกมลาไสย
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอยางตลาด, อำเภอหลุม, อำเภอสหัสขันธ์ และอำเภอกุฉินารายณ์
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบรบือ, อำเภอวาปีปทุม และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองมหาสารคามและอำเภอวาปีปทุม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบรบือ, อำเภอโกสุมพิสัย และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอกันทรวิชัย, อำเภอยางตลาด และ อำเภอกมลาไสย
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอกาฬสินธุ์, อำเภอสหัสขันธ์ และอำเภอกุฉินารายณ์
พ.ศ. 2491 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 4 คน (เขตละ 4 คน)
พ.ศ. 2518 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอโกสุมพิสัย, อำเภอบรบือ, อำเภอนาเชือก, อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย, อำเภอวาปีปทุม และ กิ่งอำเภอนาดูน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองมหาสารคาม, อำเภอกันทรวิชัย และอำเภอเชียงยืน
5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน และเขต 2 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอโกสุมพิสัย, อำเภอบรบือ, อำเภอนาเชือก, อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย, อำเภอวาปีปทุม และ กิ่งอำเภอนาดูน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองมหาสารคาม, อำเภอกันทรวิชัย, อำเภอเชียงยืน และ กิ่งอำเภอแกดำ
พ.ศ. 2526 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอโกสุมพิสัย, อำเภอบรบือ, อำเภอนาเชือก, อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย, อำเภอวาปีปทุม และอำเภอนาดูน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองมหาสารคาม, อำเภอกันทรวิชัย, อำเภอเชียงยืน และ กิ่งอำเภอแกดำ
พ.ศ. 2529 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองมหาสารคาม, อำเภอวาปีปทุม, อำเภอกันทรวิชัย, อำเภอเชียงยืน และ กิ่งอำเภอแกดำ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอโกสุมพิสัย, อำเภอบรบือ, อำเภอนาเชือก, อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอำเภอนาดูน
6 คน (2 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2531 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองมหาสารคาม, อำเภอวาปีปทุม, อำเภอกันทรวิชัย, อำเภอเชียงยืน และอำเภอแกดำ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอโกสุมพิสัย, อำเภอบรบือ, อำเภอนาเชือก, อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอำเภอนาดูน
พ.ศ. 2535/1 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองมหาสารคาม, อำเภอวาปีปทุม, อำเภอกันทรวิชัย, อำเภอเชียงยืน และอำเภอแกดำ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอโกสุมพิสัย, อำเภอบรบือ, อำเภอนาเชือก, อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย, อำเภอนาดูน และ กิ่งอำเภอยางสีสุราช
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองมหาสารคาม, อำเภอวาปีปทุม, อำเภอกันทรวิชัย, อำเภอเชียงยืน และอำเภอแกดำ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอโกสุมพิสัย, อำเภอบรบือ, อำเภอนาเชือก, อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย, อำเภอนาดูน, กิ่งอำเภอยางสีสุราช และ กิ่งอำเภอกุดรัง
พ.ศ. 2539 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองมหาสารคาม, อำเภอวาปีปทุม, อำเภอกันทรวิชัย, อำเภอเชียงยืน และอำเภอแกดำ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอโกสุมพิสัย, อำเภอบรบือ, อำเภอนาเชือก, อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย, อำเภอนาดูน, อำเภอยางสีสุราช และ กิ่งอำเภอกุดรัง
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองมหาสารคามและอำเภอกันทรวิชัย (เฉพาะตำบลเขวาใหญ่)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอวาปีปทุม, อำเภอแกดำ และ อำเภอบรบือ (เฉพาะตำบลหนองม่วง ตำบลยาง และตำบลบัวมาศ)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย, อำเภอนาดูนและอำเภอยางสีสุราช
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอบรบือ (ยกเว้นตำบลหนองม่วง ตำบลยาง และตำบลบัวมาศ) และ อำเภอนาเชือก
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอโกสุมพิสัย และ กิ่งอำเภอกุดรัง
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอกันทรวิชัย (ยกเว้นตำบลเขวาใหญ่), อำเภอเชียงยืน และ กิ่งอำเภอชื่นชม
6 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองมหาสารคาม, อำเภอโกสุมพิสัย, อำเภอกันทรวิชัย, อำเภอเชียงยืน, อำเภอกุดรัง และอำเภอชื่นชม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอวาปีปทุม, อำเภอบรบือ, อำเภอนาเชือก, อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย, อำเภอนาดูน, อำเภอแกดำ และอำเภอยางสีสุราช
6 คน (2 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองมหาสารคาม (ยกเว้นตำบลลาดพัฒนาและตำบลท่าสองคอน), อำเภอบรบือ (เฉพาะตำบลบ่อใหญ่ ตำบลหนองโก ตำบลหนองม่วง และตำบลยาง) และอำเภอแกดำ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอวาปีปทุมและอำเภอบรบือ (ยกเว้นตำบลบ่อใหญ่ ตำบลหนองโก ตำบลหนองม่วง และตำบลยาง)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย, อำเภอยางสีสุราช, อำเภอนาดูน และอำเภอนาเชือก (เฉพาะ ตำบลหนองโพธิ์ ตำบลสันป่าตอง ตำบลหนองกุง ตำบลหนองเม็ก และตำบลนาเชือก)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอนาเชือก (ยกเว้นตำบลหนองโพธิ์ ตำบลสันป่าตอง ตำบลหนองกุง ตำบลหนองเม็ก และตำบลนาเชือก), อำเภอกุดรัง และอำเภอโกสุมพิสัย
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอเมืองมหาสารคาม (เฉพาะตำบลลาดพัฒนาและตำบลท่าสองคอน), อำเภอเชียงยืน, อำเภอชื่นชม และอำเภอกันทรวิชัย
5 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองมหาสารคาม, อำเภอแกดำ และอำเภอโกสุมพิสัย (เฉพาะตำบลแก้งแก)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอวาปีปทุมและอำเภอบรบือ (ยกเว้นตำบลวังไชย ตำบลโนนแดง ตำบลหนองคูขาด และตำบลโนนราษี)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย, อำเภอยางสีสุราช, อำเภอนาดูน และอำเภอนาเชือก (ยกเว้นตำบลสำโรง ตำบลหนองแดง ตำบลปอพาน ตำบลหนองเม็ก และตำบลหนองเรือ)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอกุดรัง, อำเภอนาเชือก (เฉพาะตำบลสำโรง ตำบลหนองแดง ตำบลปอพาน ตำบลหนองเม็ก และตำบลหนองเรือ), อำเภอโกสุมพิสัย (เฉพาะตำบลหัวขวาง ตำบลยางน้อย ตำบลวังยาว ตำบลเขวาไร่ ตำบลแพง ตำบลหนองเหล็ก ตำบลเหล่า ตำบลหนองบอน ตำบลโพนงาม ตำบลยางท่าแจ้ง ตำบลหนองกุงสวรรค์ และตำบลดอนกลาง) และอำเภอบรบือ (เฉพาะตำบลวังไชย ตำบลโนนแดง ตำบลหนองคูขาด และตำบลโนนราษี)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอกันทรวิชัย, อำเภอเชียงยืน, อำเภอชื่นชม และอำเภอโกสุมพิสัย (เฉพาะตำบลหนองบัว ตำบลแห่ใต้ ตำบลเลิงใต้ และตำบลเขื่อน)
5 คน (เขตละ 1 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1; พ.ศ. 2476[แก้]

ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476[3]
พระยาสารคามคณาภิบาล (อนงค์ พยัคฆันตร์)
นายทองม้วน อัตถากร

ชุดที่ 2–4; พ.ศ. 2480–2489[แก้]

เขต ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 ชุดที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2489 ชุดที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2489
เลือกตั้งเพิ่มเติม
1 ขุนจรรยาวิเศษ (บุณยนิตย์ บุญเที่ยง) นายทองม้วน อัตถากร หลวงอังคณานุรักษ์ นายจำลอง ดาวเรือง
2 นายทองดี ณ กาฬสินธุ์ นายกว้าง ทองทวี นายนาถ เงินทาบ
3 นายจำลอง ดาวเรือง นายบุญช่วย อัตถากร นายสิงห์โต พลวิจิตร
4 นายเอ็ด บุญไชย

ชุดที่ 5–6; พ.ศ. 2491–2492[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายฮวด ทองโรจน์
นายบุญช่วย อัตถากร
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 นายนาถ เงินทาบ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)

ชุดที่ 7; พ.ศ. 2495[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495
1 หลวงบริหารชนบท (เสียชีวิต)
นายบุญช่วย อัตถากร (แทนหลวงบริหารฯ)
2 นายนาถ เงินทาบ
3 นายธรรมนูญ ภูมาศ

ชุดที่ 8–9; พ.ศ. 2500[แก้]

