สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 5 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 5 คน จากทั้งหมด 350 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยขณะนั้นกาฬสินธุ์ยังเป็นเพียงอำเภอหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม

ปี พ.ศ. 2490 กาฬสินธุ์ยกฐานะขึ้นมาเป็นจังหวัด และในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2491 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ นายกว้าง ทองทวี

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2491 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2500/1 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 4 คน (เขตละ 4 คน)
พ.ศ. 2518 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอท่าคันโท, อำเภอยางตลาด, อำเภอสหัสขันธ์, อำเภอกมลาไสย, กิ่งอำเภอหนองกุงศรี, กิ่งอำเภอห้วยเม็ก และ กิ่งอำเภอร่องคำ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองกาฬสินธุ์, อำเภอสมเด็จ, อำเภอกุฉินารายณ์, อำเภอเขาวง และ กิ่งอำเภอนามน
4 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2519 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกาฬสินธุ์, อำเภอกมลาไสย, อำเภอสมเด็จ, อำเภอกุฉินารายณ์, อำเภอเขาวง, กิ่งอำเภอร่องคำ และ กิ่งอำเภอนามน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอยางตลาด, อำเภอท่าคันโท, อำเภอสหัสขันธ์, กิ่งอำเภอหนองกุงศรี, กิ่งอำเภอห้วยเม็ก และ กิ่งอำเภอคำม่วง
5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน และเขต 2 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2522 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกาฬสินธุ์, อำเภอกมลาไสย, อำเภอสมเด็จ, อำเภอกุฉินารายณ์, อำเภอเขาวง, กิ่งอำเภอร่องคำ และ กิ่งอำเภอนามน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอยางตลาด, อำเภอท่าคันโท, อำเภอสหัสขันธ์, อำเภอห้วยเม็ก, อำเภอคำม่วง และ กิ่งอำเภอหนองกุงศรี
พ.ศ. 2526 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกาฬสินธุ์, อำเภอกมลาไสย, อำเภอสมเด็จ, อำเภอกุฉินารายณ์, อำเภอเขาวง, กิ่งอำเภอร่องคำ, กิ่งอำเภอนามน และ กิ่งอำเภอห้วยผึ้ง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอยางตลาด, อำเภอท่าคันโท, อำเภอสหัสขันธ์, อำเภอห้วยเม็ก, อำเภอคำม่วง และอำเภอหนองกุงศรี
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกาฬสินธุ์, อำเภอสมเด็จ, อำเภอกุฉินารายณ์, อำเภอเขาวง, อำเภอนามน และ กิ่งอำเภอห้วยผึ้ง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอกมลาไสย, อำเภอยางตลาด, อำเภอท่าคันโท, อำเภอสหัสขันธ์, อำเภอห้วยเม็ก, อำเภอคำม่วง, อำเภอหนองกุงศรี และ กิ่งอำเภอร่องคำ
6 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2535/1 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกาฬสินธุ์, อำเภอสมเด็จ, อำเภอกุฉินารายณ์, อำเภอเขาวง, อำเภอนามน และอำเภอห้วยผึ้ง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอกมลาไสย, อำเภอยางตลาด, อำเภอท่าคันโท, อำเภอสหัสขันธ์, อำเภอห้วยเม็ก, อำเภอคำม่วง, อำเภอหนองกุงศรี และ กิ่งอำเภอร่องคำ
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกาฬสินธุ์, อำเภอสมเด็จ, อำเภอกุฉินารายณ์, อำเภอเขาวง, อำเภอนามน, อำเภอห้วยผึ้ง และ กิ่งอำเภอนาคู
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอกมลาไสย, อำเภอยางตลาด, อำเภอท่าคันโท, อำเภอสหัสขันธ์, อำเภอห้วยเม็ก, อำเภอคำม่วง, อำเภอหนองกุงศรี, อำเภอร่องคำ และ กิ่งอำเภอสามชัย
