สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา มี 15 เขตการเลือกตั้ง[1] (ปี พ.ศ. 2554) มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 15 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดนครราชสีมามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดแรก คือ พันเอก พระยาเสนาภิมุข (แสง เตมิยาจล) และ นายสนิท เจริญรัฐ[2]

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2480 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครราชสีมา, อำเภอโนนวัด และ อำเภอกระโทก
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอโนนลาว, อำเภอสูงเนิน, อำเภอจันทึก, อำเภอปักธงชัย และ อำเภอด่านขุนทด
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอพิมาย และ อำเภอบัวใหญ่
3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครราชสีมา, อำเภอโชคชัย และ อำเภอครบุรี
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอโนนไทย, อำเภอสูงเนิน, อำเภอสีคิ้ว, อำเภอปักธงชัย และ อำเภอด่านขุนทด
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบัวใหญ่
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอพิมาย และ อำเภอโนนสูง
พ.ศ. 2491 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 4 คน (เขตละ 4 คน)
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495 5 คน (เขตละ 5 คน)
พ.ศ. 2500/1 6 คน (เขตละ 6 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 9 คน (เขตละ 9 คน)
พ.ศ. 2518 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครราชสีมา, อำเภอสูงเนิน, อำเภอขามทะเลสอ, อำเภอโนนไทย และ อำเภอขามสะแกแสง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอครบุรี, อำเภอโชคชัย, อำเภอจักราช, อำเภอพิมาย, อำเภอชุมพวง และ อำเภอห้วยแถลง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอโนนสูง, อำเภอคง, อำเภอบัวใหญ่ และ อำเภอประทาย
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอด่านขุนทด, อำเภอสีคิ้ว, อำเภอปักธงชัย และ อำเภอปากช่อง
11 คน (เขต 1 - 3 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 4 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครราชสีมา, อำเภอโชคชัย, อำเภอครบุรี และ กิ่งอำเภอเสิงสาง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอด่านขุนทด, อำเภอสีคิ้ว, อำเภอปากช่อง, อำเภอปักธงชัย, อำเภอสูงเนิน และ อำเภอขามทะเลสอ
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอโนนสูง, อำเภอคง, อำเภอขามสะแกแสง, อำเภอโนนไทย, อำเภอจักราช, อำเภอห้วยแถลง และ กิ่งอำเภอบ้านเหลื่อม
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอบัวใหญ่, อำเภอประทาย, อำเภอพิมาย และ อำเภอชุมพวง
12 คน (4 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2526 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครราชสีมา, อำเภอสูงเนิน และ อำเภอโนนไทย
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอด่านขุนทด, อำเภอสีคิ้ว, อำเภอปากช่อง, อำเภอปักธงชัย และ อำเภอขามทะเลสอ
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอครบุรี, อำเภอโชคชัย, อำเภอโนนสูง, อำเภอจักราช, อำเภอห้วยแถลง และ อำเภอเสิงสาง
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอประทาย, อำเภอพิมาย และ อำเภอชุมพวง
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอบัวใหญ่, อำเภอคง, อำเภอขามสะแกแสง และ กิ่งอำเภอบ้านเหลื่อม
13 คน (เขต 1 - 3 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 4 - 5 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2529 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครราชสีมา และ อำเภอสูงเนิน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอด่านขุนทด, อำเภอสีคิ้ว, อำเภอปากช่อง และ อำเภอปักธงชัย
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอครบุรี, อำเภอโชคชัย, อำเภอจักราช, อำเภอห้วยแถลง, อำเภอเสิงสาง และ กิ่งอำเภอหนองบุนนาก
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอโนนสูง, อำเภอประทาย, อำเภอพิมาย และ อำเภอชุมพวง
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอบัวใหญ่, อำเภอคง, อำเภอขามสะแกแสง, อำเภอขามทะเลสอ, อำเภอโนนไทย, กิ่งอำเภอบ้านเหลื่อม และ กิ่งอำเภอแก้งสนามนาง
15 คน (5 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2531 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครราชสีมา และ อำเภอสูงเนิน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอด่านขุนทด, อำเภอสีคิ้ว, อำเภอปากช่อง และ อำเภอปักธงชัย
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอครบุรี, อำเภอโชคชัย, อำเภอจักราช, อำเภอห้วยแถลง, อำเภอเสิงสาง และ กิ่งอำเภอหนองบุนนาก
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอโนนสูง, อำเภอประทาย, อำเภอพิมาย และ อำเภอชุมพวง
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอบัวใหญ่, อำเภอคง, อำเภอขามสะแกแสง, อำเภอขามทะเลสอ, อำเภอโนนไทย, อำเภอบ้านเหลื่อม และ กิ่งอำเภอแก้งสนามนาง
พ.ศ. 2535/1 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครราชสีมา และ อำเภอสูงเนิน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอด่านขุนทด, อำเภอสีคิ้ว, อำเภอปากช่อง และ อำเภอปักธงชัย
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอครบุรี, อำเภอโชคชัย, อำเภอจักราช, อำเภอห้วยแถลง, อำเภอเสิงสาง และ อำเภอหนองบุนนาก
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอโนนสูง, อำเภอประทาย, อำเภอพิมาย, อำเภอชุมพวง และ กิ่งอำเภอโนนแดง
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอบัวใหญ่, อำเภอคง, อำเภอขามสะแกแสง, อำเภอขามทะเลสอ, อำเภอโนนไทย, อำเภอบ้านเหลื่อม และ กิ่งอำเภอแก้งสนามนาง
พ.ศ. 2535/2 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครราชสีมา และ อำเภอสูงเนิน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอด่านขุนทด, อำเภอสีคิ้ว, อำเภอปากช่อง, อำเภอปักธงชัย และ กิ่งอำเภอวังน้ำเขียว
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอครบุรี, อำเภอโชคชัย, อำเภอจักราช, อำเภอห้วยแถลง, อำเภอเสิงสาง และ อำเภอหนองบุนนาก
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอโนนสูง, อำเภอประทาย, อำเภอพิมาย, อำเภอชุมพวง และ กิ่งอำเภอโนนแดง
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอบัวใหญ่, อำเภอคง, อำเภอขามสะแกแสง, อำเภอขามทะเลสอ, อำเภอโนนไทย, อำเภอบ้านเหลื่อม และ กิ่งอำเภอแก้งสนามนาง
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครราชสีมา และ อำเภอสูงเนิน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอครบุรี, อำเภอโชคชัย, อำเภอจักราช, อำเภอห้วยแถลง, อำเภอเสิงสาง และ อำเภอหนองบุนนาก
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอโนนสูง, อำเภอประทาย, อำเภอพิมาย, อำเภอชุมพวง และ กิ่งอำเภอเมืองยาง
· เขตเลือกตั้งที่ 4 :อำเภอบัวใหญ่, อำเภอคง, อำเภอขามสะแกแสง, อำเภอโนนไทย, อำเภอบ้านเหลื่อม, อำเภอแก้งสนามนาง และ อำเภอโนนแดง
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอด่านขุนทด, อำเภอสีคิ้ว, อำเภอขามทะเลสอ และ กิ่งอำเภอสำนักตระคร้อ
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอปากช่อง, อำเภอปักธงชัย และ กิ่งอำเภอวังน้ำเขียว
16 คน (เขต 1 - เขต 4 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 5 - 6 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2539 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครราชสีมา และ อำเภอสูงเนิน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอครบุรี, อำเภอโชคชัย, อำเภอจักราช, อำเภอห้วยแถลง, อำเภอเสิงสาง และ อำเภอหนองบุนนาก
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอโนนสูง, อำเภอประทาย, อำเภอพิมาย, อำเภอชุมพวง, กิ่งอำเภอเมืองยาง และ กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย
· เขตเลือกตั้งที่ 4 :อำเภอบัวใหญ่, อำเภอคง, อำเภอขามสะแกแสง, อำเภอโนนไทย, อำเภอบ้านเหลื่อม, อำเภอแก้งสนามนาง, อำเภอโนนแดง และ กิ่งอำเภอพระทองคำ
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอด่านขุนทด, อำเภอสีคิ้ว, อำเภอขามทะเลสอ และ กิ่งอำเภอเทพารักษ์
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอปากช่อง, อำเภอปักธงชัย และ กิ่งอำเภอวังน้ำเขียว
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะ ตำบลในเมือง)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะ เทศบาลนครนครราชสีมา ตำบลไชยมงคล ตำบลหนองบัวศาลา ตำบลหนองไผ่ล้อม ตำบลหัวทะเล ตำบลบ้านเกาะ ตำบลหนองกระทุ่ม ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลพะเนา ตำบลมะเริง ตำบลหนองระเวียง ตำบลตลาด ตำบลหมื่นไวย และ ตำบลหนองไข่น้ำ)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะ ตำบลปรุใหญ่ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลโคกกรวด ตำบลสุรนารี ตำบลหนองจะบก และ ตำบลโพธิ์กลาง) และ อำเภอสูงเนิน
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะ ตำบลสีมุม ตำบลพลกรัง ตำบลพุดซา ตำบลจอหอ และ ตำบลโคกสูง), อำเภอขามทะเลสอ และ อำเภอโนนไทย
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอโนนสูง, และ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (เฉพาะ ตำบลหนองงูเหลือม และ ตำบลพระพุทธ)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอบัวใหญ่, อำเภอแก้งสนามนาง และ อำเภอบ้านเหลื่อม
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอประทาย (เฉพาะ ตำบลโคกกลาง ตำบลดอนมัน และ ตำบลตลาดไทร), อำเภอชุมพวง (ยกเว้น ตำบลประสุข), กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย และ กิ่งอำเภอเมืองยาง
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอจักราช และ อำเภอห้วยแถลง
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : อำเภอโชคชัย, อำเภอหนองบุนนาก และ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (ยกเว้น ตำบลหนองงูเหลือม และ ตำบลพระพุทธ)
· เขตเลือกตั้งที่ 10 : อำเภอครบุรี และ อำเภอเสิงสาง
· เขตเลือกตั้งที่ 11 : อำเภอวังน้ำเขียว และ อำเภอปักธงชัย
· เขตเลือกตั้งที่ 12 : อำเภอปากช่อง (ยกเว้น ตำบลหนองสาหร่าย)
· เขตเลือกตั้งที่ 13 : อำเภอปากช่อง (เฉพาะ ตำบลหนองสาหร่าย) และ อำเภอสีคิ้ว
· เขตเลือกตั้งที่ 14 : อำเภอคง (ยกเว้น ตำบลเทพาลัย), อำเภอขามสะแกแสง และ กิ่งอำเภอพระทองคำ
· เขตเลือกตั้งที่ 15 : อำเภอด่านขุนทด และ กิ่งอำเภอเทพารักษ์
· เขตเลือกตั้งที่ 16 : อำเภอพิมาย และ อำเภอชุมพวง (เฉพาะ ตำบลประสุข)
· เขตเลือกตั้งที่ 17 : อำเภอคง (เฉพาะ ตำบลเทพาลัย), อำเภอโนนแดง, อำเภอประทาย (ยกเว้น ตำบลโคกกลาง ตำบลดอนมัน และ ตำบลตลาดไทร), กิ่งอำเภอสีดา และ กิ่งอำเภอบัวลาย
17 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะ เทศบาลนครนครราชสีมา)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะ ตำบลหนองไผ่ล้อม ตำบลโพธิ์กลาง ตำบลหนองบัวศาลา ตำบลหนองระเวียง ตำบลพะเนา ตำบลมะเริง ตำบลหัวทะเล ตำบลตลาด ตำบลบ้านเกาะ ตำบลจอหอ ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลหนองไข่น้ำ ตำบลโคกสูง ตำบลพุดซา ตำบลพลกรัง และ ตำบลสีมุม)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะ ตำบลหมื่นไวย ตำบลหนองกระทุ่ม ตำบลหนองจะบก ตำบลปรุใหญ่ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลสุรนารี ตำบลไชยมงคล และ ตำบลโคกกรวด) และ อำเภอสูงเนิน
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอขามทะเลสอ, อำเภอโนนไทย และ กิ่งอำเภอพระทองคำ
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอโนนสูง และ อำเภอขามสะแกแสง
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอบ้านเหลื่อม, อำเภอแก้งสนามนาง, อำเภอบัวใหญ่, กิ่งอำเภอบัวลาย และ กิ่งอำเภอสีดา
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอประทาย, อำเภอคง และ อำเภอโนนแดง
