สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

จังหวัดนครพนม มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 4 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดนครพนมมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ นาวาโท พระศรการวิจิตร ร.น. (ช้อย ชลทรัพย์)[2]

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 4 คน (เขตละ 4 คน)
พ.ศ. 2518 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอธาตุพนม, อำเภอนาแก, อำเภอมุกดาหาร, อำเภอดอนตาล, อำเภอคำชะอี, อำเภอปลาปาก และ กิ่งอำเภอเรณูนคร
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองนครพนม, อำเภอศรีสงคราม, อำเภอบ้านแพง, อำเภอท่าอุเทน และ กิ่งอำเภอนาหว้า
5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน และเขต 2 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2519 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอธาตุพนม, อำเภอนาแก, อำเภอมุกดาหาร, อำเภอดอนตาล, อำเภอคำชะอี, อำเภอปลาปาก, อำเภอเรณูนคร และ กิ่งอำเภอนิคมคำสร้อย
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองนครพนม, อำเภอศรีสงคราม, อำเภอบ้านแพง, อำเภอท่าอุเทน และ กิ่งอำเภอนาหว้า
พ.ศ. 2522 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอธาตุพนม, อำเภอนาแก, อำเภอมุกดาหาร, อำเภอดอนตาล, อำเภอคำชะอี, อำเภอปลาปาก, อำเภอเรณูนคร, กิ่งอำเภอนิคมคำสร้อย และ กิ่งอำเภอหว้านใหญ่
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองนครพนม, อำเภอศรีสงคราม, อำเภอบ้านแพง, อำเภอท่าอุเทน และ กิ่งอำเภอนาหว้า
พ.ศ. 2526 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะเทศบาลเมืองนครพนม ตำบลอาจสามารถ ตำบลนาราชควาย ตำบลหนองญาติ ตำบลท่าค้อ และตำบลขามเฒ่า), อำเภอบ้านแพง, อำเภอท่าอุเทน, อำเภอศรีสงคราม และอำเภอนาหว้า
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตำบลกุรุคุ ตำบลบ้านผึ้ง ตำบลนาทราย ตำบลคำเตย ตำบลดงขวาง และตำบลบ้านกลาง), อำเภอนาแก, อำเภอธาตุพนม, อำเภอปลาปาก และอำเภอเรณูนคร
4 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2529 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะเทศบาลเมืองนครพนม ตำบลอาจสามารถ ตำบลนาราชควาย ตำบลหนองญาติ ตำบลท่าค้อ และตำบลขามเฒ่า), อำเภอบ้านแพง, อำเภอท่าอุเทน, อำเภอศรีสงคราม, อำเภอนาหว้า และ กิ่งอำเภอโพนสวรรค์
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตำบลกุรุคุ ตำบลบ้านผึ้ง ตำบลนาทราย ตำบลคำเตย ตำบลดงขวาง และตำบลบ้านกลาง), อำเภอนาแก, อำเภอธาตุพนม, อำเภอปลาปาก และอำเภอเรณูนคร
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะเทศบาลเมืองนครพนม ตำบลอาจสามารถ ตำบลนาราชควาย ตำบลหนองญาติ ตำบลท่าค้อ และตำบลขามเฒ่า), อำเภอบ้านแพง, อำเภอท่าอุเทน, อำเภอศรีสงคราม, อำเภอนาหว้า, อำเภอโพนสวรรค์ และ กิ่งอำเภอนาทม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตำบลกุรุคุ ตำบลบ้านผึ้ง ตำบลนาทราย ตำบลคำเตย ตำบลดงขวาง และตำบลบ้านกลาง), อำเภอนาแก, อำเภอธาตุพนม, อำเภอปลาปาก และอำเภอเรณูนคร
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครพนม, อำเภอบ้านแพง, อำเภอท่าอุเทน, อำเภอศรีสงคราม, อำเภอนาหว้า, อำเภอโพนสวรรค์ และ กิ่งอำเภอนาทม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอนาแก, อำเภอธาตุพนม, อำเภอปลาปาก และอำเภอเรณูนคร