พ.ศ. 2539 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกาฬสินธุ์, อำเภอสมเด็จ, อำเภอกุฉินารายณ์, อำเภอเขาวง, อำเภอนามน, อำเภอห้วยผึ้ง, กิ่งอำเภอนาคู และ กิ่งอำเภอดอนจาน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอกมลาไสย, อำเภอยางตลาด, อำเภอท่าคันโท, อำเภอสหัสขันธ์, อำเภอห้วยเม็ก, อำเภอคำม่วง, อำเภอหนองกุงศรี, อำเภอร่องคำ และ กิ่งอำเภอสามชัย
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกาฬสินธุ์, อำเภอสมเด็จ (เฉพาะตำบลหนองแวง) และอำเภอนามน (เฉพาะตำบลยอดแกง)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอกมลาไสย (เฉพาะตำบลเจ้าท่าและตำบลธัญญา), อำเภอยางตลาด (ยกเว้นตำบลเว่อและตำบลเขาพระนอน) และ กิ่งอำเภอฆ้องชัย
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอหนองกุงศรี, อำเภอท่าคันโท, อำเภอห้วยเม็ก และอำเภอยางตลาด (เฉพาะตำบลเว่อและตำบลเขาพระนอน)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอสมเด็จ (ยกเว้นตำบลหนองแวง), อำเภอสหัสขันธ์, อำเภอคำม่วง และ กิ่งอำเภอสามชัย
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอกุฉินารายณ์ (เฉพาะตำบลเหล่าใหญ่และตำบลแจนแลน), อำเภอห้วยผึ้ง, อำเภอนามน (ยกเว้น ตำบลยอดแกง), อำเภอร่องคำ อำเภอกมลาไสย (ยกเว้นตำบลเจ้าท่าและตำบลธัญญา) และ กิ่งอำเภอดอนจาน
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอกุฉินารายณ์ (ยกเว้นตำบลเหล่าใหญ่และตำบลแจนแลน), อำเภอเขาวง และ กิ่งอำเภอนาคู
6 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกาฬสินธุ์, อำเภอยางตลาด, อำเภอท่าคันโท, อำเภอสหัสขันธ์, อำเภอห้วยเม็ก, อำเภอหนองกุงศรี และอำเภอฆ้องชัย
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอกมลาไสย, อำเภอสมเด็จ, อำเภอกุฉินารายณ์, อำเภอเขาวง, อำเภอนามน, อำเภอห้วยผึ้ง, อำเภอร่องคำ, อำเภอคำม่วง, อำเภอนาคู, อำเภอสามชัย และอำเภอดอนจาน
6 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอยางตลาดและอำเภอฆ้องชัย
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอหนองกุงศรี, อำเภอห้วยเม็ก และอำเภอท่าคันโท
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอสมเด็จ, อำเภอคำม่วง, อำเภอสหัสขันธ์ และอำเภอสามชัย
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอกมลาไสย, อำเภอนามน, อำเภอห้วยผึ้ง, อำเภอดอนจาน และอำเภอร่องคำ
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอกุฉินารายณ์, อำเภอเขาวง และอำเภอนาคู
6 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกาฬสินธุ์, อำเภอร่องคำ และอำเภอกมลาไสย (เฉพาะตำบลโคกสมบูรณ์ ตำบลโพนงาม ตำบลดงลิง และตำบลเจ้าท่า)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอยางตลาด, อำเภอฆ้องชัย และอำเภอกมลาไสย (เฉพาะตำบลหนองแปน ตำบลกมลาไสย ตำบลหลักเมือง และตำบลธัญญา)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอห้วยเม็ก, อำเภอหนองกุงศรี, อำเภอท่าคันโท และอำเภอสหัสขันธ์
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอสามชัย, อำเภอคำม่วง, อำเภอสมเด็จ, อำเภอนามน และอำเภอดอนจาน
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอกุฉินารายณ์, อำเภอเขาวง, อำเภอนาคู และอำเภอห้วยผึ้ง
Kalasin Constituencies for the 2019 Elections.svg 5 คน (เขตละ 1 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 5 ; พ.ศ. 2491–2492[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายกว้าง ทองทวี (เสียชีวิต)
นายเอ็จ บุญไชย (แทนนายกว้าง)
พ.ศ. 2492 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)

