สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง มี 1 เขตการเลือกตั้ง[1] (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 1 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดระนองมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ ขุนขจรเขานิเวศน์ (อิวเกี่ยน จรขันธ์) [2]

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
มกราคม พ.ศ. 2489
สิงหาคม พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
ธันวาคม พ.ศ. 2500
พ.ศ. 2512
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
มีนาคม พ.ศ. 2535
กันยายน พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2557

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1 – 7 ; พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 ขุนขจรเขานิเวศน์ (อิวเกี่ยน จรขันธ์)
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายยกเสียง เหมะภูติ
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 นายบุลจักร (จู๋) ลิ่มศิลา
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายยกเสียง เหมะภูติ
สิงหาคม พ.ศ. 2489 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายยกเสียง เหมะภูติ
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นางระพีพรรณ พรหมวีระ

ชุดที่ 8 – 24 ; พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคสังคมชาตินิยม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคสยามประชาธิปไตย
      พรรคกิจสังคม
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายจง พรหมวีระ
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นางสุนีรัตน์ เตลาน
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายอาจิณ ลิ่มตั้ง
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายการุณ โฆษิตสกุล
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 นายกวีศักดิ์ เหมะภูติ
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายยงยุทธ นพเกตุ
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายยงยุทธ นพเกตุ
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายยงยุทธ นพเกตุ
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายทองหยด จิตตวีระ
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายวิรัช ร่มเย็น
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]