สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 6 เขตการเลือกตั้ง (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 6 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ ขุนวรศาสน์ดรุณกิจ (ฝ้าย บุญเลี้ยง)

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2519 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี, อำเภอบ้านนาสาร, อำเภอกาญจนดิษฐ์, อำเภอดอนสัก, อำเภอเกาะสมุย และ กิ่งอำเภอเกาะพะงัน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพุนพิน, อำเภอเคียนซา, อำเภอพระแสง, อำเภอคีรีรัฐนิคม, อำเภอไชยา, อำเภอพนม, อำเภอท่าฉาง, อำเภอท่าชนะ, อำเภอเวียงสระ และ กิ่งอำเภอบ้านตาขุน
4 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2522 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี, อำเภอบ้านนาสาร, อำเภอกาญจนดิษฐ์, อำเภอดอนสัก, อำเภอเกาะสมุย, อำเภอเกาะพะงัน และ กิ่งอำเภอบ้านนาเดิม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพุนพิน, อำเภอเคียนซา, อำเภอพระแสง, อำเภอคีรีรัฐนิคม, อำเภอไชยา, อำเภอพนม, อำเภอท่าฉาง, อำเภอท่าชนะ, อำเภอเวียงสระ และ อำเภอบ้านตาขุน
พ.ศ. 2526 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี, อำเภอบ้านนาสาร, อำเภอกาญจนดิษฐ์, อำเภอดอนสัก, อำเภอเกาะสมุย, อำเภอเกาะพะงัน และ กิ่งอำเภอบ้านนาเดิม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพุนพิน, อำเภอเคียนซา, อำเภอพระแสง, อำเภอคีรีรัฐนิคม, อำเภอไชยา, อำเภอพนม, อำเภอท่าฉาง, อำเภอท่าชนะ, อำเภอเวียงสระ, อำเภอบ้านตาขุน และ กิ่งอำเภอชัยบุรี
พ.ศ. 2529 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี, อำเภอบ้านนาสาร, อำเภอกาญจนดิษฐ์, อำเภอดอนสัก, อำเภอเกาะสมุย, อำเภอเกาะพะงัน, อำเภอเวียงสระ, อำเภอพระแสง, กิ่งอำเภอบ้านนาเดิม และ กิ่งอำเภอชัยบุรี
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพุนพิน, อำเภอเคียนซา, อำเภอคีรีรัฐนิคม, อำเภอไชยา, อำเภอพนม, อำเภอท่าฉาง, อำเภอท่าชนะ และ อำเภอบ้านตาขุน
5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน และ เขต 2 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี, อำเภอบ้านนาสาร, อำเภอกาญจนดิษฐ์, อำเภอดอนสัก, อำเภอเกาะสมุย, อำเภอเกาะพะงัน, อำเภอเวียงสระ, อำเภอพระแสง, อำเภอบ้านนาเดิม และ กิ่งอำเภอชัยบุรี
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพุนพิน, อำเภอเคียนซา, อำเภอคีรีรัฐนิคม, อำเภอไชยา, อำเภอพนม, อำเภอท่าฉาง, อำเภอท่าชนะ และ อำเภอบ้านตาขุน
พ.ศ. 2535/2 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี, อำเภอบ้านนาสาร, อำเภอกาญจนดิษฐ์, อำเภอดอนสัก, อำเภอเกาะสมุย, อำเภอเกาะพะงัน, อำเภอเวียงสระ, อำเภอพระแสง, อำเภอบ้านนาเดิม และ กิ่งอำเภอชัยบุรี
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพุนพิน, อำเภอเคียนซา, อำเภอคีรีรัฐนิคม, อำเภอไชยา, อำเภอพนม, อำเภอท่าฉาง, อำเภอท่าชนะ, อำเภอบ้านตาขุน และ กิ่งอำเภอวิภาวดี
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี, อำเภอบ้านนาสาร, อำเภอกาญจนดิษฐ์, อำเภอดอนสัก, อำเภอเกาะสมุย, อำเภอเกาะพะงัน, อำเภอเวียงสระ, อำเภอพระแสง, อำเภอบ้านนาเดิม และ อำเภอชัยบุรี
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพุนพิน, อำเภอเคียนซา, อำเภอคีรีรัฐนิคม, อำเภอไชยา, อำเภอพนม, อำเภอท่าฉาง, อำเภอท่าชนะ, อำเภอบ้านตาขุน และ กิ่งอำเภอวิภาวดี
พ.ศ. 2539 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี, อำเภอบ้านนาสาร, อำเภอกาญจนดิษฐ์, อำเภอดอนสัก, อำเภอเกาะสมุย, อำเภอเกาะพะงัน และ อำเภอบ้านนาเดิม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพุนพิน, อำเภอเคียนซา, อำเภอคีรีรัฐนิคม, อำเภอไชยา, อำเภอพนม, อำเภอท่าฉาง, อำเภอท่าชนะ, อำเภอเวียงสระ, อำเภอพระแสง, อำเภอบ้านตาขุน, อำเภอชัยบุรี และ กิ่งอำเภอวิภาวดี
6 คน (2 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอดอนสัก, อำเภอเกาะสมุย, อำเภอเกาะพะงัน และ อำเภอกาญจนดิษฐ์ (ยกเว้น ตำบลทุ่งรัง ตำบลช้างซ้าย และ ตำบลช้างขวา)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบ้านนาสาร, อำเภอเวียงสระ และ อำเภอกาญจนดิษฐ์ (เฉพาะ ตำบลทุ่งรัง ตำบลช้างซ้าย และ ตำบลช้างขวา)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอพุนพิน, อำเภอบ้านนาเดิม, อำเภอคีรีรัฐนิคม (ยกเว้น ตำบลท่าขนอน ตำบลน้ำหัก และ ตำบลบ้านยาง) และ อำเภอเคียนซา (เฉพาะ ตำบลเขาตอก)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอพระแสง, อำเภอชัยบุรี, อำเภอเคียนซา (ยกเว้น ตำบลเขาตอก), อำเภอพนม และ อำเภอบ้านตาขุน
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอไชยา, อำเภอท่าชนะ, อำเภอท่าฉาง อำเภอคีรีรัฐนิคม (เฉพาะ ตำบลท่าขนอน ตำบลน้ำหัก และ ตำบลบ้านยาง) และ กิ่งอำเภอวิภาวดี
6 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี, อำเภอบ้านนาสาร, อำเภอกาญจนดิษฐ์, อำเภอดอนสัก, อำเภอเกาะสมุย, อำเภอเกาะพะงัน และ อำเภอเวียงสระ (ยกเว้น ตำบลทุ่งหลวง)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพุนพิน, อำเภอเคียนซา, อำเภอคีรีรัฐนิคม, อำเภอไชยา, อำเภอพนม, อำเภอท่าฉาง, อำเภอท่าชนะ, อำเภอเวียงสระ (เฉพาะ ตำบลทุ่งหลวง), อำเภอพระแสง, อำเภอบ้านนาเดิม, อำเภอบ้านตาขุน, อำเภอชัยบุรี และ อำเภอวิภาวดี
6 คน (2 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอดอนสัก, อำเภอเกาะสมุย, อำเภอเกาะพะงัน และ อำเภอกาญจนดิษฐ์ (ยกเว้น ตำบลทุ่งรัง ตำบลช้างซ้าย และ ตำบลช้างขวา)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบ้านนาสาร, อำเภอเวียงสระ และ อำเภอกาญจนดิษฐ์ (เฉพาะ ตำบลทุ่งรัง ตำบลช้างซ้าย และ ตำบลช้างขวา)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอพุนพิน, อำเภอบ้านนาเดิม, อำเภอคีรีรัฐนิคม (ยกเว้น ตำบลท่าขนอน ตำบลน้ำหัก และ ตำบลบ้านยาง) และ อำเภอเคียนซา (ยกเว้น ตำบลบ้านเสด็จ)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอพระแสง, อำเภอชัยบุรี, อำเภอเคียนซา (เฉพาะ ตำบลบ้านเสด็จ), อำเภอพนม และ อำเภอบ้านตาขุน
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอไชยา, อำเภอท่าชนะ, อำเภอท่าฉาง อำเภอคีรีรัฐนิคม (เฉพาะ ตำบลท่าขนอน ตำบลน้ำหัก และ ตำบลบ้านยาง) และ อำเภอวิภาวดี
6 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1 – 7 ; พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 ขุนวรศาสน์ดรุณกิจ (ฝ้าย บุญเลี้ยง)
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายวุฒิ สุวรรณรักษ์
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร
สิงหาคม พ.ศ. 2489 พันตำรวจโทพัฒน์ นีลวัฒนานนท์ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายโชติ วิชัยดิษฐ
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 พันตำรวจโทพัฒน์ นีลวัฒนานนท์