ชุดที่ 7; พ.ศ. 2495[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495
1 นายสุปัน พูลพัฒน์
2 นายชาญยุทธ ไชยคำมิ่ง

ชุดที่ 8–9; พ.ศ. 2500[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคชาติสังคม
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ชุดที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2500
นายชาญ ศิริกุล นายชาญ ศิริกุล
นายฉลอง ประจันบาน นายชาญยุทธ ไชยคำมิ่ง
นายเหรียญ สืบพันธุ์ นายสุปัน พูลพัฒน์
- นายเหรียญ สืบพันธุ์ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
- นายถาวร คะโยธา (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
- นายมานิต ไสยวิจิตร (เลือกตั้งเพิ่มเติม)

ชุดที่ 10; พ.ศ. 2512[แก้]

      พรรคอิสระ
      พรรคประชาธิปัตย์
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512
1 นายสุปัน พูลพัฒน์
2 นายขุนทอง ภูผิวเดือน
3 นายชาญยุทธ ไชยคำมิ่ง
4 นางสมพงษ์ อยู่หุ่น

ชุดที่ 11; พ.ศ. 2518[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคเกษตรสังคม
      พรรคกิจสังคม
เขต ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518
1 นายทองเส็ง ภูวิชัย
นายขุนทอง ภูผิวเดือน
2 นายมานิต ไสยวิจิตร
นายพิชัย ยันตะบุตย์

ชุดที่ 12–15 ; พ.ศ. 2519–2529[แก้]

      พรรคชาติไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคกิจสังคม
      พรรคสยามประชาธิปไตย
      พรรคชาติประชาธิปไตย
เขต ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529
1 นายทองคำ บาดาล นายพิชญ์ แดนวงศ์ นายสังข์ทอง ศรีธเรศ
นายไพโรจน์ ศาสตราวาหะ นายชิงชัย มงคลธรรม นางพวงเพชร ศรีทอง นายพิชัย มงคลวิรกุล
นายจรัล ปัทมดิลก นายพิชัย ยันตะบุศย์ นายวิวัฒนไชย ณ กาฬสินธุ์ นายวิวัฒนไชย ณ กาฬสินธุ์
2 นายประยูร โง่นคำ นายประยูร โง่นคำ (เสียชีวิต) นายใหม่ ศิรินวกุล
นายใหม่ ศิรินวกุล (แทนนายประยูร)
นายขุนทอง ภูผิวเดือน นายวิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง

ชุดที่ 16–20; พ.ศ. 2531–2539[แก้]

      พรรคกิจสังคม
      พรรคประชาชนพรรคชาติไทย
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
      พรรคชาติไทย
เขต ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 ชุดที่ 17 เดือน มีนาคม 2535 ชุดที่ 18 เดือน กันยายน 2535 ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539
1 นายสังข์ทอง ศรีธเรศ นายสังข์ทอง ศรีธเรศ
นายวิวัฒนไชย ณ กาฬสินธุ์ นายพิชัย มงคลวิรกุล
นายพิชัย มงคลวิรกุล นายพิชัย มงคลวิรกุล นายชิงชัย มงคลธรรม
2 นายใหม่ ศิรินวกุล นายใหม่ ศิรินวกุล นายขุนทอง ภูผิวเดือน นายวิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง
นายอภิชาติ หาลำเจียก นายอภิชาติ หาลำเจียก นางสาวอรดี สุทธศรี นายบวร ภูจริต
นายบวร ภูจริต นายบวร ภูจริต นายเงิน ไชยศิวามงคล นายเงิน ไชยศิวามงคล

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548[แก้]

      พรรคไทยรักไทย
      พรรคชาติไทย
      พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ นางบุญรื่น ศรีธเรศ
2 นางสาวอรดี สุทธศรี นางสาวอรดี สุทธศรี
3 นายวิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง
4 นายพีระเพชร ศิริกุล นายพีระเพชร ศิริกุล
5 นางบุญรื่น ศรีธเรศ นางสาวภัทรา วรามิตร
6 นายประเสริฐ บุญเรือง นายประเสริฐ บุญเรือง

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
1 นางบุญรื่น ศรีธเรศ
นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
นายคมเดช ไชยศิวามงคล
2 นายประเสริฐ บุญเรือง
นายพีระเพชร ศิริกุล
นายนิพนธ์ ศรีธเรศ

ชุดที่ 24-25; พ.ศ. 2554-2562[แก้]

      พรรคเพื่อไทย
เขต ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562
1 นางบุญรื่น ศรีธเรศ
2 นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
3 นายคมเดช ไชยศิวามงคล
4 นายพีระเพชร ศิริกุล
5 นายนิพนธ์ ศรีธเรศ นายประเสริฐ บุญเรือง
6 นายประเสริฐ บุญเรือง ยุบเขต 6

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (10 ก): 2. 24 Jan 2019.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]