      พรรคเศรษฐกร
      พรรคอิสระ
      พรรคสหภูมิ
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ชุดที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2500
นายบุญคง บุญเพชร นายดิลก บุญเสริม
นายเกียรติ นาคะพงษ์ นายเกียรติ นาคะพงษ์
นายเรืองยศ ทองโรจน์ นายเกตุ วงศ์กาไสย

ชุดที่ 10; พ.ศ. 2512[แก้]

      พรรคสหประชาไทย
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512
1 นายบุญช่วย อัตถากร
2 นายเกียรติ นาคะพงษ์
3 นายอายุทธ ฝ่ายคุณวงศ์
4 นายดิลก บุญเสริม

ชุดที่ 11–14; พ.ศ. 2518–2526[แก้]

      พรรคกิจสังคม
      พรรคแนวร่วมสังคมนิยม
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคชาติไทย
      พรรคชาติประชาธิปไตย
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
เขต ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526
1 นายอุดมพร ขอเพิ่มกลาง นายทวนทอง อิสระวงศ์ นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์
นายสวาท ศิริโกมุท นายสำราญ วงษาจันทร์ นายสำราญ วงษาจันทร์ (เสียชีวิต) นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง
นายทวนทอง อิสระวงศ์ (แทนนายสำราญ)
นายดิลก มะลิมาศ นางสมมุติ สัจจพงษ์ นายหัด ดาวเรือง (เสียชีวิต) นายทวิช กลิ่นประทุม
นายทวิช กลิ่นประทุม (แทนนายหัด)
2 นายอัมพล จันทรเจริญ นายผดุงศักดิ์ อุดรพิมพ์
นายยุทธพล ศรีมุงคุณ นายกริช กงเพชร นายปรุงศักดิ์ ไชยหาญ (เสียชีวิต) นายกริช กงเพชร
นายผดุงศักดิ์ อุดรพิมพ์ (แทนนายปรุงศักดิ์)

ชุดที่ 15–20; พ.ศ. 2529–2539[แก้]

      พรรคกิจสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรครวมไทย (พ.ศ. 2529)พรรคเอกภาพ
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคมวลชนพรรคกิจสังคม
      พรรคเอกภาพ
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
      พรรคชาติไทย
เขต ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 ชุดที่ 17 เดือน มีนาคม 2535 ชุดที่ 18 เดือน กันยายน 2535 ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539
1 นายอัมพล จันทรเจริญ นายสุชาติ ศรีสังข์ นายสุชาติ ศรีสังข์
นายประวัติ ทองสมบูรณ์ นายพยุง ช่ำชอง นายประวัติ ทองสมบูรณ์ นายมาโนช เชาวรัตน์
นายกริช กงเพชร นายมาโนช เชาวรัตน์ นายกริช กงเพชร
2 นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร นายอำนวย ปะติเส นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร
นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง นายสมมาศ เฮงสวัสดิ์ นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง นายสมมาศ เฮงสวัสดิ์ นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง นางมยุรา อุรเคนทร์
นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ นายอำนวย ปะติเส นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548[แก้]

      พรรคไทยรักไทย
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)พรรคไทยรักไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 21[4] พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22[5] พ.ศ. 2548
1 นายทองหล่อ พลโคตร
2 นายไชยวัฒน์ ติณรัตน์ Yellow card.svg นายสุชาติ ศรีสังข์
นายสุชาติ ศรีสังข์ (แทนนายไชยวัฒน์)
3 นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร
4 นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง
5 นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท
6 นายกริช กงเพชร

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคภูมิใจไทย
เขต ชุดที่ 23[6] พ.ศ. 2550
1 นายสุทิน คลังแสง (ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี)
นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ (แทนนายสุทิน)
นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์
นายสุรจิตร ยนต์ตระกูล
2 นายสรรพภัญญู ศิริไปล์
นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร
นายไชยวัฒน์ ติณรัตน์

ชุดที่ 24; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคเพื่อไทย
เขต ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554
1 นายสุรจิตร ยนต์ตระกูล
2 นายไชยวัฒน์ ติณรัตน์
3 นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
4 นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์
5 นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘, ตอน ๑๙ก, ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๒๙
  2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งครั้งแรก จาก เว็บไซต์ สำนักข่าวออนไลน์อาร์วายทีไนน์
  3. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรเภทที่ 1
  4. ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ 21 จาก เว็บไซต์ รัฐสภาไทย
  5. ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ 22 จาก เว็บไซต์ รัฐสภาไทย
  6. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 23 จาก เว็บไซต์ รัฐสภาไทย

ดูเพิ่ม[แก้]