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอชุมพวง, กิ่งอำเภอเมืองยาง และ กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : อำเภอพิมาย
· เขตเลือกตั้งที่ 10 : อำเภอห้วยแถลง และ อำเภอจักราช
· เขตเลือกตั้งที่ 11 : อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, อำเภอโชคชัย และ อำเภอหนองบุญมาก
· เขตเลือกตั้งที่ 12 : อำเภอเสิงสาง และ อำเภอครบุรี
· เขตเลือกตั้งที่ 13 : อำเภอวังน้ำเขียว และ อำเภอปักธงชัย
· เขตเลือกตั้งที่ 14 : อำเภอปากช่อง
· เขตเลือกตั้งที่ 15 : อำเภอสีคิ้ว
· เขตเลือกตั้งที่ 16 : อำเภอด่านขุนทด และ กิ่งอำเภอเทพารักษ์
16 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครราชสีมา และ อำเภอขามทะเลสอ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอปากช่อง, อำเภอปักธงชัย, อำเภอวังน้ำเขียว, อำเภอเสิงสาง และ อำเภอครบุรี
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอสีคิ้ว, อำเภอสูงเนิน, อำเภอด่านขุนทด, อำเภอเทพารักษ์, อำเภอพระทองคำ และ อำเภอโนนไทย
· เขตเลือกตั้งที่ 4 :อำเภอโนนสูง, อำเภอโนนแดง, อำเภอประทาย, อำเภอพิมาย, อำเภอชุมพวง, อำเภอเมืองยาง และ อำเภอลำทะเมนชัย
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอขามสะแกแสง, อำเภอคง, อำเภอบ้านเหลื่อม, อำเภอแก้งสนามนาง, อำเภอบัวใหญ่, อำเภอบัวลาย และ อำเภอสีดา
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอโชคชัย, อำเภอหนองบุญมาก, อำเภอจักราช, อำเภอห้วยแถลง และ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
16 คน (เขต 1 - 4 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 5 - 6 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะ ตำบลในเมือง ตำบลหนองไผ่ล้อม และ ตำบลหนองจะบก)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะ ตำบลบ้านเกาะ ตำบลโพธิ์กลาง ตำบลหนองบัวศาลา ตำบลหัวทะเล ตำบลจอหอ ตำบลตลาด ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลพะเนา ตำบลมะเริง ตำบลหนองระเวียง ตำบลโคกสูง ตำบลหมื่นไวย และ ตำบลหนองไข่น้ำ)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะ ตำบลปรุใหญ่ ตำบลพลกรัง ตำบลบ้านใหม่ ตำบลพุดซา ตำบลโคกกรวด ตำบลสุรนารี ตำบลหนองกระทุ่ม และ ตำบลสีมุม), อำเภอขามทะเลสอ และ อำเภอสูงเนิน (ยกเว้น ตำบลเสมา ตำบลมะเกลือใหม่ และตำบลมะเกลือเก่า)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอโนนสูง และ อำเภอโนนไทย (เฉพาะ ตำบลโนนไทย ตำบลด่านจาก ตำบลกำปัง ตำบลสายออ ตำบลถนนโพธิ์ และ ตำบลมะค่า)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอแก้งสนามนาง, อำเภอบัวใหญ่, อำเภอบัวลาย และ อำเภอสีดา
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอคง, อำเภอขามสะแกแสง, อำเภอพระทองคำ และ อำเภอบ้านเหลื่อม
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอประทาย, อำเภอลำทะเมนชัย, อำเภอเมืองยาง และ อำเภอโนนแดง
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอพิมาย และ อำเภอชุมพวง (เฉพาะ ตำบลท่าลาด ตำบลประสุข ตำบลชุมพวง ตำบลโนนยอ และ ตำบลหนองหลัก)
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : อำเภอห้วยแถลง, อำเภอจักราช และ อำเภอชุมพวง (เฉพาะตำบลสาหร่าย ตำบลตลาดไทร ตำบลโนนตูม และตำบลโนนรัง)
· เขตเลือกตั้งที่ 10 : อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, อำเภอโชคชัย และ อำเภอหนองบุญมาก
· เขตเลือกตั้งที่ 11 : อำเภอครบุรี และ อำเภอเสิงสาง
· เขตเลือกตั้งที่ 12 : อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะ ตำบลไชยมงคล), อำเภอปักธงชัย และ อำเภอวังน้ำเขียว
· เขตเลือกตั้งที่ 13 : อำเภอปากช่อง (ยกเว้น ตำบลจันทึก)
· เขตเลือกตั้งที่ 14 : อำเภอสีคิ้ว, อำเภอสูงเนิน (เฉพาะ ตำบลเสมา ตำบลมะเกลือใหม่ และตำบลมะเกลือเก่า) และ อำเภอปากช่อง (เฉพาะตำบลจันทึก)
· เขตเลือกตั้งที่ 15 : อำเภอด่านขุนทด, อำเภอเทพารักษ์ และ อำเภอโนนไทย (เฉพาะ ตำบลสำโรง ตำบลค้างพลู ตำบลบ้านวัง และ ตำบลบัลลังก์)
15 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1 ; พ.ศ. 2476[แก้]

ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476
พันเอกพระยาเสนาภิมุข (แสง เตมิยาจล)
นายสนิท เจริญรัฐ

ชุดที่ 2 – 4 ; พ.ศ. 2480 - พ.ศ. 2489[แก้]

เขต ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 ชุดที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2489 ชุดที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2489
เลือกตั้งเพิ่มเติม
1 นายเลื่อน พงษ์โสภณ นายกำปัน ภูมิพาณิชย์
(ศาลสั่งให้เลือกตั้งใหม่)
นายเลื่อน พงษ์โสภณ ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร)
พระประสงค์เกษมราษฎร์
(แทนนายกำปัน)
2 ร้อยตรีปุ่น สิทธิเวทย์ ร้อยโทอู๊ด นิตยสุทธิ์ นายมนตรี วีระแพทย์ ร้อยโทอู๊ด นิตยสุทธิ์
3 นายเอี่ยม สุภาพกุล นายทองคำ คลังอาวุธ นายเอี่ยม สุภาพกุล
4 - - - ร้อยตำรวจเอกเอิบ อินทะกนก

ชุดที่ 5 – 6 ; พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2492[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร)
พลตรีไชยยันต์ เกรียงเดชพิชัย
ร้อยโทสัมพันธ์ ขันธะชวนะ (ลาออก)
หลวงระงับประจันตคาม (แทนร้อยโทสัมพันธ์)
นายเลื่อน พงษ์โสภณ (ลาออก)
ร้อยเอกขุนสุรจิตรจตุรงค์ (แทนนายเลื่อน)
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 นายอนันต์ ขันธะชวนะ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)

ชุดที่ 7 ; พ.ศ. 2495[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495
1 นายเลื่อน พงษ์โสภณ
2 ร้อยโทอู๊ด นิตยสุทธิ์
3 ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร)
4 นายยศ อินทรโกมาลย์สุต
5 นายอารีย์ ตันติเวชกุล

ชุดที่ 8 – 9 ; พ.ศ. 2500[แก้]

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคสหภูมิ
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ชุดที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2500
นายยศ อินทรโกมาลย์สุต นายเลื่อน พงษ์โสภณ
นายจรัล กมลเพ็ชร นายจรัล กมลเพ็ชร
นายน้อย ทินราช ร้อยโทสัมพันธ์ ขันธชวนะ
นายคำมูล สุทธิจันทึก พลตรีเนตร เขมะโยธิน
นายอารีย์ ตันติเวชกุล นายอารีย์ ตันติเวชกุล
ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร)

ชุดที่ 10 ; พ.ศ. 2512[แก้]

      พรรคสหประชาไทย
      พรรคอิสระ
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512
1 นายประภาส อินทรกำแหง
2 นายยศ อินทรโกมาลย์สุต
3 นายสุวรรณ ธนกัญญา
4 ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) (เสียชีวิต)
พลโทเฉลิม อินทะกนก (แทนขุนคงฤทธิ์ศึกษากร)
5 นายสว่าง อุณาพรหม
6 นายประยงค์ ชาตะวราหะ
7 นายวิมพ์ วิมลมาศ
8 นายน้อย ทินราช

ชุดที่ 11 – 12 ; พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2519[แก้]

      พรรคชาติไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคประชาธรรม (พ.ศ. 2517)
      พรรคฟื้นฟูชาติไทย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคสังคมชาตินิยม
เขต ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519
1 พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ
นายเจริญ เปรมฤทัยรัตน์
นายสุวรรณ ธนกัญญา นายวิชิต ศุขะวิริยะ
2 นายบุญทัน ดอกไธสง นายสุรพล ทิพยรักษ์
นายองอาจ ตั้งสถิตชัย นายองอาจ ตั้งสถิตชัย
นายสนิท วงศ์เบญจรัตน์ นายเปลื้อง พลโยธา
3 ร้อยเอกเต็มศักดิ์ ช่างหล่อ นายยศ อินทรโกมาลย์สุต
พันจ่าเอกชูศักดิ์ ทาระคำ นายพิเชษฐ์ คิดเห็น
นายสุขุม เลาวัณย์ศิริ
4 นายมงคล สุคนธขจร
นายมนูญ สันติวงศ์ นายจุฬ เทียมรัตน์

ชุดที่ 13 ; พ.ศ. 2522[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคพลังใหม่
      พรรคชาติไทย
      พรรคสยามประชาธิปไตย
      พรรคกิจสังคม
เขต ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522
1 นายประทีป กรีฑาเวช
นายสุเทพ วงศ์กำแหง
นายสกุล ศรีพรหม
2 นายสมบูรณ์ จีระมะกร
นายมงคล สุคนธขจร (เสียชีวิต)
นายจำลอง ครุฑขุนทด (แทนนายมงคล)
นายประสาน ด่านกุล
3 นายสมส่วน ศรีนอก
นางไสว อุณาพรหม
นายสุขุม เลาวัณย์ศิริ
4 นายยศ อินทรโกมาลย์สุต
นายประจวบ ตั้งชัยศักดิ์ (เสียชีวิต)
นายสุนทร ทาซ้าย (แทนนายประจวบ)
นายประจัญ กล้าผจญ

ชุดที่ 14 ; พ.ศ. 2526[แก้]

      พรรคชาติไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526
1 พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ
นายเจริญ เปรมฤทัยรัตน์ (เสียชีวิต)
พันตรีเทอดฤทธิ์ บุญญฤทธิ์ (แทนนายเจริญ)
นายน่วม เศรษฐจันทร
2 นายสมบูรณ์ จีระมะกร
นายประสาน ด่านกุล
นายสำรวย เจตนาดี
3 นายเลิศ หงษ์ภักดี
นายสกุล ศรีพรหม
นายประทีป กรีฑาเวช
4 นายกร ทัพพะรังสี
นายลำพอง พิลาสมบัติ
5 นายสุขุม เลาวัณย์ศิริ
นายประจัญ กล้าผจญ

ชุดที่ 15 – 18 ; พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2535[แก้]

      พรรคชาติไทย
      พรรคราษฎร (พ.ศ. 2529)
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคสหประชาธิปไตย
      พรรคปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525)
      พรรคประชาชน (พ.ศ. 2531)พรรคเอกภาพ
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคกิจสังคม
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
เขต ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 ชุดที่ 17 เดือน มีนาคม 2535 ชุดที่ 18 เดือน กันยายน 2535
1 พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
พันตรีเทอดฤทธิ์ บุญญฤทธิ์ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
นายบุญถึง ผลพานิชย์ พันตรีเทอดฤทธิ์ บุญญฤทธิ์ นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล
2 นายสนั่น พยัคฆกุล พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ
นายประสาน ด่านกุล นายประสาน ด่านกุล พลเอกปัญญา สิงห์ศักดา นายยุทธศิลป์ ฐาปนะกุล
นายสมบูรณ์ จีระมะกร นายจำลอง ครุฑขุนทด นายจำลอง ครุฑขุนทด นายจำลอง ครุฑขุนทด
3 นายสกุล ศรีพรหม นายกฤษฎาง แถวโสภา
ว่าที่ร้อยตรีวิชัย จิตรพิทักษ์เลิศ นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวี ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวี
นายเลิศ หงษ์ภักดี นายประทีป กรีฑาเวช พลตำรวจตรีวุฒิ สุโกศล พลตำรวจตรีวุฒิ สุโกศล
4 นายกร ทัพพะรังสี นายกร ทัพพะรังสี
นายวิรัช รัตนเศรษฐ
นายมานะศักดิ์ อินทรโกมาลย์สุต นายลำพอง พิลาสมบัติ นายลำพอง พิลาสมบัติ
5 นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์
นายสุขุม เลาวัณย์ศิริ นายสุขุม เลาวัณย์ศิริ นายตรีเพชร พรหมนิติพันธุ์
นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ นางศรีสกุล เตชะไพบูลย์ นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ

ชุดที่ 19 – 20 ; พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
      พรรคชาติไทย
      พรรคนำไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคความหวังใหม่
เขต ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539
1 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่)
นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล นายประวิช รัตนเพียร
2 พลตำรวจตรีวุฒิ สุโกศล
นายสกุล ศรีพรหม นายสกุล ศรีพรหม
ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวี นายกฤษฎาง แถวโสภา
3 นายกร ทัพพะรังสี
นายประชาธิปไตย คำสิงห์นอก
นายลำพอง พิลาสมบัติ นายวิรัช รัตนเศรษฐ (ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่)
4 นายสุขุม เลาวัณย์ศิริ นายสุขุม เลาวัณย์ศิริ
นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ นายประทีป กรีฑาเวช
นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์
5 นายจำลอง ครุฑขุนทด
นายรักษ์ ด่านกุล
6 นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม
พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548[แก้]

      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)พรรคไทยรักไทย
      พรรคไทยรักไทย
      พรรคมหาชน
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544[3] ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548[4]
1 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ
2 นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล
3 นายประวิช รัตนเพียร นายประเสริฐ บุญชัยสุข
4 นายประทีป กรีฑาเวช นายอุทัย มิ่งขวัญ
5 นางพิชญ์สินี มุ่งฝากกลาง นางทัศนียา รัตนเศรษฐ
6 นายวัชรา ณ วังขนาย
7 นายประชาธิปไตย คำสิงห์นอก นายพงษ์พิช รุ่งเป้า
8 ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวี นายประชาธิปไตย คำสิงห์นอก
9 นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ นายสมศักดิ์ โสมกลาง
10 นายสุพร อัตถาวงศ์ ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวี
11 นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์
12 พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ นายสุพร อัตถาวงศ์
13 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม
14 นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ
15 นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
16 นายสมศักดิ์ โสมกลาง นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์
17 นายพงษ์พิช รุ่งเป้า ยุบเขต 17

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรครวมชาติพัฒนา
      พรรคเพื่อแผ่นดิน
      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคภูมิใจไทย
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550[5][6]
1 นายวัชรพล โตมรศักดิ์
นายประเสริฐ บุญชัยสุข
นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล
2 นายประนอม โพธิ์คำ
นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล
พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ
3 นายบุญเลิศ ครุฑขุนทด
นางลินดา เชิดชัย
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
4 นางทัศนียา รัตนเศรษฐ
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
นายอนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์
5 นายภิรมย์ พลวิเศษ
นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ
6 นายมีชัย จิตต์พิพัฒน์ Yellow card.svg
นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ (แทนนายมีชัย)
นายพลพีร์ สุวรรณฉวี

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2550)
      พรรคเพื่อไทย
      พรรคภูมิใจไทย
เขต ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554
1 นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล
2 นายวัชรพล โตมรศักดิ์
3 นายประเสริฐ บุญชัยสุข
4 นางทัศนียา รัตนเศรษฐ
5 นายโกศล ปัทมะ
6 นายสุชาติ ภิญโญ
7 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ
8 นายจรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร
9 นายพลพีร์ สุวรรณฉวี
10 นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์
11 นายสัมภาษณ์ อัตถาวงศ์
12 นายประนอม โพธิ์คำ
13 นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ
14 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
15 นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘, ตอน ๑๙ก, ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๒๙
  2. อาร์วายทีไนน์,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งครั้งแรก
  3. รัฐสภาไทย,ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ 21
  4. รัฐสภาไทย,ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ 22
  5. รัฐสภาไทย,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 23
  6. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง (ครั้งที่ ๔),เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๐ ก, ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒, หน้า ๒๔

ดูเพิ่ม[แก้]