สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี มี 3 เขตการเลือกตั้ง (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 3 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดเพชรบุรีมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ นายแข ยูนิพันธ์

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเพชรบุรี และ อำเภอบ้านแหลม (ยกเว้น ตำบลบางตะบูน ตำบลบางตะบูนออก และ ตำบลบ้านแหลม)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอท่ายาง และ อำเภอชะอำ
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบ้านลาด, อำเภอเขาย้อย, อำเภอแก่งกระจาน, อำเภอหนองหญ้าปล้อง และ อำเภอบ้านแหลม (เฉพาะ ตำบลบางตะบูน ตำบลบางตะบูนออก และ ตำบลบ้านแหลม)
3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเพชรบุรี และ อำเภอบ้านแหลม (เฉพาะ ตำบลท่าแร้ง ตำบลท่าแร้งออก ตำบลแหลมผักเบี้ย ตำบลบางแก้ว ตำบลบางขุนไทร ตำบลบางครก และ ตำบลปากทะเล)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอท่ายาง และ อำเภอชะอำ
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบ้านลาด, อำเภอเขาย้อย, อำเภอแก่งกระจาน, อำเภอหนองหญ้าปล้อง และ อำเภอบ้านแหลม (เฉพาะ ตำบลบางตะบูน ตำบลบางตะบูนออก และ ตำบลบ้านแหลม)
3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1 – 7 ; พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 นายแข ยูนิพันธ์
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 ร้อยเอกหลวงบำราบประทุษฐ (นิล จุฑานนท์)
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 นายทองพูน อังกินันทน์
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 พันเอกพระยาสุรพันธเสนี (อิ้น บุนนาค)
สิงหาคม พ.ศ. 2489 นายเยื่อ พลจันทร์ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 พันโทพโยม จุลานนท์
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 ขุนวิเทศดรุณการ (ชด มหาขันธ์)

ชุดที่ 8 – 13 ; พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2522[แก้]

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคสหภูมิ
      พรรคสหประชาไทย
      พรรคอิสระ
      พรรคชาติไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคสยามประชาธิปไตย
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายชาติ วัฒนางกูร นายพานิช สัมภวคุปต์
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายผาด อังกินันทน์ นายพานิช สัมภวคุปต์
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายเฉลิม ใหญ่กว่าวงษ์ นายพานิช สัมภวคุปต์
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายปิยะ อังกินันทน์ นายอุดม ผาสุก
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 นายภิมุข อังกินันทน์ นายพานิช สัมภวคุปต์
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายปิยะ อังกินันทน์ นายพานิช สัมภวคุปต์

ชุดที่ 14 – 20 ; พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคชาติไทย
      พรรคชาติประชาธิปไตย
      พรรคราษฎร (พ.ศ. 2529)
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
      พรรคความหวังใหม่
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายภิมุข อังกินันทน์ นายยุทธ อังกินันทน์ นายปิยะ อังกินันทน์
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายอันธีร์ อักษรนันทน์
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายปิยะ อังกินันทน์
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายธานี ยี่สาร
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 นายธานี ยี่สาร นายยุทธ อังกินันทน์ นายอลงกรณ์ พลบุตร
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 นายธานี ยี่สาร
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นายพิเชษฐ์ สถิรชวาล นายปิยะ อังกินันทน์

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคไทยรักไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นายอลงกรณ์ พลบุตร นายธานี ยี่สาร นายอภิชาติ สุภาแพ่ง
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายอลงกรณ์ พลบุตร นายอภิชาติ สุภาแพ่ง นายกัมพล สุภาแพ่ง

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นายอรรถพร พลบุตร นายกัมพล สุภาแพ่ง นายอภิชาติ สุภาแพ่ง

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]