อนันต์ เรืองกูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จ่าสิบตรี อนันต์ เรืองกูล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2470
จังหวัดสงขลา
เสียชีวิต 25 มีนาคม พ.ศ. 2547
คู่สมรส นางเอื้อน เรืองกูล

จ่าสิบตรี อนันต์ เรืองกูล (17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2470 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2547) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา 6 สมัย

ประวัติ[แก้]

จ่าสิบตรี อนันต์ เรืองกูล เกิดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2470[1] สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จาก โรงเรียนมัธยมชายหาดใหญ่(โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ในปัจจุบัน) สมรสกับนางเอื้อน เรืองกูล

การทำงาน[แก้]

เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่ม ก็ได้สมัครเข้าเป็นทหารเกณฑ์ จนต่อมาได้รับราชการจนได้ยศจ่าสิบตรี ดำรงตำแหน่งเป็นสารวัตรทหาร[2]

งานการเมือง[แก้]

จ่าสิบตรี อนันต์ เข้าสู่งานการเมืองด้วยการเป็นสมาชิกสภาจังหวัด ต่อมาได้รับเป็นเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2512 ไม่สังกัดพรรคการเมือง และได้รับเลือกเรื่อยมารวม 6 ครั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

จ่าสิบตรี อนันต์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 6 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 จังหวัดสงขลา ไม่สังกัดพรรคการเมือง
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคธรรมสังคม
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคกิจสังคม
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคกิจสังคม
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคกิจสังคม
  6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคกิจสังคม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
  2. รายงานการวิจัยโครงการสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น : จังหวัดสงขลา. ภิญโญ ตันพิทยคุปต์ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 2549
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย)เล่ม ๑๐๖ ตอน ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ หน้า ๑
  4. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร