สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน มี 3 เขตการเลือกตั้ง (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 3 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดน่านมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ นายจำรัส มหาวงศนันท์

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองน่าน, อำเภอท่าวังผา (ยกเว้น ตำบลจอมพระ และ ตำบลยม) และ กิ่งอำเภอภูเพียง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเวียงสา, อำเภอนาน้อย, อำเภอนาหมื่น, อำเภอแม่จริม, อำเภอบ้านหลวง และ อำเภอสันติสุข
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอปัว, อำเภอเชียงกลาง, อำเภอทุ่งช้าง, อำเภอบ่อเกลือ, อำเภอสองแคว, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และ อำเภอท่าวังผา (เฉพาะ ตำบลจอมพระ และ ตำบลยม)
3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองน่าน, อำเภอท่าวังผา (ยกเว้น ตำบลจอมพระ และ ตำบลยม) และ อำเภอภูเพียง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเวียงสา, อำเภอนาน้อย, อำเภอนาหมื่น, อำเภอแม่จริม, อำเภอบ้านหลวง และ อำเภอสันติสุข
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอปัว, อำเภอเชียงกลาง, อำเภอทุ่งช้าง, อำเภอบ่อเกลือ, อำเภอสองแคว, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และ อำเภอท่าวังผา (เฉพาะ ตำบลจอมพระ และ ตำบลยม)
3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1 – 7 ; พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 นายจำรัส มหาวงศนันท์
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายสมบูรณ์ บัณฑิต
สิงหาคม พ.ศ. 2489 นายมานพ ประทุมอิน (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายจำรัส มหาวงศนันท์
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 เจ้าประดิษฐ์ ณ น่าน

ชุดที่ 8 – 9 ; พ.ศ. 2500[แก้]

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายสมบูรณ์ บัณฑิต
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายสมบูรณ์ บัณฑิต

ชุดที่ 10 – 13 ; พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2522[แก้]

      พรรคสหประชาไทย
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคชาติไทย
      พรรคกิจสังคม
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายสมบูรณ์ บัณฑิต นายสมชาย โลหะโชติ
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายสมบูรณ์ บัณฑิต นายประเสริฐ ทุ่งสี่
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 นายทวี บุญชื่อ นายสมชาย โลหะโชติ
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายคำรณ ณ ลำพูน นายสุชาติ คำนันท์

ชุดที่ 14 – 20 ; พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคชาติไทย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคสหประชาธิปไตย
      พรรครวมไทยพรรคเอกภาพ
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคพลังธรรม
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายสมชาย โลหะโชติ นายวัลลภ สุปริยศิลป์ นายคำรณ ณ ลำพูน
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นางสาวพูนสุข โลหะโชติ นายเดช วงศ์เทพ
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายวัลลภ สุปริยศิลป์ นายเดช วงศ์เทพ
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายวัลลภ สุปริยศิลป์ พลเอกสนั่น เศวตเศรนี
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 นายพงษ์พัฒน์ ธีรประเทืองกุล นายคำรณ ณ ลำพูน
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 พลเอกสนั่น เศวตเศรนี นายวัลลภ สุปริยศิลป์
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นางสาวพูนสุข โลหะโชติ นายวัลลภ สุปริยศิลป์

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคไทยรักไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นายคำรณ ณ ลำพูน นายชลน่าน ศรีแก้ว นายวัลลภ สุปริยศิลป์
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นางสิรินทร รามสูต

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายชลน่าน ศรีแก้ว นางสิรินทร รามสูต นายวัลลภ สุปริยศิลป์

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคเพื่อไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นางสิรินทร รามสูต นายชลน่าน ศรีแก้ว นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]