ชุดที่ 8 – 9 ; พ.ศ. 2500[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ลำดับ ชุดที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ชุดที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2500
1 นายสงวน กนกวิจิตร นายละออง แสงเดช
2 นายโชติ วิชัยดิษฐ

ชุดที่ 10 – 11 ; พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2518[แก้]

      พรรคสหประชาไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518
1 นายสงวน กนกวิจิตร นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
2 พันตำรวจตรีทวี วิชัยดิษฐ นายวิจิตร ยืนนาน
3 นายประสาทสุข ถิรวัฒน์ นายชื่น ทองศิริ

ชุดที่ 12 – 14 ; พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2526[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
เขต ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526
1 นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
นายชื่น ทองศิริ นายยุทธกิจ เจนเปรมกิจ นายสิทธิพร โพธิ์เพชร
2 นายไพฑูรย์ วงศ์วานิช นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
นายวิจิตร ยืนนาน นายภิญญา ช่วยปลอด

ชุดที่ 15 – 19 ; พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2538[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
      พรรคพลังธรรม
เขต ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 ชุดที่ 17 เดือน มีนาคม 2535 ชุดที่ 18 เดือน กันยายน 2535 ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538
1 นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
นายพาสกร จรูญรัตน์ นายโกเมศ ขวัญเมือง นายชุมพล กาญจนะ
นายสิทธิพร โพธิ์เพชร นายตัน วัชรสินธุ์ นายประวิช นิลวัชรมณี
2 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
นายภิญญา ช่วยปลอด นางนิภา พริ้งศุลกะ

ชุดที่ 20 ; พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539
1 นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
นายชุมพล กาญจนะ
นายประวิช นิลวัชรมณี
2 นายธวัช วิชัยดิษฐ (เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่)
นางนิภา พริ้งศุลกะ
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นายโกเมศ ขวัญเมือง
2 นายประวิช นิลวัชรมณี นายประพนธ์ นิลวัชรมณี
3 นายชุมพล กาญจนะ
4 นายเชน เทือกสุบรรณ
5 นายสินิตย์ เลิศไกร
6 นางนิภา พริ้งศุลกะ

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
1 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
นายประพนธ์ นิลวัชรมณี
นายชุมพล กาญจนะ (ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี)
นายธานี เทือกสุบรรณ (แทนนายชุมพล)
2 นายเชน เทือกสุบรรณ
นายสินิตย์ เลิศไกร
นางนิภา พริ้งศุลกะ

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554
1 นายธานี เทือกสุบรรณ
2 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ (ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่)
3 นางโสภา กาญจนะ
4 นายเชน เทือกสุบรรณ
5 นายสินิตย์ เลิศไกร
6 นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]