5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน และเขต 2 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครพนม (ยกเว้นตำบลวังตามัวและตำบลคำเตย)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตำบลคำเตย), อำเภอธาตุพนม และอำเภอเรณูนคร
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตำบลวังตามัว), อำเภอท่าอุเทน, อำเภอบ้านแพง และอำเภอโพนสวรรค์ (ยกเว้นตำบลบ้านค้อ)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอนาแก, อำเภอปลาปาก และ กิ่งอำเภอวังยาง
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอศรีสงคราม, อำเภอนาหว้า, อำเภอนาทม และอำเภอโพนสวรรค์ (เฉพาะตำบลบ้านค้อ)
5 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครพนม (ยกเว้นตำบลวังตามัว), อำเภอนาหว้า (ยกเว้นตำบลนาหว้า ตำบลนางัว และเทศบาลตำบลนาหว้า), อำเภอธาตุพนม (เฉพาะตำบลนาถ่อน), อำเภอท่าอุเทน, อำเภอศรีสงคราม, อำเภอนาทม และอำเภอบ้านแพง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตำบลวังตามัว), อำเภอนาหว้า (เฉพาะตำบลนาหว้า ตำบลนางัว และเทศบาลตำบลนาหว้า), อำเภอธาตุพนม (ยกเว้นตำบลนาถ่อน), อำเภอนาแก, อำเภอปลาปาก, อำเภอเรณูนคร, อำเภอวังยาง และอำเภอโพนสวรรค์
4 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอศรีสงคราม, อำเภอนาหว้า, อำเภอบ้านแพง และอำเภอนาทม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตำบลอาจสามารถ ตำบลนาราชควาย ตำบลนาทราย ตำบลโพธิ์ตาก ตำบลท่าค้อ และเทศบาลเมืองนครพนม), อำเภอท่าอุเทน และอำเภอโพนสวรรค์
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตำบลขามเฒ่า ตำบลคำเตย ตำบลดงขวาง ตำบลบ้านกลาง และตำบลหนองญาติ), อำเภอธาตุพนม และอำเภอเรณูนคร
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตำบลกุรุคุ ตำบลบ้านผึ้ง และตำบลวังตามัว), อำเภอนาแก, อำเภอปลาปาก และอำเภอวังยาง
4 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอบ้านแพง, อำเภอนาทม, อำเภอศรีสงคราม และอำเภอนาหว้า
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอโพนสวรรค์, อำเภอท่าอุเทน และอำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลหนองแสง ตำบลหนองญาติ ตำบลอาจสามารถ ตำบลนาราชควาย และตำบลท่าค้อ)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเรณูนคร, อำเภอธาตุพนม และอำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตำบลบ้านกลาง ตำบลดงขวาง ตำบลขามเฒ่า ตำบลคำเตย ตำบลโพธิ์ตาก และตำบลนาทราย)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอนาแก, อำเภอวังยาง, อำเภอปลาปาก และอำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตำบลวังตามัว ตำบลกุรุคุ และตำบลบ้านผึ้ง)
Nakhon Phanom Constituencies for the 2019 Elections.svg 4 คน (เขตละ 1 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1–3; พ.ศ. 2476–2481[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 นาวาโท พระศรการวิจิตร ร.น. (ช้อย ชลทรัพย์)
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายพันธุ์ อินทุวงศ์
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 ขุนอนุสรกรณี (ทะ พรหมประกาย)

ชุดที่ 4; พ.ศ. 2489[แก้]

เขต ชุดที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2489 ชุดที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2489
เลือกตั้งเพิ่มเติม
1 นายพันธุ์ อินทุวงศ์ นายปั่น แก้วมาตย์
2 นายเกษม ศักดิ์เจริญ

ชุดที่ 5–7; พ.ศ. 2491–2495[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 ชุดที่ 5 พ.ศ. 2492
เลือกตั้งเพิ่มเติม
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495
1 นายเอื้อ จันทรวงศ์ นายเอื้อ จันทรวงศ์
2 นายพันธุ์ อินทุวงศ์ นายพันธุ์ อินทุวงศ์
  • การเลือกตั้ง พ.ศ. 2492 เป็นการเลือกตั้งเพิ่มเติมตามจำนวนราษฎรที่เพิ่มขึ้น

ชุดที่ 8–9; พ.ศ. 2500[แก้]

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคสหภูมิพรรคชาติสังคม
ชุดที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ชุดที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2500
นายสงวน จันทรสาขา นายสงวน จันทรสาขา
นายสุข รอบรู้ นายสุข รอบรู้
นายชวน กิตติศรีวรพันธุ์ นายบุนนาค อนันตชัย

ชุดที่ 10; พ.ศ. 2512[แก้]

      พรรคสหประชาไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคประชาชน (พ.ศ. 2511)
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512
1 นายจำนงค์ ศรีวรขาน
2 นายแสวง ธวัชวะชุม
3 นายชวน กิตติศรีวรพันธุ์
4 นายไขแสง สุกใส

ชุดที่ 11–13; พ.ศ. 2518–2522[แก้]

      พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคกิจสังคม
      พรรคสังคมชาตินิยม
      พรรคชาติไทย
      พรรคสยามประชาธิปไตย
      พรรคเกษตรสังคม
      พรรคชาติประชาชน (พ.ศ. 2522)
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายไขแสง สุกใส นายเฉลียว ดีวงษ์ นายถนอม แสงสุริยจันทร์ นายแสวง ธวัชวะชุม นายมงคล บุพศิริ
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 นายสุรจิตต์ จันทรสาขา นายจำนงค์ ศรีวรขาน นายวีรวร สิทธิธรรม
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายเฉิดศักดิ์ แสนวิเศษ นายเฉลียว ดีวงษ์ นายวรพจน์ ณ ถลาง นายจีระศักดิ์ พลสนะ นายวีรวร สิทธิธรรม

ชุดที่ 14–18; พ.ศ. 2526–2535[แก้]

      พรรคชาติไทย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคราษฎร (พ.ศ. 2529)
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ นายทนง ศิริปรีชาพงษ์ นายวีรวร สิทธิธรรม นายกตัญญู อัครฮาด
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 พลเอก มานะ รัตนโกเศศ นายวีรวร สิทธิธรรม นายไขแสง สุกใส
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายไพจิต ศรีวรขาน
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ นายอรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์ นายไพจิต ศรีวรขาน
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 นายทนง ศิริปรีชาพงษ์ (ลาออก) นายมานะ คูสกุล
นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ (แทนนายทนง)

ชุดที่ 19–20; พ.ศ. 2538–2539[แก้]

      พรรคความหวังใหม่
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ นายมานะ คูสกุล นายไพจิต ศรีวรขาน นายอรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548[แก้]

      พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย
      พรรคไทยรักไทย
      พรรคราษฎร (พ.ศ. 2541)
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 4 เขตเลือกตั้งที่ 5
ชุดที่ 21[3][4] พ.ศ. 2544 นายชวลิต วิชยสุทธิ์ นายไพจิต ศรีวรขาน Red card.svg นายมงคล บุพศิริ Red card.svg นายอรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์ นายศุภชัย โพธิ์สุ
นายชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล
(แทนนายไพจิต)
นายประสงค์ บูรณ์พงศ์
(แทนนายมงคล)
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นายชวลิต วิชยสุทธิ์ นายไพจิต ศรีวรขาน นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ นายอรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์ นายศุภชัย โพธิ์สุ

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคพลังประชาชนพรรคภูมิใจไทย
      พรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทย
      พรรคเพื่อแผ่นดิน
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
1 นายศุภชัย โพธิ์สุ
นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ (ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี)
นายสุริยา พรหมดี (แทนนายประสงค์)
2 นายไพจิต ศรีวรขาน
นายอลงกต มณีกาศ

ชุดที่ 24–25; พ.ศ. 2554–2562[แก้]

      พรรคเพื่อไทย
      พรรคภูมิใจไทย
เขต ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562
1 นายยุทธจักร เรืองวรบูรณ์ นายศุภชัย โพธิ์สุ
2 นางมนพร เจริญศรี
3 นายไพจิต ศรีวรขาน
4 นายชูกัน กุลวงษา นายชวลิต วิชยสุทธิ์

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (10 ก): 2. 24 มกราคม 2562. Check date values in: |date= (help)
  2. อาร์วายทีไนน์,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งครั้งแรก
  3. รัฐสภาไทย,ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ 21 Archived 2011-07-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  4. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง, เล่ม ๑๑๙ ตอน ๒๙ก, ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕, หน้า ๗

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]