สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดน่าน มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2566)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 3 คน จากทั้งหมด 400 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดน่านมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ เจ้าจำรัส มหาวงศนันท์

เขตเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองน่าน, อำเภอท่าวังผา (ยกเว้นตำบลจอมพระและตำบลยม) และกิ่งอำเภอภูเพียง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบ้านหลวง, อำเภอเวียงสา, อำเภอนาน้อย, อำเภอนาหมื่น, อำเภอแม่จริม และอำเภอสันติสุข
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอปัว, อำเภอเชียงกลาง, อำเภอสองแคว, อำเภอทุ่งช้าง, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอท่าวังผา (เฉพาะตำบลจอมพระและตำบลยม)
3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองน่าน, อำเภอภูเพียง และอำเภอท่าวังผา (ยกเว้นตำบลจอมพระและตำบลยม)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบ้านหลวง, อำเภอเวียงสา, อำเภอนาน้อย, อำเภอนาหมื่น, อำเภอแม่จริม และอำเภอสันติสุข
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอปัว, อำเภอเชียงกลาง, อำเภอสองแคว, อำเภอทุ่งช้าง, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอท่าวังผา (เฉพาะตำบลจอมพระและตำบลยม)
3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองน่าน, อำเภอภูเพียง และอำเภอท่าวังผา
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบ้านหลวง, อำเภอเวียงสา, อำเภอนาน้อย, อำเภอนาหมื่น, อำเภอแม่จริม และอำเภอสันติสุข
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอปัว, อำเภอเชียงกลาง, อำเภอสองแคว, อำเภอทุ่งช้าง, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอบ่อเกลือ
3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2566

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1–7; พ.ศ. 2476–2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 เจ้าจำรัส มหาวงศนันท์
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายสมบูรณ์ บัณฑิต
สิงหาคม พ.ศ. 2489 นายมานพ ประทุมอิน (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 เจ้าจำรัส มหาวงศนันท์
พ.ศ. 2492 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 เจ้าประดิษฐ์ ณ น่าน

ชุดที่ 8–9; พ.ศ. 2500[แก้]

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายสมบูรณ์ บัณฑิต
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายสมบูรณ์ บัณฑิต

ชุดที่ 10–13; พ.ศ. 2518–2522[แก้]

      พรรคสหประชาไทย
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
      พรรคชาติไทย
เขต ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522
1 นายสมบูรณ์ บัณฑิต นายสมบูรณ์ บัณฑิต นายทวี บุญชื่อ นายคำรณ ณ ลำพูน
นายสมชาย โลหะโชติ นายประเสริฐ ทุ่งสี่ นายสมชาย โลหะโชติ นายสุชาติ คำนันท์

ชุดที่ 14–20; พ.ศ. 2526–2539[แก้]

      พรรคชาติไทย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคสหประชาธิปไตย
      พรรครวมไทยพรรคเอกภาพ
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคพลังธรรม
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายสมชาย โลหะโชติ นายวัลลภ สุปริยศิลป์ นายคำรณ ณ ลำพูน
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นางสาวพูนสุข โลหะโชติ นายเดช วงศ์เทพ
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายวัลลภ สุปริยศิลป์ นายเดช วงศ์เทพ
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายวัลลภ สุปริยศิลป์ พลเอกสนั่น เศวตเศรนี
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 นายพงษ์พัฒน์ ธีรประเทืองกุล นายคำรณ ณ ลำพูน
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 พลเอก สนั่น เศวตเศรนี นายวัลลภ สุปริยศิลป์
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นางสาวพูนสุข โลหะโชติ นายวัลลภ สุปริยศิลป์

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคไทยรักไทย
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นายคำรณ ณ ลำพูน นางสิรินทร รามสูต
2 นายชลน่าน ศรีแก้ว
3 นายวัลลภ สุปริยศิลป์

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
1 นายชลน่าน ศรีแก้ว
นางสิรินทร รามสูต
นายวัลลภ สุปริยศิลป์

ชุดที่ 24–26; พ.ศ. 2554–2566[แก้]

      พรรคเพื่อไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นางสิรินทร รามสูต นายชลน่าน ศรีแก้ว นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์
ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562
ชุดที่ 26 พ.ศ. 2566 นายทรงยศ รามสูต

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 140 (14 ก): 38–42. 3 มีนาคม 2566.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]